Cambia Coordonatorului

Actualul preşedinte al Parlamentului a coordonat împrumuturi contractate de Primăria Chişinău pentru nişte reparaţii de drumuri pe care urma să le facă obligatoriu o companie legată de Chiril Lucinschi

Printr-un împrumut contractat de Primăria Chişinău în 2010, încheiat cu o firmă cu sediul în SUA, pentru reparaţia a zece drumuri din Chişinău, bugetul municipal a înregistrat pierderi de 8,1 mil. de lei. Creditul a fost obţinut în baza unor cambii, contrar prevederilor Legii finanţelor publice locale. În această schemă au fost implicate numele lui Andrian Candu, Corneliu Ghimpu, Dorin Chirtoacă şi al lui Chiril Lucinschi. Afacerea a fost coordonată de „expertul” Andrian Candu. Dorin Chirtoacă a calificat împrumutul drept „o afacere profitabilă pentru municipalitate, şi nicidecum un prejudiciu”.

Consiliul Municipal Chişinău (CMC) a aprobat la 28 iunie 2010 programul privind lucrările de reparaţie a şoselelor din capitală „după prioritate”. În urma desfăşurării licitaţiei publice privind executarea lucrărilor de reparaţie a zece drumuri din mun. Chişinău, grupul format, în baza dispoziţiei primarului general, a desemnat câştigătorul ÎCS „Genesis International” SRL. Subliniem că reprezentanţii acestei companii au fost cei care au propus oferta financiară şi schema de finanţare a lucrărilor. Actualmente, „Genesis International” SRL este în insolvabilitate. Reprezentantul acesteia ar fi Chiril Lucinschi.

2 septembrie 2011. Primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, inspectează str. Vadul lui Vodă din Capitală aflată în reparaţie. Edilul a fost însoţit de specialiştii din cadrul Primăriei Chişinău, dar şi de reprezentanţii antreprenorului obiectivului, Întreprinderea „Genesis International” SRL Foto: http://www.chisinau.md

Primăria cere ajutorul Ministerului Finanţelor

Pentru reparaţii şi investiţii capitale autorităţile locale aveau dreptul să contracteze împrumuturi cu emiterea obligatorie de obligaţiuni conform Legii finanţelor publice locale. Lipsa banilor în bugetul primăriei, dar şi insistenţa finanţatorilor, i-a determinat pe funcţionarii acesteia să recurgă totuşi la Legea cambiei. Astfel, la 29 octombrie 2010, municipalitatea, printr-o scrisoare semnată de viceprimarul Nistor Grozavu, a solicitat Ministerului Finanţelor „să recomande un cadru normativ-legislativ pentru a realiza dreptul unităţilor administrativ-teritoriale să emită cambii”. Conform Legii din 22 iunie 1993, cambia este un titlu de credit ce reprezintă o creanţă scrisă, un document financiar, prin care semnatarul se obligă să achite necondiționat, la un anumit termen, o sumă de bani unui beneficiar.

Download (PDF, 136KB)

Drept răspuns, Ministerul Finanţelor a informat autorităţile municipale că emiterea cambiilor reglementate prin Legea cambiei nu acordă acest drept unităților teritorial-administrative. La 29 octombrie 2010, când Primăria Chișinău solicitase celor de la Finanţe recomandări de aplicare a Legii cambiei, decizia Consiliului municipal privind condiţiile de împrumut pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor era deja adoptată, cu o zi înainte.

Download (PDF, 73KB)

Decizia Consiliului municipal stabileşte limitele financiare exacte şi împuternicirile ce trebuia respectate la semnarea contractului de împrumut de către primarul general Dorin Chirtoacă. Hotărârea privind contractarea împrumutului a fost adoptată în baza Legii drumurilor, Legii privind administraţia publică locală şi Legii cu privire la finanţele publice locale, care permit doar împrumuturi pentru investiţii capitale cu emiterea obligatorie de obligaţiuni, fără a se face referire la Legea cambiei.

