Corul Stavropoleos aduce un dar de laudă şi mulţumire lui Dumnezeu

Corul Stavropoleos va susţine un concert extraordinar de Crăciun duminică, 11 decembrie, la Sala cu Orgă (ora 18.00). Grupul vine pentru prima dată la Chişinău, datorită sprijinului Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”. Stavropoleos va interpreta pentru publicul basarabean Cântări la Naştere şi Colinde Vechi.

Grupul a luat fiinţă în anul 1993, prin grija părintelui ierom. Iustin Marchiş, în prezent preot duhovnic la Mănăstirea Stavropoleos din Bucureşti, dar și cu îndemnul renumitului pictor Paul Gherasim. Este format din clerici, teologi, studenţi dornici de a reînvia muzica românească de tradiţie bizantină.

Grupul este condus de arhid. lect. univ. dr. Gabriel Constantin Oprea, slujitor la Mănăstirea Stavropoleos şi cadru didactic la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, secţia Muzică Religioasă Bizantină.

Grupul Stavropoleos va interpreta la Chişinău Cântări la Naştere şi Colinde vechi

Corul a luat naştere în biserica Mănăstirii Stavropoleos din Bucureşti. Aici se cântă altfel decât in majoritatea bisericilor din România. La Stavropoleos se cântă muzică bizantină. Specialiştii o numesc uneori neo-bizantină sau de tradiţie bizantină, pentru a evita controversele legate de raportarea la spaţiul şi perioada Imperiului Bizantin. Muzica se cântă pe o singură voce, fiind insoţită de un sunet prelungit numit ison.

De pe site-ul Mănăstirii Stavropoleos mai aflăm că piesele cântate seamănă – uneori sunt aceleaşi – cu cele din “Cartea galbenă” sau din “Anastasimatarul” uniformizat, folosite de obicei de cântăreţii de la strană. Este firesc, întrucât toate acestea îşi au rădăcinile în cântările psalţilor români Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu. Există o serie de elemente comune chiar cu unele dintre compoziţiile pe mai multe voci, scrise pentru Liturghie.

Muzica cea mai potrivită pentru rugăciunea comunitară

Grupul Stavropoleos cântă muzică bizantină “pentru că este muzica cea mai potrivită pentru rugăciunea comunitară”, aceasta este muzica păstrată prin tradiţia Bisericii, muzica liturgică. “Cântăm cu toţii troparele simple, dar lăsăm strana să cânte axioanele şi toate celelalte imne pentru care e nevoie de mai multa ştiinţă muzicală. Încercăm, pe cât ne stă în putinţă, ca muzica să fie facută cu toată grija, sa îi apropie pe oameni de Dumnezeu. Să fie o jertfă, un dar de laudă şi mulţumire adus lui Dumnezeu”, afirmă membrii corului Stavropoleos.

La începutul anului 1992 în strană se aflau trei cântăreţi. Treptat, numărul cantăreţilor s-a mărit, strana devenind neîncăpătoare. Neîncăpătoare a devenit şi biserica, mulţi dintre cei noi venind la Stavropoleos şi datorită acestei cântări bisericeşti.

Enoriaşi atraşi de tradiţia bizantină

În decembrie 1992 se înregistra la Stavropoleos „Vecernia, slujba de seară”, editată în anul următor de către Muzeul Ţăranului Român, în seria Etnophonie. Grupul Psaltic Stavropoleos a susţinut concerte în oraşele mari ale României, bunăoară, la Congresul Internaţional de Muzicologie de la Timişoara. De asemenea, a evoluat în Austria, Cipru, la Festivalul de Muzică Sacră de la Czestochowa (Polonia), în Franţa, Italia, Germania, Ucraina şi chiar în SUA şi Japonia.

Actualul repertoriu al corului cuprinde cântări psaltice din secolele XIX–XX, semnate de Macarie Ieromonahul, Nectarie Schimonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu, Ion Popescu Pasărea, precum şi compoziţii ale unor tineri psalţi, membri ai Grupului Stavropoleos: Virgil Ioan Nanu, Diac. Cornel Coman, Sabin Preda.

Corul a făcut numeroase înregistrări atât pentru emisiuni la radio şi televiziune, cât şi înregistrări audio, imprimând casete şi CD-uri. Până acum au fost editate şase casete: „Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur”, „Cântări la Invierea Domnului”, ”Cântări la Praznicul Sf. Treimi”,Paraclisul Maicii Domnului”, ”Axioanele praznicare”, ”Canonul Sf. Andrei Criteanul” şi cinci CD-uri, dintre care ”Colinde vechi şi cântări la Crăciun şi Bobotează”, şi „Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile”.

Irina Nechit