Comuniştii impun cetăţenii să încalce legea în interesul partidului lor

Campania declanşată de comunişti împotriva referendumului constituţional din 5 septembrie a depăşit deja limita bunului-simţ şi sfidează norma legală. Asupra acestui fapt a indicat şi premierul Vlad FILAT care a avut în această săptămână o intervenţie binevenită şi necesară.

Premierul a solicitat Procuraturii Generale, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Ministerului Afacerilor Interne şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei să prezinte informaţii operative despre fiecare primărie şi consiliu raional în vederea pregătirii pentru referendumul constituţional din 5 septembrie şi să intervină în vederea asigurării respectării legislaţiei în vigoare.

Legea trebuie respectată

„Republica Moldova este un stat de drept, unde fiecare cetăţean are dreptul să-şi spună punctul de vedere, dar legea trebuie respectată. Tot mai mult aud că există funcţionari care vor să boicoteze referendumul. Solicit monitorizarea şi documentarea tuturor acestor cazuri care nu reprezintă altceva decât o infracţiune. Şi orice infracţiune trebuie pedepsită”, a spus premierul.

Intervenţia premierului i-a determinat pe comunişti să vină cu critici dure, făcându-se apel la norma legală în vigoare. Dar un lucru au uitat să amintească comuniştii: anume ei sunt acei care încalcă şi care cheamă la încălcarea normei legale.

Acţiunile PCRM contravin flagrant articolului 38 din Constituţie „Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales”. În alineatul 1 al acestui articol este spus clar că „voinţa poporului constituie baza puterii în stat”, iar boicotarea referendumului reprezintă nimic altceva decât împiedicarea poporului să-şi expună voinţa într-o problemă de maximă importanţă pentru societate.

Comuniştii sfidează şi Hotărârea Parlamentului privind desfăşurarea referendumului republican constituţional nr. 150 din 07.07.2010 care, în preambul, stabileşte clar că „suveranitatea naţională aparţine poporului, a cărui voinţă constituie baza puterii de stat, pe care o poate exercita, în temeiul articolului 2, articolului 66 lit. b) articolului 75 şi articolului 141 din Constituţia Republicii Moldova şi, în temeiul prevederilor Codului Electoral, în mod direct, prin referendum”.

De asemenea, sunt încălcate mai multe prevederi ale Codului Electoral care se conţin în articolul 27 şi articolul 29. Codul Electoral stabileşte clar că Adunarea Populară a Găgăuziei şi consiliile locale de nivelul II au atribuţii directe în delegarea membrilor consiliilor electorale de circumscripţie. Prin urmare, venind cu iniţiative de boicotare a referendumului, la indicaţia PCRM, aceste autorităţi locale pun în pericol buna activitate a consiliilor electorale de circumscripţie şi, direct, libera exprimare a voinţei de către cetăţenii ţării.

Mai mult ca atât, se pune în pericol şi buna desfăşurare a activităţii secţiilor de votare. Codul Electoral prevede clar (articolul 29, alineatul 2) că secţiile de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie în localităţi, în baza propunerilor primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor şi satelor (comunelor)…”. În plus, alineatul 9 al aceluiaşi articol prevede că „primăriile oferă birourilor electorale ale secţiilor de votare informaţii şi sprijin necesare în exercitarea atribuţiilor lor prevăzute de prezentul cod”.

Comuniştii continuă sacrificarea intereselor cetăţenilor

În context, sunt relevante şi prevederile Codului Contravenţional şi a Codului Penal al Republicii Moldova. Articolul 47 şi articolul 49 din Codul Contravenţional prevăd sancţiuni pentru „împiedicarea exercitării dreptului electoral” şi „împiedicarea activităţii organului electoral”. Este clar stabilit că „nefurnizarea de către persoane cu funcţie de răspundere a datelor şi materialelor solicitate de organul electoral, precum şi neîndeplinirea hotărârii acestuia luate în limitele competenţei se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale”.

Codul Penal (articolul 181), de asemenea, este explicit din acest punct de vedere. Împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral sau a activităţii organelor electorale se pedepseşte cu amendă în valoare de la 200 la 400 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la trei ani.

Cu alte cuvinte, comuniştii continuă politica care i-a caracterizat dintotdeauna: sacrificarea intereselor cetăţenilor, ale societăţii, pentru satisfacerea intereselor proprii.