Download (PDF, 296KB)

Astfel, decizia Primăriei din 28 octombrie 2010 a stabilit acceptarea unui împrumut în valută străină echivalentă în mărime de 162,5 mil. de lei, cu o dobândă anuală de 4,2%, care reprezintă costul lucrărilor de reparaţie a drumurilor ce urmau să fie executate în conformitate cu contractul de antrepriză. Termenul de rambursare a ratelor de împrumut era de 12 luni de la data acordării finanţării respective. Primăria mun. Chişinău avea dreptul să solicite prelungirea termenului de rambursare a ultimelor rate în valoare totală echivalentă sumei de 60 mil. de lei până la 24 de luni. Cel care urma să asigure controlul executării prevederilor acestei decizii era Dorin Chirtoacă.

Expertul Candu

În plus, la 16 noiembrie 2010, Primăria Chişinău a solicitat repetat opinia Ministerului Finanţelor despre emiterea cambiilor de către unităţile teritorial-administrativ, făcând deja referire la o expertiză juridică elaborată de ICS „PriceWaterhouseCoopers Legal” SRL (PWC) în mai 2010, înainte de aprobarea planului edilitar de reparaţie a drumurilor.

Download (PDF, 79KB)

Din acest demers al primăriei reiese că SRL „Genesis International” a consultat PWC în problema dreptului autorităţilor locale de a emite cambii în baza contractului de împrumut”, chiar dacă acest interes ar fi trebuit să fie din partea autorităţilor, ca să se clarifice ce permite cadrul legal autorităţilor în baza legii, şi nu în interesul companiilor implicate. Cu toate acestea, PWC a indicat un eventual drept al autorităţilor publice locale de a emite cambii, făcând abstracţie de prevederile exacte ale Legii finanţelor publice locale, dar cu indicarea clară că această concluzie a celor de la PWC poate fi folosită doar de solicitant (Genesis) şi în nicio formă nu poate fi invocată de părţi terţe (indicat chiar în primele alineate ale opiniei PWC). Adică autorităţile locale nu îşi pot întemeia deciziile pe această opinie expusă.

În răspunsul oferit de PWC primăriei, semnat de actualul preşedinte al Parlamentului Andrian Candu, care deţinea în 2010 funcția de manager senior în cadrul aceleiaşi companii, se menţiona că, „în conformitate cu legislaţia în vigoare a R. Moldova, autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv mun. Chişinău, au dreptul să emită bilete la ordin, în calitate de instrument de plată în baza unor acte juridice valabile, inclusiv în baza contractelor de împrumut”.

Download (PDF, 771KB)

Ca răspuns la solicitarea Primăriei Chişinău, Ministerul Finanţelor a insistat repetat, făcând referire la Legea finanţelor publice locale, conform căreia competenţa autorităţilor publice locale în ce priveşte contractarea de împrumuturi pentru investiţii capitale presupune obligatoriu doar emiterea de obligaţiuni, alte forme de împrumut nu pot fi admise.

Cu toate acestea primarul Chirtoacă a semnat la 29 noiembrie 2010 contractul de împrumut cu compania offshore „Turbine Real Estate Holdings” LLC, fondată de avocatul american Valentin Gurvits, presupus avocat al lui Vladimir Plahotniuc. Contrar opiniilor Ministerului Finanţelor, precum şi contrar prevederilor legale, cu depăşirea limitelor şi competenţelor stabilite în decizia CMC nr. 13/4 din 28.10.2010, edilul a semnat contractul de împrumut în care apare şi cambia (camuflată sub denumirea de „emiterea biletelor de ordin”, însă cu trimitere la Legea cambiei) şi contractul de împrumut care stabileşte antreprenorul „Genesis International” SRL. Aceasta a solicitat în mai 2010 explicaţii juridice despre cambii de la PWC. Acelaşi contract mai prevede că doar acest antreprenor putea fi beneficiar al finanţării (p.4.6 Contract).

