Concursul MOȘTENIRE, ediția a XX-cea

Dragi tineri, iubitori de adevăr istoric și de literatura română,

În completarea Comunicatului de presă publicat în Jurnal de Chișinău în decembrie 2012, prin care anunțam lansarea oficială a ediției a XX-cea  (anul de studii 2012-2013), a Concursului MOȘTENIRE, venim cu  precizările de rigoare.

 

Conform tradiției, Concursul este destinat elevilor din clasele de liceu sau din şcolile echivalente din Republica Moldova şi din Ucraina. Ca și la edițiile precedente, Concursul se va desfășura în două secțiuni: 1. Istoria Românilor; 2. Istoria Literaturii Române.

 

Vor fi acordate următoarele premii:

Premiul I: câte 200 de dolari, pentru fiecare dintre cele două secțiuni.

Premiul II: câte 150 de dolari, pentru fiecare dintre cele două secțiuni.

Premiul III: câte 100 de dolari, pentru fiecare dintre cele două secțiuni.

Două mențiuni de câte 50 de dolari, pentru fiecare dintre cele două secțiuni.

 

Menționăm faptul că, al doilea an consecutiv, deținătorii Premiilor I  (ambele secțiuni) vor beneficia de câte o călătorie la Paris, pentru cinci zile, prin bunăvoința doamnei Olga Iordănescu-Blănaru, originară din Focșani, actualmente stabilită în Franța.

 

Ediția a XX-cea a Concursului este pilotată și în acest an de către Asociația Alianța pentru Sprijinirea Basarabiei din Paris (președinte de onoare – Eugen Holban, președinte executiv – Gheorghe Furdui), în parteneriat cu mai multe asociații ale românilor din Franța. În Republica Moldova, Concursul este sprijinit de Societatea Limba Noastră cea Română (președinte – Valentina Butnaru).

 

În cadrul ediției a XX-cea, organizatorii își propun câteva obiective noi: inaugurarea Muzeului dinastiei Holban din comuna Cărpineni, Hâncești, și editarea Operei OMNIA a lui Eugen Holban. Doritorii care vor să susțină aceste inițiative sunt invitați să se alăture.

 

Temele la Istoria Românilor  (Concursul are genericul „370 de ani de la apariţia în Ţara Moldovei a primei cărţi în limba română. Mitropolitul Varlaam”):

 

 

1. Cartea Românească în Moldova, Ţara Românească şi Transilvania (sec. XVI-XVII).

2. Rolul clerului înalt din Moldova în promovarea limbii române (sec.

   XVII-XVIII).

3. Contribuţia cărturarilor laici din Ţara Moldovei la promovarea

   limbii  române (sec. XVII-XVIII).

4. Gheorghe Asachi – promotor al scrisului şi învăţământului

   românesc în Moldova.

5. Circuitul de carte românească în Basarabia în perioada dominaţiei

  ţariste.

6. Particularităţi ale vieţii culturale din Basarabia în anii 1918-1940.

7. Impactul trecerii la alfabetul latin în RASS Moldovenească.

8. Cultura – factor al rezistenţei anticomuniste în RSSM.

9. Grafia latină şi cartea românească în Republica Moldova, studiu

   de caz.

 

Temele la Istoria Literaturii Române:

  1. 1.   Colindatul în spațiul basarabean și contemporaneitatea.
  2. 2.   Folclorul ca element component al literaturii române contemporane din Moldova.
  3. 3.   Contribuția cărturarilor Iacov Hâncu (Ghinculov) și Ioan Doncev la renașterea culturii și literaturii românești din Basarabia.
  4. 4.   Rolul scriitorilor iluminiști C. Stamati, A. Hâjdău și A. Donici la evoluția literaturii române din Basarabia.
  5. 5.   Scriitori basarabeni de la finele secolului al XIX-lea – înc. sec. al

     XX-lea: Zamfir Ralli-Arbore, Victor Crăsescu, Sergiu Cujbă ș.a.

  1. 6.   Ștefan Ciobanu și Vasile Țepordei, istorici de referință ai culturii și literaturii din Basarabia.
  2. 7.   Poeți ai plaiului basarabean și ai Unirii: Ion Buzdugan și Pan Halippa.
  3. 8.   Cântăreț al dorului, al rezistenței și al libertății, Andrei Ciurunga.
  4. 9.   Nicolae Costenco, o voce complexă a literaturii basarabene.
  5. 10.    Creația lui Al. Mateevici în viziunea tinerei generații de azi.

 

 

Lucrările pentru concurs vor fi expediate pe adresa bibliotecii „Ovidius” din Chişinău (Şoseaua Hânceşti, nr.32).

 

Informaţii suplimentare puteţi găsi pe site-ul Asociaţiei „Alianţa pentru Sprijinirea Basarabiei”:  www.asb-paris.fr

 

Adrese şi telefoane de contact :

 

Liuba Ciobanu, Biblioteca „Ovidius”: 72.71.94; [email protected];

Gheorghe Furdui, președintele ASB, Paris: 00 33 642219874, [email protected];

 

Alexandru Bostan, președintele Comitetului Organizatoric Chişinău: 0797 00 085;                                                                                          [email protected]

 

Valentina Butnaru: 0691 69 866; [email protected].

 

Data-limită de prezentare a lucrărilor – 15 aprilie 2012.

 

Vă dorim mult succes!

 

Comitetul Organizatoric Chișinău

 

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)