„Contrafort” despre „Două moduri de a executa o carte”

În nr. 7-8 al revistei „Contrafort”, spiritul polemic se întâlneşte cu notele critice, cu reflecţiile pertinente asupra evoluţiilor culturale basarabene, în context european, şi cu poezia şi proza autorilor tineri şi a celor consacraţi. Eugenia Bojoga în editorialul „Limba moldovenească – diversiuni pe Internet” observă: „Izgonită pe uşă – graţie lingviştilor oneşti, oamenilor de cultură şi politicienilor devotaţi valorilor naţionale – limba „moldovenească” pătrunde prin… fereastra reţelei electronice globale”.

Constantin Cheianu semnează un emoţionant articol cu titlul „Două moduri de a «executa»” o carte. (Un fel de scrisoare deschisă colegului Mircea V. Ciobanu, preşedintele Juriului Premiilor USM pentru anul 2009)”, în care se referă la lipsa de responsabilitate a juriului Premiilor Uniunii Scriitorilor din R. Moldova pe 2009 care a trecut cu vederea romanul său „Sex & Perestroika”, apreciat de criticii literari care au publicat recenzii în cele mai importante reviste de pe ambele maluri ale Prutului şi foarte căutat de cititori (prima ediţie s-a epuizat fulgerător, iar a doua a apărut în colecţia „Cartier popular”, fiind de asemenea pe cale să se epuizeze): „Am încetat de ani buni să mai aştept semne încurajatoare în acest sens de la o organizaţie bolnavă precum e Uniunea Scriitorilor, al cărei juriu, iată, nu apreciază ci «execută» cărţi. Mă mâhneşte, însă, să descopăr că nu poţi avea parte de o dreaptă judecată nici din partea unor colegi al căror scris altminteri îl apreciez. Dă-mi voie să spun că nu văd nicio diferenţă între «execuţia» operată de juriu şi aceea de a fi trecut la capitolul «nimic demn de reţinut»”.

Liliana Armaşu se întreabă „Când sunt necesari tinerii scriitori?” în articolul său despre Conferinţa Tinerilor Scriitori din iulie 2010, o conferinţă care s-a dovedit a fi până la urmă „o întrunire a mai multor conducători de cenaclu care, probabil, trebuiau să vorbească despre cât de talentaţi sunt cei pe care îi diriguiesc”. Liliana Armaşu spune, în concluzie: „E prea puţin ca tinerii să fie luaţi în seamă doar în preajma alegerilor parlamentare sau (re)alegerii preşedintelui USM”.

„Contrafort”-ul ne mai oferă note de călătorie de Vasile Gârneţ şi Vitalie Ciobanu cu genericul „O săptămână la Roma”, cronici literare consistente de Grigore Chiper (la cele două volume „Texistenţe” de Alexandru Burlacu) şi Aura Maru (la volumul de poezie al lui Emilian Galaicu-Păun „Arme grăitoare”), eseuri ale Tamarei Cărăuş („Adrian Marino şi „succesul ideologic”), Alexandru-Florin Platon („Istoria culturală i reprezentanţii săi”), Iulian Boldea („Raţionalitatea şi rigoarea criticii literare”), Cosmograme de Leo Butnaru, Scrisori pariziene de Lucreţia Bârlădeanu, „Panseuri călătoare” de Claudia Partole, cronică muzicală de Virgil Mihaiu despre formaţia „Trigon”, noi pagini din Jurnalul american al lui Vitalie Sprânceană, experimente de Octavian Eşanu („O plimbare prin piaţa centrală. Chişinău, vara 2009”), un „Scurt tratat asupra inocenţei feminine” de Igor Ursenco, trenduri de Marcel Gherman, un interviu cu istoricul Ioana Voicu-Arnăuţoiu, răspunsuri la chestionarul „De ce îşi pune omul întrebări? (Răspund: Aureliu Busuioc, Liliana Corobca, Vlad Grecu), pagini de literatură germană (inclusiv un interviu cu scriitoarea Ulla Unseld-Berkewicz, directoarea editurii „Suhrkamp”).

Am remarcat, de asemenea, prospeţimea poemelor lui Victor Ţvetov (debut reuşit la „Contrafort”), o pagină de poezie vitalistă, energică a Ecaterinei Bargan şi un text foarte ingenios, „Ce faci în fiecare zi”, al tânărului scriitor Alex Cosmescu.

Irina Nechit