Potrivit surselor noastre, licitaţia ar fi fost una formală. De exemplu, pentru indicele „durata de execuţie” promotorul „proiectului” ÎCS „Genesis International” SRL a acumulat 3,75 puncte din totalul de 97,75 cu oferta de patru luni, iar Întreprinderea Municipală Regia „Exdrupo” – cinci puncte din 95,94 cu oferta pe trei luni. Rolul acesteia ar fi fost mimarea licitaţiei. Executant al lucrărilor a fost de fapt ÎCS „Genesis International” SRL.

Astfel, la 19 noiembrie 2010, contractul de împrumut a fost încheiat în baza deciziei Consiliului municipal Chişinău, în persoana primarului general, şi „Turbine Real Estate Holdings” LLC cu sediul în oraşul Boston, SUA, înregistrată la 28 septembrie 2009, în persoana dlui Victor Cornea.

Download (PDF, 793KB)

Valoarea împrumutul nu trebuia să depăşească 162,5 mil. de lei, care reprezentau costul lucrărilor de reparaţie a drumurilor. Rambursarea împrumutului urma să fie efectuată de către municipalitate prin emiterea biletelor de ordin în conformitate cu Legea cambiei.

Unde apare cambia emisă de primărie?

Actele pe care le deţinem denotă că municipalitatea ar fi intrat în nişte inginerii financiare sofisticate. Direcţia generală finanţe a Primăriei Chişinău a informat Ministerul Finanţelor despre debursările efectuate în euro în rate la 30 septembrie 2011– 817.523 de euro, la 21 noiembrie 2011 – 866.945 de euro şi la 26 decembrie 2011 – 1.291.095 de euro, solicitând „soluţionarea problemelor ce stau în faţa unităţilor administrativ-teritoriale”.

Download (PDF, 372KB)

La solicitarea şefei Direcţiei finanţe, Veronica Herţa, din 20 martie 2012, Ministerul Finanţelor le-a reamintit celor de la Primăria Chişinău despre faptul că autorităţile publice locale nu au dreptul să emită cambii.

Nepoţii lui Ghimpu și tranzacțiile de la Victoriabank

Victoriabank SA, printr-o scrisoare semnată de prim-vicepreşedintele Corneliu Ghimpu, nepot al lui Mihai Ghimpu, adresată primarului Chirtoacă, un alt nepot al liderului PL, a informat la 6 aprilie 2012 că „a obţinut la 30 septembrie 2012 dreptul de a primi de la Primăria mun. Chişinău plata în mărime de 851.954 de euro, care include valoarea nominală a cambiei şi dobânda aplicată asupra acesteia de 4,2% anual”.

Download (PDF, 203KB)

În urma unui control efectuat de către Inspecţia Financiară a Ministerului Finanţelor la Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, au fost depistate pierderi în valoare de circa 8,1 mil. de lei. Inspecţia Financiară a stabilit că ÎCS „Genesis International” SRL a beneficiat neîntemeiat de venituri suplimentare în valoare de 8,1 mil. lei, modificând condiţiile contractului în dezavantajul primăriei. Termenul de executare a lucrărilor a fost modificat de la patru luni la doi ani şi trei luni, a fost diminuat volumul lucrărilor cu circa 9,0 mil. lei, prin excluderea lucrărilor de reparaţie a bdului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Download (PDF, 1.05MB)

Bugetul municipal, văduvit de 8,1 mil. de lei

O scrisoare emisă de către Primăria mun. Chişinău arată că municipalitatea nu a înregistrat datorii restante pentru perioada de executare a contractului de împrumut încheiat 19 noiembrie 2010 cu „Turbine Real Etate Holdings”. De asemenea, în acelaşi demers se menţiona că au fost achitate datoriile faţă de Victoriabank.

Solicitat de JURNAL de Chişinău, Dorin Chirtoacă ne-a declarat că aceste cambii au fost legale: „Am fi putut emite bonuri de obligaţiuni şi cambii, precum şi alte modalităţi prin care să fie garantat acest împrumut. Acest proiect s-a dovedit a fi unul de succes, deoarece am reparat cu bani puţini, circa 10 mil. de euro, la un preţ mai mic cu 20 la sută decât cel de pe piaţă, 11–12 drumuri din oraş, ceea ce nu a făcut nimeni”.

