Contacte

Adresa redacției:

str. Vlaicu Pârcălab 63, etaj 3, Centrul Skytower, cod poştal 2012, Chişinău, Republica Moldova

Telefoanele redacţiei:
022237645 , GSM 068583777 Orange, GSM 079983777 Moldcell
fax: 022234230, e-mail: cotidian@jurnal.md

Director Publicitate:
Virginia Prodan, virginia.prodan@jurnal.md, telefon 022234679

Abonamentul la ziar poate fi perfectat în orice oficiu poştal din Republica Moldova.