Cine şi cum evaluează un manual şcolar?

POLEMICI EDITORIALE // Dacă vrei să câştigi un manual şcolar, trebuie să-l iei coautor pe unul din funcţionarii ministerului

Problema evaluării manualelor şcolare este una mai mult decât delicată. Mecanismul este şubred de tot, permiţând frauda. În final, Ministerul Educaţiei se face că nu vede, nu aude. Or, „aşa a hotărât comisia”. Cu aceasta nu te pui. Mai ales în cazul în care „ministerul sunt eu”, vorba lui Adrian Ghicov, ex-directorul Agenţiei Evaluare (deşi aflat sub urmărire penală pentru luare de mită, până în prezent este mai mult decât implicat în toate activităţile ministerului), aruncată unui profesor în timpul examenului pentru confirmarea gradului didactic.

Astfel, manualele şcolare au devenit de mult un moft al funcţionarilor ministerului. Pentru că, dacă vrei să câştigi un manual şcolar, trebuie obligatoriu să-l iei în calitate de coautor pe unul din funcţionarii ministerului (din lipsă de spaţiu, nu voi enumera toţi coautorii de manuale, angajaţi ai ministerului). El va avea grijă să formeze comisia după bunul său plac, să monitorizeze evaluarea etc.

Pe data de 01 aprilie 2010, Consiliul Naţional pentru Aprobarea Manualelor Şcolare a anunţat rezultatele evaluării ofertelor de manuale depuse în cadrul licitaţiei publice din 10 februarie 2010. Menţionăm că în lista manualelor câştigătoare, făcută publică pe 2 aprilie pe site-ul ministerului, n-au fost incluse Limba şi literatura română (maternă), clasa IX, Fizica, clasa IX, Limba şi literatura română (maternă), clasa XII, Limba franceză, clasa XII. Nu ştim motivul pentru care Fizica şi Limba franceză au fost supuse reevaluării, dar, cât priveşte Limba şi literatura română pentru clasa XII şi clasa IX, el ne este cunoscut. Or, pe parcursul evaluării acestor două manuale, subsemnatul şi acad. Mihai Cimpoi, autori ai manualului pentru clasa XII, au atras atenţia dlui ministru Leonid Bujor că angajaţii ministerului au inclus în comisiile de evaluare persoane loiale lor, dar şi unora dintre autorii concurenţi. În discuţiile cu dl ministru ne-am exprimat mirarea că preşedinte al Comisiei de Evaluare a acestor manuale a fost numită un doctor în filologie care, în opinia noastră, nu are o pregătire de specialitate în acest sens (în prezent sunt peste o sută de doctori în pedagogie care activează în domeniul respectiv, iar soarta unor manuale, curricula etc. o decid doctorii în filologie), nu numai colegă de catedră cu autoarele manualului concurent, dar şi coautoare cu A. Ghicov. Am sperat, după acea întâlnire, că lucrurile se vor schimba. Cu părere de rău, manualele au fost evaluate şi de data aceasta de persoane care, din start, ştiau ce trebuie să facă. Ministerul, categoric, a refuzat să ne pună la dispoziţie analizele făcute de fiecare evaluator în parte pentru fiecare manual, precum şi punctajul pentru fiecare componentă/ item al baremului de evaluare. Aceeaşi lipsă de transparenţă, pe care ministerul (aceiaşi actuali funcţionari din perioada guvernării comuniste) a demonstrat-o şi în cazul manualelor de Limba şi literatura română, clasa X; clasa XI (autori T. Cristei, A. Ghicov, T. Cartaleanu, O. Cosovan). Evaluat de nespecialişti în domeniu, dar apropiaţi autorilor (preşedintele comisiei de evaluare, Sabina Corniciuc, absolventă a Facultăţii de Ziaristică, n-a ţinut o oră în şcoală/ liceu şi nu are măcar un articol de didactica limbii şi literaturii), manualul pentru clasa X conţine grave greşelli ştiinţifice, metodologice, dar şi sute de erori de ordin tehnic (a se vedea în acest sens recenzia subsemnatului „Noile manuale cu probleme pentru clasa a X-a: La pomul lăudat nu se duce cu sacul // Flux, 2008, 25 martie, p. 5-6). Cât priveşte concursul manualelor pentru clasa XI, anunţat în 2008, aşa cum reiese din scrisoarea ministrului Larisa Şavga, el a fost sistat (lumea afirmă că de V. Stepaniuc). În această scrisoare, datată 02.10.08, nr. 06.18.17049, se stipulază că “referitor la manualul de Limba şi literatura română, clasa XI, pânâ în prezent nu este desemnat căştigătorul, Consiliul Republican pentru Aprobarea Manualelor fiind în drept de a se pronunţa asupra ofertei câştigătoare”. În noiembrie 2009, ministrul Leonid Bujor, dezinformat de vechii, dar actualii funcţionari ai ministerului, semnează ordinul de editare a manualului Limba şi literatura română, clasa XI (autori T. Cristei, A. Ghicov, T. Cartaleanu, O. Cosovan), chiar dacă acesta, în urma unei noi evaluări (rămâne de văzut de ce numai acest manual a fost reevaluat, dar nu şi celelalte concurente) a avut două recenzii negative (a se vedea articolul “Un manual şcolar controversat”, în Ziarul de gardă, 20 mai 2010, semnat de Ion Melniciuc) şi una pozitivă. Astfel, acest manual a fost trimis în ianuarie 2010 în licee, cu patru luni înainte de încheierea anului de învăţâmânt, motivându-se că elevii n-au manual de Limba şi literatura română pentru clasa XI (amintim că de câţiva ani elevii din clasa XI au manualul subsemnatului).

