Criza demografică lovește în universităţi

Foto: Nadejda Roşcovanu

Numărul studenţilor s-a redus la jumătate pe parcursul ultimului deceniu

Migraţia în masă a populaţiei, criza demografică şi concurenţa acerbă de pe piaţa educaţională ar putea transforma, în timpul apropiat, R. Moldova dintr-un exportator al forţei de muncă, într-un importator al acesteia. De această părere este preşedintele Consiliului rectorilor din Moldova, Grigore Belostecinic.

Un comunicat al Consiliului Rectorilor relevă că pe parcursul ultimului deceniu, numărul studenţilor înmatriculaţi la universităţi s-a redus cu peste 40 la sută, de la 127 de mii de studenţi înmatriculaţi în anul universitar 2006 – 2007, la 74 de mii de studenţi înmatriculaţi în 2016 – 2017.  Cea mai mare descreștere a fost înregistrată la specializările în domeniile: „Științe economice” (-54%), „Drept” (-50%), „Inginerie și activități inginerești” (-36%).

 Concurenţă acerbă

Perioada de admitere din această vară a adunat un număr şi mai mic de doritori de a-şi continua studiile la universităţi în comparaţie cu anii precedenţi. O cauză este criza demografică ce a afectat anterior situaţia în gimnazii şi licee, iar de câţiva ani se face resimţită şi în universităţi. Instituţiile de învăţământ înmatriculează la studii persoane născute la sfârşitul anilor 90, când numărul celor născuţi a fost şi rămâne a fi foarte mic în comparaţie cu anii trecuţi.

Totodată, au apărut noi oportunităţi pentru tineri. Legislaţia europeană le permite celor cu cetăţenie română să aplice dosarele la orice universitate din statele europene, chiar dacă nu cunosc limba. Mulţi dintre ei aleg să meargă la universităţi din Italia, Rusia, Franţa, în oraşe unde s-au stabilit părinţii aflaţi la muncă peste hotare.

În aceste condiţii, micșorarea considerabilă a numărului de studenți înmatriculați în universități, concomitent cu numărul mare al celor care nu revin în țară după finalizarea studiilor peste hotare, ar putea avea un impact negativ asupra economiei, atenţionează rectorii.

Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Ştiinţe Economice (ASEM), a precizat că şi în acest an, cele mai solicitate specializări de la Academie au fost facultăţile Finanţe şi Bănci, Relaţii economice internaţionale, Business şi administrare. Mai puţin solicitate au fost specialităţile Achiziţii, Asistenţă socială, Econometrie şi Previziuni economice. „În unele cazuri nu ştim dacă vom avea posibilitate să formăm grupe academice, din moment ce nu au fost ocupate nici măcar locurile cu finanţare bugetară, care au fost foarte puţine la număr. La fel, probabil că nu vom fi în stare să formăm grupe cu predare în limba rusă. Nu mai este rentabil să formăm grupe cu cinci ori şapte studenţi, care presupun aceleaşi costuri ca şi grupele mari”, a spus rectorul.

Potrivit lui Belostecinic, tendinţa de descreştere a numărului de studenţi se face simţită de vreo şapte ani. „Din inerţie continuăm să credem că în R. Moldova avem un număr mare de studenţi. Or datele statistice demonstrează că RM este pe ultimul loc în Europa după numărul de studenţi raportat la 1000 de locuitori. Dacă va continua această tendinţă, vor supravieţui doar universităţile care vor demonstra că s-au adaptat la nevoile şi cerinţele pieţei educaţionale. Supravieţuirea acestora însă nu va fi posibilă fără o susţinere masivă din partea statului. Veniturile din taxele de studii au scăzut considerabil în ultimii ani şi vor continua să scadă. Activăm într-un mediu concurenţial regional şi mondial acerb. Ştim cât de mult investeşte statul român în cadre didactice, la fel şi în studenţi. Din cele 5700 de locuri de înmatriculare în universităţile din România, aproximativ 700 de locuri sunt oferite în domeniul economiei, dintre care 400 sunt locuri cu finanţare bugetară. Deci Guvernul României a acordat anul acesta locuri cu finanţare bugetară de două ori mai mult decât Guvernul RM, e un gest generos, dar avem şi o concurenţă mai mare”, a spus rectorul.

