Ce trebuie să facă cetăţenii ucraineni din RM înainte de alegeri

alegeri_61724900În atenţia cetăţenilor ucraineni din Republica Moldova! Pentru participarea la alegerile parlamentare din Ucraina a cetăţenilor ucraineni care locuiesc permanent sau se află temporar în Republica Moldova vor fi deschise două secţii de votare: la Ambasada Ucrainei în Republica Moldova (mun. Chişinău, str. Vasile Lupu 17 ) şi la Consulatul Ucrainei la Bălţi (str. Kiev 143), anunţă printr-un comunicat Аmbasada Ucrainei în Republica Moldova.

Pentru a participa la alegeri, cetăţenii ucraineni cu drept de vot trebuie să fie înregistraţi în lista electorală. Cererea de modificare a listei de alegători poate fi depusă în termen de nu mai mult de cinci zile înainte de alegeri. Ambasada Ucrainei în Republica Moldova se adresează către cetăţenii ucraineni care au reşedinţă permanentă sau temporară pe teritoriul Republicii Moldova, cu o cerere de a verifica datele lor din listele electorale. Alegerile vor avea loc la 26 octombrie 2014 de la 08:00 la 20:00, ora locală. Pentru a participa la vot, este necesară prezentarea paşaportului de cetăţean al Ucrainei valabil pentru călătoriile în străinătate. Pentru verificarea datelor din lista de alegători şi consultări adiţionale, contactaţi prin telefon „linia fierbinte”: 022 58-22-84 (+ 373-22-58-22-84) şi 060-96-45-60 (373 60 96 45 60).

Пресс-релиз

Внеочередные выборы народных депутатов Украины
26 октября 2014 года
С целью обеспечения возможности голосования на выборах народных депутатов Украины граждан Украины, постоянно проживающих или временно находящихся в Республике Молдова, на территории страны будут открыты два зарубежных избирательных участка: в помещении Посольства Украины в Республике Молдова (г. Кишинеу, ул. Василе Лупу, 17) и в помещении консульства Украины в г. Бельцы (ул. Киевская, 143).
Для участия в голосовании граждане Украины должны быть зарегистрированы в списке избирателей. Заявление о внесении изменений в список избирателей может быть подано не позднее, чем за пять дней до дня голосования.
Посольство Украины в Республике Молдова обращается к гражданам Украины, постоянно проживающим или временно находящимся на территории Молдовы, с просьбой проверить наличие своих данных в списке избирателей.
Голосование будет проводиться 26 октября 2014 с 08:00 до 20:00 по местному времени. Для голосования необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Для проверки включения в список избирателей и получения консультаций – обращаться на телефоны “горячей линии”: 022 58-22-84 (+ 373-22-58-22-84) и 060-96-45-60 (+373 60 96 45 60).