Există şi o altă modalitate de a face câştigător manualul dorit/ promovat de cei de la minister. Fiind la cheremul acestora (în cazul disciplinei Limba şi literatura română, al lui A. Ghicov), manualele sunt scoase la concurs, indiferent de ceea ce stipulează regulamentul. Astfel, am încercat să obţinem un răspuns de la ministrul Leonid Bujor, de ce manualele de clasa IX, gimnaziu (editura Ştiinţa), şi cel pentru clasa XII, liceu (edutura Litera), au fost scoase la concurs. Or, în Regulamentul cu privire la evaluarea şi selectarea manualelor pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, aprobat prin Hotărârea nr. 921 din 31.12.2009 Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, (publicată în Monitorul oficial pe 15.01 2010, nr.2 – 4, art, nr.13), se menţionează: “6. Pentru manualele aflate în uz, ca fiind cîştigătoare ale concursurilor precedente, Ministerul Educaţiei organizează studii de evaluare, care apreciază vivacitatea şi impactul manualelor în utilizare. Studiile se organizează pentru învăţămîntul primar în anul 3, iar pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal în anul 4 de utilizare a manualului. Studiile se organizează pe un eşantion reprezentativ de şcoli. 7. Manualele care au acumulat, în cadrul studiului de evaluare, mai puţin de 80% din punctajul oferit de către instrumentul de evaluare aplicat sînt înaintate la un nou concurs. Manualele care au acumulat, în cadrul studiului de evaluare, mai mult de 80% din punctajul oferit de către instrumentul de evaluare aplicat şi corespund curriculumului sînt propuse spre reeditare cu eventuale corectări, actualizări etc”.

Ţinând cont de Regulamentul respectiv, dar şi de cel precedent, am insistat ca manualul de Literatura română, clasa XII, să fie judecat de profesori, în teritoriu. Această interpelare a noastră a rămas fără răspuns din partea ministrului. E logic. Manualul ar fi câştigat (sau ar fi putut câştiga). Recenziile (peste zece) pe marginea manualului respectiv semnate de profesori şcolari, savanţi, jurnalişti, apărute pe parcursul ultimilor opt ani, demonstrează că aceasta este o lucrare viabilă, funcţională. Căştigând în teritoriu, manualul respectiv nu ar fi lăsat nici o şansă celui al cărui coautor este A. Ghicov şi care pe moment a devenit câştigător.
O altă încălcare a Regulamentului respectiv vizează manualul de Limba şi literatura română pentru clasa IX (autori T. Cartaleanu, Olga Cosovan etc., editura “Ştiinţa”). Însă, dacă acest manual este superb, precum afirmă cei trei evaluatori, de ce nu a fost supus evaluării în teritoriu, conform Regulamentului? Poate pentru că, ştiind atitudinea negativă a profesorilor faţă de manualul respectiv, cei interesaţi au hotărât să-l salveze dându-l în grija celor trei evaluatori?
În articolul său, Mircea V Ciobanu susţine că, din cauza contestaţiilor survenite din partea editurii “Litera”, elevii nu vor avea la 1 septembrie manualele de limba română. Nu din cauza editorului respectiv, dle Ciobanu. Uneltirile, interesul de gaşcă, frauda – iată care sunt motivele posibilei întârzieri.

Constantin Şchiopu, dr., conf. univ.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)