Bătălia pentru studenţi

În condiţiile înăspririi concurenţei, au apărut disensiuni serioase între universităţi. Miercuri, Consiliul rectorilor a acuzat USM de încălcarea Regulamentului cu privire la organizarea admiterii în universităţi. USM le-a trimis mesaje pretendenţilor la studii prin care i-a informat că au fost deja înmatriculaţi şi de urgenţă trebuie să depună actele în original, motiv pentru care aceştia şi-au retras actele de la alte universităţi, declarând că sunt înmatriculaţi la USM fără taxă. Totodată, printr-un alt ordin din 5 august, au fost înmatriculate în anul I, fără achitarea taxei pentru primul an de studiu, 373 de persoane. Consiliul rectorilor a calificat aceste acţiuni ca fiind ilegale şi a cerut Ministerului Educaţiei anularea acestui ordin. În replică, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a emis un ordin prin care a solicitat conducerii USM să-şi reexamineze deciziile.

Prorectorul pentru activitate didactică a USM, Otilia Dandara a declarat pentru IPN că USM-ului i-au fost repartizate 750 de locuri cu finanţare de la stat, dintre care doar 660 au fost acoperite, restul urmează să fie scoase la concurs în cadrul etapei a doua de admitere. Potrivit Otiliei Dandara, în timp ce din contul resurselor acumulate pe cont propriu de către instituţii se fac reparaţii ale edificiilor, USM a ales să finanţeze studiile a 373 de elevi care au avut note mari, dar, din cauza concurenţei prea mari, nu au reuşit să obţină un loc cu finanţare de la buget.

Maria Vârlan, vicesecretarul Comisiei de admitere de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, ne-a informat că şi la ei au fost depuse mai puţine dosare. Cele mai solicitate au fost facultăţile de limbi străine, psihologie, grafică şi design. Mai puţin solicitate au fost facultăţile de limba şi literatura română, istorie, matematică şi informatică. „În comparaţie cu alţi ani, numărul doritorilor de a fi înmatriculaţi a scăzut cu circa 15-20%”, ne-a mai spus vicesecretarul comisiei.

Mircea Bernic, secretar al Comisiei de admitere la Universitatea Tehnică a Moldovei, ne-a informat că locurile la buget în mare parte au fost completate, pe când la studiile cu taxă numărul dosarelor au scăzut semnificativ. „Locuri vacante avem practic la toate facultăţile. La cele cu finanţare bugetară, s-au completat doar cele de la Facultatea de economie. În rest – avem de la 10 locuri vacante la Tehnologia alimentară până la 95 de locuri vacante la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi finanţate din buget”, ne-a spus Mircea Bernic.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu” este singura instituţie unde numărul studenţilor nu a scăzut. Nicolae Butnari (foto), absolvent cu media 9.33 la examenele de stat (8.84 media generală) al Colegiului de Medicină din Ungheni, a rămas profund dezamăgit că nu a fost admis la Facultatea de Medicină Generală a USMF „N. Testemiţanu”. Spune că a fost acceptat însă, cu taxă, la Stomatologie. Dacă nu i se va accepta transferul la facultatea pentru care simte chemare, îşi va încerca norocul la anul. Între timp, va pleca să muncească peste hotare. Poate în Europa îşi va găsi de lucru în calitate de asistent medical şi cine ştie dacă se va mai întoarce vreodată în RM. Diana Uncuţa, secretar responsabil al Comisiei de admitere la USMF „N. Testemiţanu”, spune că aici concurenţa e în continuare foarte mare. Foto: Nadejda Roşcovanu

 

 

 

 

The following two tabs change content below.
Svetlana Corobceanu

Svetlana Corobceanu