Cât costă 1 km de drum renovat în Chişinău

Lungimea şi preţul drumurilor care urmează a fi reparate în mun. Chişinău

Datorită unui contract de împrumut încheiat între Primăria mun. Chişinău şi BERD, BEI şi FSEV sunt renovate în capitală şase drumuri principale, pe o lungime de 14,3 km. Valoarea împrumutului este de 22 milioane de euro, bani destinaţi reabilitării străzilor selectate şi a reţelei de trotuare, creării locurilor de parcare aferente străzii şi îmbunătăţirii iluminării stradale.

Victoria Popa

La aceasta se adaugă contribuţia primăriei de 9,5 milioane euro, sumă acordată pentru reabilitarea infrastructurii de scurgere a apelor, termoficare şi semafoare pe străzile reabilitate. Astfel, din suma totală, 31,5 milioane de euro, vor fi renovaţi 14,3 km de drum. Prin urmare, un km de drum renovat în Chişinău va costa municipalitatea 2.202.797 milioane de euro.

Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Primăriei Chişinău solicită printr-o notă informativă, semnată de Igor Gamreţki, „necesitatea majorării valorii împrumutului a contractului de împrumut dintre mun. Chişinău şi Banca Europeană de Dezvoltare (BERD), nr. 42218 din 02.12.2014” cu 3,0 milioane de euro.

2.202.797 milioane de euro va costa municipalitatea un km de drum renovat

Drumurile reparate sunt incluse în două pachete: BERD 1 şi BERD 2. Pachetul BERD 1 cuprinde bdul Constantin Negruzzi (440 m), bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt (3.800 m), str. Vasile Alecsandri (3.300 m), iar pachetul BERD 2 – str. Tighina (1.600 m), str. 31 August 1989 (2.950 m), str. Alexandru cel Bun (2.200 m).

În aceeaşi notă a Direcţiei generale transport este specificat că „reabilitarea străzilor selectate şi a reţelei de trotuare, precum şi crearea locurilor de parcare aferente străzii se va face din împrumutul BERD – 10,3 mil. de euro – şi cu cel al BEI – 10,3 mil. de euro, adică 20,6 milioane de euro, iar „îmbunătăţirea iluminării stradale” – pe împrumutul de la FSEV în valoare 1,4 mil. de euro. Contribuţia primăriei la această lucrare publică, „Chişinău – Proiect Sectorial de Drumuri Urbane”, constituie 9,5 mil. euro. Aceşti bani sunt destinaţi pentru „reabilitarea infrastructurii de scurgere a apelor, termoficare şi semafoare pe străzile reabilitate”, în valoare de 4,0 mil. euro, precum şi pentru design tehnic – 0,3 mil. de euro şi TVA – 5,2 mil. de euro.

Lucrarea „Chişinău – Proiect Sectorial de Drumuri Urbane” este finanţată „în scopul reabilitării străzilor centrale şi modernizării iluminării publice a centrului municipiului. Lucrările de reabilitare a străzilor principale şi celor secundare (14,3 km) vor include renovarea asfaltului şi pavajului, construcţia unui trotuar nou, actualizarea infrastructurii de scurgere a apei, crearea locurilor de parcare, renovarea luminării străzii cu lămpi de tip LED”.

Pe ce lungime de drum a fost renovată strada V. Alecsandri?

Într-un interviu acordat pentru JURNAL de Chişinău în toamna anului 2016, şeful adjunct al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie, Vitalie Butucel, ne-a declarat că „strada V. Alecsandri este reconstruită în proporţie de 96–98%. Aceasta include drumul reconstruit, borduri noi, parcări, pavaje, reţele electrice, iluminare stradală. Pe aceeaşi stradă au fost efectuate lucrări privind schimbarea reţelelor subterane finanţate din bugetul municipal în comun cu operatorii de reţele Termoelectrica, Apă-Canal, Moldtelecom. Pe acelaşi drum au fost instalate semafoare şi o reţea de contact pentru troleibuze. Aceasta începe de la str. Columna, colţ cu str. Gavriil Bănulescu-Bodoni, şi continuă pe str. V. Alecsandri până la A. Mateevici. Pentru moment, se fac lucrări de racordări la străzile ce se intersectează cu str. Alecsandri”, ne-a spus Butucel.

