Cenzorul de la Curte

FLAGRANT // Preşedintele Curţii de Conturi a cenzurat mai multe rapoarte de audit

Un grup de foşti angajaţi ai Curţii de Conturi (CC) solicită demiterea şi anchetarea penală a actualului preşedinte al CC, Ala Popescu. Potrivit unei sesizări depusă de aceştia la Procuratura Generală şi pe numele preşedintelui Parlamentului, Mihai Ghimpu, pe parcursul celor aproape şase ani de când conduce CC, Popescu a cenzurat mai multe rapoarte de control executate de controlorii CC  acolo unde era vorba de fraude considerabile comise de responsabili de la instituţii de stat sau de contracte semnate de instituţii de stat cu firme din anturajul familiei Voronin.
De asemenea, afirmă autorii sesizării, Popescu s-a eschivat în aceşti şase ani de la efectuarea unor controale la Inspectoratul Fiscal de Stat şi la Departamentul controlului vamal, instituţii care asigură peste 90 la sută din veniturile bugetului naţional.
Potrivit legii Curţii de Conturi, această instituţie este unica autoritate publică a statului care poate şi trebuie să exercite control asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea unor controale financiare. Scopul acestor controale ar trebui să fie verificarea legalităţii, conformităţii, regularităţii, eficienţei şi a economiei cu care sunt acumulaţi şi cheltuiţi banii publici.  Aceste obligaţii ale Curţii stabilite prin lege au fost în repetate rânduri încălcate de actuala şefă a instituţiei, afirmă mai mulţi foşti angajaţi ai CC. Din lipsă de spaţiu, ne vom referi în continuare la un singur exemplu.
Cenzură la Curtea de Conturi
La 1 iunie 2007, Curtea de Conturi a supus controlului activitatea economico-financiară a Aparatului Guvernului şi a unor instituţii subordonate acestuia în anii 2005 – 2006. Deşi hotărârea Curţii cu privire la acest control vorbeşte despre depistarea unor nereguli nesemnificative în gestionarea banilor şi a patrimoniului statului, JURNAL a reuşit să facă rost de originalul actului de revizie, în care sunt descoperite mai multe încălcări grave, ascunse la indicaţia conducerii CC. Cele mai multe dintre informaţiile cenzurate ţin de afacerile pe care le-a avut Guvernul cu firma “Moldconstruct-Market”, cea în care fiul fostului preşedinte, Oleg Voronin, activează în calitate de economist.
Fiul constructor la Preşedinţie

Conform acelui act, controlorii CC au constatat că cheltuielile pentru contrucţii şi reparaţii administrate de către Aparatul Guvernului au  crescut de la 26,9 milioane lei în 2005 la 48,8 milioane lei în 2006. Cei mai mulţi dintre banii alocaţi în plus în 2006 au fost cheltuiţi pentru reparaţia clădirii Preşedinţiei de pe bd. Ştefan cel Mare 154 (de la 2,7 milioane de lei în 2005 — la 24,5 milioane de lei în 2006 – n.r.). Licitaţia pentru efectuarea acestor lucrări de milioane a fost câştigată, cu multiple încălcări, de către “Moldconstruct-Market”.
Lustră “prezidenţială” prin contrabandă

În baza contractului încheiat, firma urma să reconstruiască sala de şedinţe şi biblioteca din Preşedinţie, dar şi să schimbe lustra principală din holul Palatului prezidenţial (cea care a rămas neatinsă după devastarea de către protestatari a Preşedinţiei şi Parlamentului pe 7 aprilie 2009 – n.r.). “Moldconstruct- Market” a propus să efectueze aceste lucrări contra sumei de 17 milioane de lei, dintre care doar 4,7 milioane au fost cheltuiţi pentru schimbarea lustrei. Controlul efectuat de specialiştii CC a demonstrat că deşi cheltuielile pentru transportarea lustrei au costat 36,5 mii de lei, Direcţia generală a acceptat să plătească pentru această transportare 255 de mii de lei (!). Şi asta pentru că „s-a lenevit” să ceară de la firmă documente care ar justifica cheltuielile efectuate. Ba mai mult, în urma verificării informaţiilor de către Serviciul Vamal, s-a constatat că lustra nu figurează ca importată legal în ţară, nefiind achitate nici drepturile de import stabilite conform cadrului legal.
Dărnicia statului

Totodată, fără a anunţa o nouă licitaţie publică, Direcţia generală a decis să-i mai plătească firmei lui Oleg Voronin încă aproape 5 milioane de lei pentru reconstrucţia cantinei Preşedinţiei. Chiar şi atunci când Direcţia de verificare şi expertizare a proiectelor de construcţie a Agenţiei de Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a depistat că costul lucrărilor de poiectare efectuate de “Moldconstruct – Market” pentru reparaţia cantinei este exagerat şi a recomandat reducerea sumei până la 159,4 mii de lei, Direcţia generală a ignorant acest sfat, acceptând să-i plătească firmei lui Oleg cu 70 de mii de lei mai mult pentru proiect şi cu 446 de mii de lei mai mult decât ceruse “Moldconstruct” pentru lucrările de reparaţie propriu-zise.
O hotărâre mincinoasă

Direcţia generală a avut afaceri similare cu “Moldconstruct-Market” şi la reparaţia Sălii de audienţe a Preşedinţiei. În acest caz, costul lucrărilor executate de către SRL „Moldconstruct-Market” a fost majorat de la 5,1 milioane lei la 10,1 milioane lei, se arată în actul de control întocmit de controlorii CC. Iar în hotărârea Curţii cu referire la acest raport de audit, semnată de Ala Popescu şi publicată în Monitorul Oficial, scrie că la reparaţia Sălii de audienţe s-au cheltuit doar cu 14 mii de lei mai mult decât se planificase iniţial. Cât priveşte denumirea firmei care a efectuat lucrările de reparaţie, nici pomină de “Moldconstruct”.
Curtea de Conturi a ascuns şi nu s-a pronunţat nici asupra mijloacelor speciale acumulate ca venituri, din prestarea serviciilor de dare în arendă a proprietăţii publice. Fără niciun temei, Curtea a evitat şi subiectul transmiterii gratuite în chirie a patrimoniului public unor agenţi economici, precum şi achitarea din contul bugetului de stat a datoriilor la serviciile comunale ale unor chiriaşi nedisciplinaţi.
Citiţi în numărul de marţi al ziarului cum a încercat Ala Popescu să inducă în eroare noua guvernare şi presa prin recentul raport de audit de la Ministerul de Interne.