Candidații care vor opta pentru specialități pedagogice vor beneficia de facilități

Ministerul Educației a aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2017–2018.  Pentru sesiunea de admitere 2017, care se va desfășura în perioada 24 iulie–9 august curent, au fost extinse posibilitățile de depunere a actelor de studii, iar anumite categorii de candidați vor beneficia de facilități, inclusiv cei care vor opta pentru specialități pedagogice.

În comunicatul emis de către minister se spune că toți candidații la studii superioare de licență vor putea să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională. Aceștia însă vor putea fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învățământ superior, unde vor depune documentele în original, în termenele stabilite. La concursul de admitere se pot înscrie titularii diplomelor de bacalaureat, diplomelor de studii medii de specialitate sau actelor de studii echivalente ale studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației.

Anumite categorii de persoane vor beneficia de facilități la admitere

Ministerul Educației, în conformitate cu legislația în vigoare, a prevăzut facilități la admitere pentru categorii de persoane social-vulnerabile. La înmatriculare la categoria de 15% se va acorda prioritate copiilor rămași fără ocrotire părintească și copiilor cu grad de dizabilitate sever sau accentuat. În acest an sunt prevăzute facilități la admitere pentru persoanele care doresc să facă studii superioare în domeniile de formare profesională Științe ale educației și Educație și formarea profesorilor. Sunt prevăzute facilități la admitere pentru persoanele care doresc să facă studii superioare în domeniile de formare profesională Științe ale educației și Educație și formarea profesorilor. Odată înmatriculați, aceștia vor beneficia de cămin pe parcursul întregii perioade de studii, bursă majorată și angajare în câmpul muncii după absolvire.

În afara concursului vor fi înmatriculați, cu finanțare bugetară, deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint, bronz), obținute în ultimii trei ani la olimpiadele internaționale și naționale, la competițiile sportive europene și mondiale, în corespundere cu rigorile stabilite.

Pentru a facilita modalitatea de depunere a actelor de studii, la solicitarea cetățenilor, în acest an înscrierea la concurs se poate face în numele candidatului, de către o altă persoană, pe bază de procură.

The following two tabs change content below.