Potrivit lui Oleg Caraman, director-adjunct al Direcţiei căi şi comunicaţii, str. V. Alecsandri a fost renovată pe tronsonul str. Albişoara–str. A. Mateevici, pe o lungime de 2.400 de metri, dar în nota informativă de la primărie lungimea străzii care urma să fie reparată este de 3.300 m. Conform unui raport de analiză şi monitorizare a Centrului Analitic Independent „Expert – Grup”, lungimea străzii reparate este de 2.479 m. Şi inginerul-şef al Institutului Municipal de Proiectări „Chişinăuproiect”, Ion Paciu, ne-a spus că renovarea străzii V. Alecsandri s-a făcut pe o lungime de 2.400 m. La întrebările pe care i le-am adresat şefului DGTPCC, Igor Gamreţki, nu am primit niciun răspuns, funcţionarul nu răspunde nici la apelurile telefonice.

Modificări din mers

Mai mulţi consilieri din CMC ne-au comunicat că proiectul tehnic făcut pentru strada V. Alecsandri din capitală a suferit modificări deoarece „Chirtoacă s-a trezit într-o dimineaţă şi, în cadrul unei şedinţe, când lucrările mari erau deja încheiate, a solicitat să fie parcări pe Alecsandri. Aceasta a presupus modificări în proiectul tehnic pentru că lucrările au fost executate fără parcări”, ne-a comunicat un consilier PPEM.

L-am întrebat şi pe inginerul-şef al Institutului Municipal de Proiectări „Chişinăuproiect”, Ion Paciu, dacă proiectul tehnic al str. V. Alecsandri a suferit modificări în timpul renovării drumului. Paciu a confirmat cele spuse de consilieri: „Proiectul tehnic a avut modificări, dar neesenţiale. Acestea s-au făcut pentru că Direcţia generală transport a cerut să fie construite mai multe parcări în partea de sus a bdului Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Inginerul nu a putut să ne ofere un răspuns despre numărul parcărilor construite pe această stradă. De la acelaşi funcţionar am aflat că proiectul tehnic iniţial al străzii Vasile Alecsandri a fost realizat de Maria Retco, de altfel ca şi celelalte străzi incluse în ambele pachete BERD.

Conform unui raport de analiză şi monitorizare al Centrului Analitic Independent „Expert – Grup”, lungimea străzii reparate este de 2.479 m. „Reparaţia capitală a străzii a fost făcută în limita bordurilor existente, a fost aşternut stratul de uzură pe toată lungimea străzii şi reamenajate trotuarele. Rămân nefinalizate asfaltarea joncţiunilor cu străzile intersectate în limita razelor de racordare şi a intrărilor în curţi. Nu au fost constatate abateri esenţiale privind grosimea şi calitatea lucrărilor. Există defecte minore în zona de contact a bordurilor cu partea carosabilă”, se menţionează în raportul Expert-Grup. Inginerii de la Expert-Grup susţin despre calitatea de execuţie a trotuarelor că aceasta este în general bună.

Întrebări fără răspuns

Am încercat să aflăm despre calitatea drumurilor şi i-am solicitat opinia şefului Direcţiei drumuri şi poduri a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Andrei Cuculescu, însă acesta a refuzat să ne ofere. Am solicitat opinia şefului Direcţiei control al calităţii produselor pentru construcţii şi drumuri de la Inspecţia de Stat în Construcţii, Alexandru Untilov, care ne-a spus: „Nu vă voi oferi nicio informaţie la subiect, pentru că nu am dreptul, nu am voie. În câteva zile ministerul de resort şi Inspecţia de Stat în Construcţii va veni cu o reacţie la informaţia pe care o solicitaţi”.

Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate aparține autorului și reflectă nu neapărat poziția Ambasadei.

The following two tabs change content below.