Concursul MOŞTENIRE, ediţia a XXII-a

Dragi tineri, iubitori de adevăr istoric şi de literatură română,

eugen

Eugen Holban

 

În Jurnal de Chișinău din 12.12.14 anunțasem startul Concursului Moștenire, ediția a XXII-a. Tradiţional, Concursul se desfăşoară în perioada ianuarie-aprilie. Startul se dă la Paris, la Asociaţia Alianţa pentru Sprijinirea Basarabiei (preşedinte de onoare — Eugen Holban, preşedinte executiv — Gheorghe Furdui). Concursul este sprijinit de Societatea Limba Noastră cea Română (preşedinte — Valentina Butnaru). Comitetul Organizatoric de la Chişinău coordonează şi mediatizează activitatea Concursului, în baza Regulamentului elaborat de Alianţa pentru Sprijinirea Basarabiei.

Concursul Moștenire este destinat elevilor din clasele de liceu sau din şcolile echivalente din Republica Moldova şi din Ucraina şi are două obiective (două secţiuni): 1. Istoria Românilor; 2. Istoria Literaturii Române. Pentru fiecare secţiune se propun câte 12 subiecte. Concursul se desfăşoară în 2 etape: etapa scrisă şi colocviul (interviul). Data-limită de predare a lucrărilor (în scris) — 15 aprilie 2015.
Etapa finală a Concursului – interviul – se va desfășura pe 17 mai 2015.
Premiile pentru performanță se acordă la etapa finală:

Premiul I: câte 200 de Euro pentru fiecare dintre cele două secţiuni.
Premiul II: câte 150 de Euro pentru fiecare dintre cele două secţiuni.
Premiul III: câte 100 de Euro pentru fiecare dintre cele două secţiuni.
Câte două menţiuni de câte 50 de Euro, pentru fiecare dintre cele două secţiuni.
Premii speciale oferite de Societatea Limba Noastră cea Română.

Temele la compartimentul Istoria Românilor:

1. Românii în izvoarele medievale timpurii (sec. IX-XIII).
2. Valenţe ale literaturii istorice din Moldova şi Muntenia (sec. XVII).
3. Dimensiunea culturală a domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714).
4. Regimul fanariot în Moldova şi Ţara Românească: progrese şi limite.
5. Basarabia în contextul Unirii Principatelor Române de la 1859.
6. Emanuil Gavriliță (1847-1910) – exponent al mişcării de emancipare naţională din Basarabia.
7. Personalităţi basarabene marcante ale istoriografiei române: Leonid Boicu (1929-1997).
8. Mitropolitul Gurie Grosu – personalitate notorie a vieţii bisericeşti din Basarabia interbelică.
9. Daniel Ciugureanu – reprezentant de seamă al Generaţiei Unirii de la 1918.
10. Reprimarea intelectualităţii basarabene în anii regimului comunist (Studiu de caz).
11. Impactul regimului sovietic asupra satului basarabean (1944-1950) [Studiu de caz].
12. Învăţământul românesc din Transnistria: acţiuni de promovare şi rezistenţă (1991-2015).

Temele la compartimentul Istoria Literaturii Române:

1. Folclorul, un tezaur al spiritualității românești.
2. Literatura populară, document incontestabil al travaliului istoric parcurs de basarabeni.
3. Ion Buzdugan, un model de rezistență în fața minciunii și luptător pentru idealurile naționale, prin fapte și poezie.

4. Constantin Stere, personalitate culturală, literară și politică de referință în epocă.
5. Drama omului modern reflectată în creația lui Tudor Arghezi.
6. Poezia lui Grigore Vieru, autentică expresie a spiritualității românești în context basarabean.
7. Problema tinerilor aflați în confruntare cu realitatea pentru idealurile existențiale ale lumii de mâine reflectată în romanele lui Liviu Rebreanu.
8. Simboluri ale renașterii naționale în poezia generației „ochiului al treilea” (Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, Ion Hadârcă, Leonida Lari, Nicolae Dabija, Iulian Filip ș.a.).
9. Nicolae Labiș, un poet ce reprezintă „buzduganul unei generații” (80 de ani de la naștere).
10. Paul Goma, o personalitate controversată și un prozator al autenticității și artei memorialistice.
11. Conceptul destinului uman ca destin creator în opera lui Lucian Blaga.
12. Pentru un Eminescu al generaţiei mileniului trei: o relectură a operei.

Cerințe față de elaborarea lucrărilor:
Lucrarea urmează să includă următoarele componente:
I) Componenta tehnică: Cerințele tehnice includ următoarele: fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12 pt.; spaţiul între rânduri – 1,5 intervale; textul nivelat după ambele câmpuri laterale; paginile recenziei au câmpul: în sus/jos – 25 mm, în stânga – 30 mm, în dreapta – 15 mm; volumul lucrării – 10-12 pagini./ Foaia de titlu (cu indicarea obligatorie a instituției de învățământ și a profesorului de istorie, date de contact: tel., email) / Cuprins / Realizarea temei alese structurată pe aspecte relevante din cadrul ei / Formularea propriilor opinii referitoare la aspectele abordate / Concluzii / Bibliografie.

II) Introducerea (volum de 1-1,5 pagini) urmează să includă următoarele componente: actualitatea și importanța temei; analiza izvoarelor și istoriografiei problemei cercetate; scopul și sarcinile concrete.

III) Aparatul științific: toate referințele la izvoare și lucrările monografice vor fi efectuate la subsol pe fiecare pagină: fontul Times New Roman cu dimensiunea de 10 pt.; spaţiul între rânduri – un (1,0) interval – Numele și Prenumele, Titlu (italic), locul ediției, editura, anul și pagina.

Exemple: a) Bălan Teodor, Din istoricul Câmpulungului Moldovenesc, Bucureşti, Editura Științifică, 1960, p. 42; b) Boicu Leonid, Lucrările de îmbunătăţire a căilor de comunicaţie în Moldova în vremea administraţiei ruse din 1828–1834. În: „Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie”, Iaşi, anul XII (1961), nr. 1, p. 107; c) Cantemir Dimitrie, Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor, Sanct Petersburg, 1717, p. 7. (Accesat la 14. XII. 2014). În: http://www.cantemir.asm.md/files/u1/hronicul_vechimei_a_romano_moldo_vlahilor_vol_I.pdf .

IY) Prezentarea lucrărilor elaborate de către participanți, în mod obligatoriu urmează a fi atât în varianta clasică, imprimată, cât și în cea electronică. Lucrările în variantă electronică vor fi expediate la adresele: pentru secțiunea ISTORIE: a) [email protected] b) [email protected] . Detalii suplimentare pe pagina web www.istorie.usm.md; pentru secțiunea LITERATURĂ: [email protected]

În ziua desfășurării etapei finale, toți participanții vor prezenta și varianta imprimată a lucrării. De asemenea, juriul va accepta în ziua de finalizare a concursului și prezentări în Power Point.
V) Criteriile de evaluare: organizarea textului; competenţă în materia expusă; gradul de argumentare, relevanţa concluziilor.

Adrese şi telefoane de contact ale Comitetului Organizatoric Chișinău:

Alexandru Bostan, Preşedinte: 0797. 00 085; [email protected];
Valentina Butnaru: 0691. 69 866; [email protected]

Îndemnăm profesorii de literatură română şi de istorie, bibliotecarii, dar şi părinţii, să încurajeze liceenii pentru a participa la Concursul Moştenire.
Vă aşteptăm la Concurs!

Comitetul Organizatoric Chişinău

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)