CNAM: Fideli sănătăţii tale

Compania Naţională de Asigurări în Medicină a marcat la 10 septembrie, nouă ani de la înfiinţare şi a organizat primul eveniment de amploare într-o atmosferă festivă la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Acesta a fost un prilej de relansare a identităţii corporative a noii imagini vizuale şi conceptuale a CNAM.

Prim-ministrul Vladilmir Filat, preşedintele Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie, Liliana Palihovici, viceministrul Sănătăţii, Octavian Grama, medici şi angajaţi ai CNAM din teritoriu au participat la acest eveniment.
Întrunirea festivă a început cu un film instituţional despre noua identitate corporativă, care a culminat cu sloganul CNAM: Fideli sănătăţii tale.

Noul logo al Companiei în game cromatice: alb, verde şi gri reprezintă păpădia cu seminţe protejată de două mâini-frunze. Un simbol, cât se poate de viu, dar şi cu un conţinut consistent simbolic în care elementele grafice prezintă o îmbinare a valorilor umane cu esenţa naturii, or, astfel se poate identifica sistemul de asigurare obligatorie de sănătate. Pe de o parte, păpădia cu seminţe – sănătatea cetăţenilor care, prin fragilitatea sa, necesită grijă şi protecţie, pe de altă parte, mâinile-frunze – Compania Naţională de Asigurări în Medicină gată să răspundă necesităţilor şi aşteptărilor beneficiarilor. Această schimbare de identitate vizuală şi verbală este argumentată de lansarea unei noi etape în dezvoltarea sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prin care se urmăreşte schimbarea accentului de prioritate către beneficiar – persoana asigurată.

Comunicarea directorului general al CNAM, Mircea Buga, care a prezentat etapele de dezvoltare a Companiei, a subliniat realizările şi problemele pentru perioada 2004 – 2010 de consolidare instituţională a sistemului de sănătate, trasând vectorii de prioritate pentru perioada imediat următoare, în care „Vom pune accentul pe creşterea nivelului de satisfacţie a pacientului, prin monitorizarea sporită a calităţii serviciilor medicale, descurajarea plăţilor neformale şi sancţionarea utilizării neconforme a mijloacelor financiare, având ca suport şi pârghiile legale aprobate recent de Parlament.”

Prim-ministrul Vladimir Filat a menţionat că îmbunătăţirea serviciilor în sectorul de sănătate rămâne a fi o prioritate pentru  actualul Guvern. „În urma întâlnirilor cu cetăţenii am constatat că beneficiarii poliţelor de asigurare au aşteptări mai mari. E nevoie de o comunicare eficientă între reprezentanţii CNAM şi populaţie. Deţinătorii poliţelor de asigurare trebuie să cunoască în detalii serviciile şi drepturile lor, precum şi instrumentele care să le asigure aceste drepturi”, a adăugat Filat.

Evenimentul a continuat cu acordarea diplomelor de merit din partea Guvernului de către prim-ministru pentru cei mai buni specialişti din cadrul sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală. Vladimir Filat a felicitat angajaţii CNAM cu ocazia acestei frumoase aniversări, dorindu-le perseverenţă, succese pentru dezvoltarea unui sistem medical performant, care să le ofere cetăţenilor servicii de calitate.

Întrunirea festivă „9 ani de la înfiinţarea CNAM” şi acţiunea de relansare a identităţii corporative „CNAM în lumină nouă” eveniment important pentru întreg sistemul de sănătate, a identificat cooperarea şi comunicarea intersectorială, precum şi implicarea activă comunitară ca instrumente esenţiale pentru realizarea unui nivel ridicat de sănătate.
La final, Mircea Buga, directorul general al CNAM, i-a felicitat pe angajaţi şi pe toţi cei prezenţi în sală, urându-le sănătate, prosperitate, energie creatoare, activitate profesională fructuoasă!

Compania Naţională de Asigurări în Medicină a fost instituită la 10 septembrie 2001. La 1 ianuarie 2004, a început implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pe întreg teritoriul ţării prin cele 12 agenţii teritoriale.

Cristina Baciu

The following two tabs change content below.