Chiria manualelor, ilegală

Părinţii au puţine şanse să oblige guvernul ca acesta să respecte drepturile copiilor

Chiria manualelor este ilegală deoarece „perceperea taxelor pentru anumite servicii în domeniul educaţiei este o încălcare gravă a drepturilor copilului”, afirmă avocatul parlamentar Tamara Plămădeală. Totodată, directorul Fondului Special de Manuale al Ministerului Educaţiei (ME), Gheorghe Gârneţ, spune că închirierea manualelor este legală.

Victoria POPA

Pentru anul de învăţământ 2012–2013, s-au editat şi reeditat 50 de titluri de manuale, cu un tiraj de circa 2 mil. de exemplare, în valoare de peste 40 mil. de lei: 28 mil. de lei sunt achitaţi din Fondul Special de Manuale al ME, iar 13 mil. 500 de mii de lei – de către ME.

„Am trei băieţi. Mezinul e în clasa a V-a, cei mari – în clasele a VII-a şi a X-a”, spune Tatiana Sârbu din Sângera. În fiecare an, femeia închiriază manuale pentru copiii săi, pentru că este mai ieftin. „Copilul meu este în clasa a treia şi, în afară de manualele care se dau la şcoală în chirie, mai cumpărăm materiale auxiliare, pentru acestea plătim câte 80–100 de lei, pentru cele noi”, relatează Mariana din Chişinău, mamă a doi copii de 8 şi 9 ani.

Taxele apasă asupra părinţilor

În acest an, au fost editate şi manuale pentru anumite discipline şcolare care, până în prezent, nu se găseau în schema de editare. Decizia pentru editarea şi reeditarea manualelor este luată de Consiliul Naţional pentru Aprobarea manualelor. Editarea manualelor se face în baza unui studiu de vivacitate a manualelor şcolare. Studiul constă în evaluarea dinamicii manualelor şcolare la care participă cadre didactice din şcolile din republică, circa 7% din învăţători. Aceştia elaborează un raport general în baza căruia Consiliul Naţional pentru Aprobarea manualelor decide ce manuale se editează şi reeditează.

Surplus de manuale

Gheorghe Gârneţ relatează că editarea numărului de manuale şi distribuirea acestora se efectuează în strictă conformitate cu comenzile venite din fiecare unitate şcolară. „Aici se include numărul maxim de elevi pentru patru–cinci ani de utilizare a manualelor, manualele pentru pedagogi şi rezerva în stoc (minim 5%). Azi vorbim despre un surplus de manuale”, a menţionat directorul Fondului Special de Manuale al ME, Gheorghe Gârneţ.

Potrivit lui Gheorghe Gârneţ, în Republica Moldova este instituit un sistem mixt de aprovizionare cu manuale şcolare. Manualele din învăţământul primar, ghidurile pentru profesori şi manualele de limba maternă a etniilor din Republica Moldova sunt achitate de către stat, iar editarea, reeditarea manualelor din învăţământul gimnazial şi liceal este achitată din banii adunaţi prin intermediul schemei de închiriere a manualelor, care este o procedură legală.

În acest an, în conformitate cu hotărârea de guvern cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor, au fost editate şi reeditate manuale pentru clasele a III-a, VII-a şi X-a.

Un set de manuale costă 500 de lei

Schema de închiriere a manualelor pentru învăţământul gimnazial şi liceal funcţionează din 1999, fiind valabilă şi pentru învăţământul primar până în 2006. Din 2007 manualele pentru clasele primare sunt achitate din bugetul statului. În ce constă chiria? Copilul primeşte un manual pentru utilizare pentru un an de studii şi achită o cotă din costul manualului stabilită în funcţie de doi factori: preţul manualului şi anul de utilizare. Cu cât manualul este mai nou, cu atât cota este mai mare. „Un set de manuale achiziţionat din librării pentru un an de învăţământ costă aproximativ 500 de lei şi desigur e mai comod de închiriat”, opinează Gheorghe Gârneţ.

În acest an, chiria manualelor pentru elevii claselor a V-a–IX-a cu predare în limba română oscilează între 60 şi 80 de lei. Chiria pentru manualele de limba găgăuză, bulgară, ucraineană, constituie în primii ani de utilizare – 13 lei, restul anilor – 10 lei. Cea mai scumpă chirie pentru manuale din clasele liceale o va achita clasa a X-a, pentru că setul de manuale este unul nou. Elevii din această clasă vor scoate din buzunare circa 150 de lei, iar pentru din clasele XI-a şi a XII-a, taxa va fi de circa 100 de lei.

Încălcare gravă a drepturilor copilului

„Închirierea manualelor iniţiată de ME este una ilegală, deoarece, în conformitate cu Constituţia RM, art. 35, învăţământul general este obligatoriu şi gratuit. Când instituţiile de învăţământ solicită taxe, încasări de la părinţi şi copii pentru anumite servicii în domeniul educaţiei, încalcă prevederile Constituţiei. E o încălcare gravă a drepturilor copilului”, a spus avocatul parlamentar Tamara Plămădeală.

Potrivit acesteia, părinţii au puţine şanse să oblige guvernul ca acesta să respecte drepturile copiilor. Numai Guvernul şi ME pot elimina barierele din procesul educaţional. „În cazul perceperii taxelor pentru cărţi şi alte servicii, nu putem vorbi de un învăţământ gratuit în RM”, a declarat pentru JURNAL avocatul parlamentar. Avocatul mai spune că „preţul pentru chirie este exagerat”.

Editura „Ştiinţa”, în frunte

Pentru anul de învăţământ 2012–2013, au editat manuale editurile „Ştiinţa”, „Epigraf”, „ARC”, „Prut Internaţional”; au reeditat instrumente didactice editurile „Ştiinţa”, „ARC”, „Cartier”, „Prut Internaţional”, „Vector V-N”, „Cartdidact”, „Litera”, „Lumina”, „Bons Offices”, majoritatea fiind reeditate de editura „Ştiinţa”.

Autorii manualelor sunt colective de autori din Republica Moldova formate pe lângă edituri. ME nu este implicat în crearea grupurilor de autori. Din partea ME există doar o singură cerinţă: „La crearea unui manual din grupul de autori, în afară de savanţi, experţi, e obligatoriu să facă parte şi profesori”, a spus Gheorghe Gârneţ, directorul Fondului Special de Manuale al ME. În 2010, au fost editate şi reeditate 50 de titluri de manuale, în 2011 – 42.

Pentru anul de învăţământ 2012–2013 au fost editate, în urma selectării în bază de concurs, şapte titluri noi de manuale: patru manuale pentru învăţământul primar şi trei manuale pentru învăţământul liceal. Conform noului curriculum, au fost reeditate 38 de titluri de manuale – 14 titluri pentru învăţământul primar;14 titluri de manuale pentru ciclul gimnazial, 13 manuale reeditate pentru ciclul liceal şi anume pentru clasa a X-a. În acest an, pentru prima dată au fost editate manualele de educaţie civică pentru clasele a V-a, VII-a şi a X-a şi manualul de literatură universală pentru clasa a XII-a.

 

The following two tabs change content below.