Concursul „Moştenire”, ediţia XIX

Dragi tineri!

Prin prezenta, reamintim că lansarea Concursului „Moştenire”, ediţia a XIX-cea (anul de studii 2011-2012), a fost anunţată.

Concursul este destinat elevilor din clasele de liceu sau din şcolile echivalente din Republica Moldova şi Ucraina.

Ca şi în ediţiile precedente, Concursul se va desfăşura în două secţiuni: Istoria Românilor şi Istoria Literaturii Române.

Temele pentru secţiunea Istoria Românilor:

  1. Ţările române în politica Rusiei ţariste în a doua jumătate a sec. al XVII-lea – sec. al XVIII-lea.
  2. Impactul raptului teritorial din 16/28 mai 1812 asupra Ţării Moldovei.
  3. Unirea Principatelor Române de la 1859 şi politica ţarismului rus.
  4. Mişcarea naţională din provinciile româneşti înstrăinate la sfârşitul sec. XIX – înc. sec. XX. Studiu comparativ.
  5. Renaşterea naţională din Basarabia în anii 1917-1918, în contextul relaţiilor româno-ruse.
  6. Problema Basarabiei în contextul relaţiilor româno-sovietice (1918-1924).
  7. Refugierea basarabenilor peste Prut după 28 iunie 1940 – impact al agresiunii sovietice.
  8. Chestiunea Basarabiei în relaţiile româno-sovietice (1944-1989).
  9. Problema integrităţii teritoriale a Republicii Moldova la etapa actuală.

Subiectele pentru secţiunea Istoria Literaturii Române:

1. Valori spirituale româneşti în folclorul basarabean.

2. Idealul unităţii naţionale a poporului român în creaţia scriitorilor clasici.

3. „Comedia umană” în opera lui I.L.Caragiale.

4. Comunitatea, individualitatea şi cititorul în creaţia lui Ion Creangă.

5. Junimismul, o mişcare ce a europenizat cultura şi literatura română.

6. Poezia şaptezeciştilor (L. Lari, V. Romanciuc şi A. Suceveanu ş.a.) în „orizontul de aşteptare” al generaţiei de cititori în formare.

7. Criza omului contemporan în creaţia lui Marin Sorescu.

8. Istoria şi adevărul vieţii în proza Lidiei Istrati.

9. Destinul basarabean în romanele lui Paul Goma.

 

Lucrările pentru concurs vor fi expediate pe adresa bibliotecii „Ovidius” din Chişinău (Şoseaua Hânceşti, nr. 32).

Informaţii suplimentare puteţi găsi pe site-ul Asociaţiei „Alianţa pentru Sprijinirea Basarabiei”: www.asb-paris.fr

Adrese şi telefoane de contact :

Elena Butucel, Biblioteca „Ovidius” – 72.71.94;  [email protected];

Gheorghe Furdui, preşedintele ASB, Paris – 00 33 642219874,

e-mail : [email protected]

Alexandru Bostan, preşedintele Comitetului organizatoric de la

Chişinău – 079700085 ; e-mail : [email protected]

Data-limită de prezentare a lucrărilor – 15 martie 2012.

Notă:

Învingătorii la ediţiile precedente (I-XVIII) ale Concursului sunt rugaţi să ia legătura cu reprezentanţii ASB de la Paris sau cu reprezentanţii  Comitetului Organizatoric de la Chişinău.

Comitetul Organizatoric

 

 

 

Legendă: La semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)