Convenţia pentru Cultură, semnată de 6 partide politice

„CULTURA 2015”// Părţile care au semnat Convenţia vor respinge orice formă de cenzură

În sala de conferinţe a Palatului Republicii s-au reunit sâmbătă, 23 octombrie, preşedinţii uniunilor de creaţie, reprezentanţi ai unor instituţii culturale şi ai partidelor politice şi au semnat Convenţia cu privire la susţinerea şi dezvoltarea culturii în Republica Moldova – „Cultura 2015”. Având ca obiectiv „modernizarea şi integrarea culturii Republicii Moldova în circuitul internaţional”, Convenţia prevede acţiuni de susţinere a oamenilor de cultură şi de dinamizare a vieţii culturale din republică pe parcursul a patru ani, perioadă în care va activa viitorul Parlament.

„Cultura nu ar trebui să fie un mijloc de promovare a intereselor partidelor politice”, a accentuat regizorul Sandu Grecu, preşedintele Uniunii Teatrale din R. Moldova. Maestrul a optat pentru delimitarea sferei culturale de cea politică, pentru facilitarea activităţilor culturale prin reformele din sistemul de finanţare a culturii, menţionând că o astfel de Convenţie va contribui la protejarea şi integrarea patrimoniului cultural în sistemul valorilor europene.

Partidele vorbesc despre cultură la modul declarativ

Potrivit lui Veaceslav Reabcinschi, directorul Centrului de Politici Culturale din R. Moldova, Convenţia culturală europeană, adoptată în 1954 (care acoperă educaţia, cultura, patrimoniul, învăţământul superior şi cercetarea, tineretul şi sportul), a servit drept bază pentru Convenţia „Cultura 2015”, semnată pe 23 octombrie la Chişinău. „De regulă, politicienii vorbesc despre cultură doar la modul declarativ, însă pentru dezvoltarea reală a culturii este nevoie de un plan de acţiuni şi de implicarea activă a comunităţii culturale în procesul decizional privind problemele culturale”, a subliniat directorul Centrului de Politici Culturale. V. Reabcinschi a comunicat, pentru „Jurnal de Chişinău”, că toate formaţiunile politice au fost invitate să semneze Convenţia, 12 partide au primit invitaţii personale, însă au răspuns acestei invitaţii doar şase: Partidul Liberal-Democrat, Partidul Liberal, Alianţa „Moldova Noastră”, Partidul „Moldova Unită”, Partidul Republican şi Partidul Democrat, semnând Convenţia „Cultura 2015”.

Un consiliu consultativ pe lângă Comisia parlamentară pentru cultură

Una din primele acţiuni care vor fi realizate în cadrul Convenţiei este crearea unui consiliu consultativ, alcătuit din oameni de cultură notorii. Acest consiliu urmează să activeze pe lângă Comisia parlamentară pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, cu scopul unor consultări prealabile privind proiectele de lege în domeniul culturii.

În textul Convenţiei se mai specifică următoarele: „Părţile stabilesc că Ministerul Culturii este instituţia de stat mandatată să elaboreze şi să implementeze politici culturale” (articolul 2); „Părţile vor respecta libertatea de expresie şi pluralismul de opinii, vor respinge orice formă de cenzură şi de monopolizare a activităţii culturale” (articolul 3); „Părţile vor susţine politicile de stimulare a creativităţii pentru ca fiecare persoană să dispună de posibilităţi pentru satisfacerea potenţialului cultural” (articolul 4).

Ţările europene au investit în cultura cetăţenilor

Convenţia cu privire la susţinerea şi dezvoltarea culturii în Republica Moldova „Cultura 2015” mai prevede aprobarea de legi privind fondul cultural, uniunile de creaţie şi statutul omului de creaţie. De asemenea, se elaborează un program de restructurare şi modernizare a caselor de cultură şi bibliotecilor din R. Moldova care vor fi asigurate cu calculatoare şi acces la internet. Urmează să fie lansat şi Centrul de instruire a angajaţilor din cultură, precum şi Programul privind susţinerea mobilităţii produselor culturale din ţară şi digitalizarea patrimoniului cultural al RM.
Prezent la eveniment, directorul de programe pentru vecinătatea UE al Fundaţiei Culturale Europene, Philipp Dietachmair, a afirmat că „este o iniţiativă corectă, la fel cum au procedat mai multe ţări europene, investind, înainte de toate, în cultura cetăţenilor unui stat”.

O acţiune importantă privind realizarea Convenţiei este modificarea legii şi stabilirea nivelului de salarizare a angajaţilor din domeniul culturii, egal cu cel din domeniul educaţiei.

Irina Nechit