Concursul Tinerilor Compozitori, o cale de afirmare

Deşi ediția 2013 a înregistrat un număr mic de concurenți, organizatorii speră că în următorii ani vor participa mai mulți tineri muzicieni

Pentru promovarea tinerilor compozitori, este organizat un concurs național, a cărui inițiatoare şi animatoare este doamna Larisa Neaga, fiica compozitorului Șt. Neaga. În acest an, în incinta Colegiului de Muzică „Șt. Neaga”, s-a desfășurat a 7-a ediție a concursului, organizată de profesorii de compoziție Vlad Burlea şi Snejana Pâslari. La eveniment au luat parte elevi ai colegiului-gazdă, reprezentanți ai diferitelor catedre și ani de studii.

Printre ei se numără și laureați ai concursului de anul trecut (Lia Rusu, Doina-Cezara Procopciuc). Ceilalți concurenți constituie nume noi în evoluția domeniului componistic: Anatol Antonovici, Mihai Chirița, Paula Gavriliță și George Caramalac. Cu regret, ediția 2013 a înregistrat un număr mic de concurenți. Sperăm că în următorii ani se vor încadra mai mulți tineri muzicieni.

În general, o compoziție muzicală este foarte greu de apreciat, ținând cont de mai multe criterii: originalitate, stil, gen, formă, dramaturgie, tehnică componistică etc. De aceea, aici este necesară prezența unui juriu obiectiv, competent și profesionist. În actuala ediție, juriul a fost prezidat de V. Ivancenco, șefa Catedrei Teoria muzicii și literatura muzicală la Colegiul de Muzică „Șt. Neaga”.

Concursul a avut parte de o atmosferă prielnică, creată de publicul numeros, entuziasmat și susținător activ al concurenților. Aceștia la rândul lor s-au bucurat de aplauze memorabile.

Lucrările muzicale prezentate la concurs s-au remarcat printr-o diversitate de stiluri şi prin diferite genuri: nocturne, duete, cvartet de coarde, muzică vocal-instrumentală. Câteva exemple elocvente: A. Antonovici – Piesă pentru pian; P. Gavriliță – Duet pentru violă și pian; G. Caramalac – „Adio” pentru pian și „I’m waiting” pentru instrumente aerofone și voci bărbăteşti; L. Rusu – „Dansul frunzelor” pentru cvartet de coarde; M. Chirița – Duet pentru vioară și pian; D-C. Procopciuc – „La romanesca” pentru vioară și pian.

Una dintre responsabilităţile esențiale ale compozitorilor este de a găsi interpreți capabili să exprime întocmai mesajul lucrărilor lor, deoarece doar prin calitatea interpretării lor creațiile prind viață. Tinerii noștri s-au descurcat cu succes, colaborând cu interpreţi dotaţi și receptivi, ori au evoluat personal în scenă, manifestându-şi şi talentul interpretativ. Totuși accentul a fost pus exclusiv pe lucrarea compusă.

Decizia juriului, susținută unanim de public, a fost următoarea: lui A. Antonovici i s-a acordat o Menţiune, P. Gavriliță și G. Caramalac au fost distinşi cu Premiul III, M. Chirița a luat Premiul II, iar Premiul I a fost împărţit între două tinere autoare care au frapat publicul prin lucrările lor: „Dansul frunzelor” de Lia Rusu și „La romanesca” de Cezara Procopciuc.

Desigur că ajutorul financiar al unor eventuali sponsori ar stimula și atrage mai mulţi participanţi, din păcate însă nimeni din oamenii cu dare de mână nu este interesat de concursul ce stimulează noua creaţia componistică autohtonă. E cu atât mai regretabil cu cât în Republica Moldova numărul compozitorilor e destul de mic și astfel suferă și evoluția muzicii naționale.

Descoperind noi talente componistice, promovându-le şi oferindu-le şansa de a se manifesta, putem contribui la prosperarea muzicii profesioniste din Republica Moldova.

Galina Iabanji, elevă, an. II, Catedra Teoria muzicii și literatura muzicală, Colegiul de Muzică „Șt. Neaga”

 

The following two tabs change content below.