Chirtoacă: „Un proiect care a avantajat oraşul”

În ce priveşte observaţiile Ministerului Finanţelor că autorităţile locale nu au dreptul să „emită bilete de ordin cu trimitere la legea cambiei”, Chirtoacă a motivat semnarea contractului astfel: „Remarcile Ministerului Finanţelor au fost în acea perioadă constante în cazul tuturor împrumuturilor, inclusiv al celor de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, precum şi de la Banca Europeană de Investiţii, că nu ar fi fost oportune din punctul lor de vedere. Noi am considerat acest gest ca fiind un sabotaj din partea Ministerului Finanţelor şi a Guvernului, chiar dacă era vorba de Alianţa pentru Integrare Europeană. Am mers înainte pentru că partenerii noştri de dezvoltare sunt credibili la nivel internaţional, mult mai credibili decât Guvernul R. Moldova”.

Primarul a adăugat că împrumutul a fost contractat în condiţii legale. „Este o practică răspândită în toată Europa. La Bucureşti, de exemplu, primăria a emis bonuri de obligaţiuni pe 500 mil. de euro”, a afirmat primarul.

Milioanele pierdute sunt „economie la buget, şi nu prejudiciu”

Referindu-se la prejudicierea bugetului municipal, edilul ne-a comunicat că acest proiect a fost făcut sub preţul pieţei. „Ei [antreprenorul] au cerut o ajustare a preţului la cel de piaţă. Ajustarea maximă care putea fi făcută era de 13,3 mil. de lei. Însă această valoare nu acoperea nivelul preţului de piaţă. Cu toate acestea, lucrările au fost executate la un preţ mai mic. Costul de metru pătrat de asfalt a fost atunci de peste 500 de lei, în timp ce preţul de piaţă constituia 700 de lei. Noi am făcut economie, şi nu prejudiciu”, a precizat el. Mai mult, Chirtoacă a afirmat că drumurile reparate de „Genesis International” sunt de calitate. Nu dorm nopţile, lucrez şi încă la urmă te face hoţ!”.

Am solicitat ministrului Finanţelor din acea perioadă, Veaceslav Negruţa, să comenteze această situaţie şi acesta ne-a declarat: „Există suficientă corespondenţă oficială, decizii, legi, factologie, care ar trebui să fie luate ca bază de către instituţiile competente. Eu am concluziile mele, dar mă abţin să le spun. Contează ce spun instituţiile şi persoanele publice”.

Procurorii nu răspund la solicitările jurnaliştilor

Sursele noastre arată că Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), în baza informaţiilor prezentate în 2013 de către Inspecţia Financiară, a demarat cauze penale conform art. 191, „delapidarea averii străine, adică însuşirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredinţate în administrarea vinovatului”, „acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvârşite în proporţii deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani”. În plus, conform art. 329, „neglijenţă în serviciu” alin. 2) litera b) din Codul penal, „alte urmări grave se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani”, care au fost conexate şi expediate la 18 mai 2013 după competenţă la Inspectoratul de Poliţie Botanica.

Totodată, CNA a pornit cauze penale pentru „abuzul de serviciu”, care se pedepsesc cu închisoare de la trei la şapte ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani, care au fost remise la 6 iunie 2014 aceluiaşi inspectorat de poliţie.

Preşedintele legislativului, Andrian Candu, nu a vrut să răspundă la întrebările noastre. Nici Inspecţia de Stat în Construcţii nu ne-a oferit informaţii despre etapa de recepţie finală a lucrărilor în cazul celor zece drumuri. Ofiţerii de presă ai Procuraturii Generale şi ai CNA ne-au direcţionat la Procuratura Anticorupţie, şi anume la Viorel Morari. Acesta a cerut o solicitare în scris la care nu ne-a mai răspuns.

Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate aparține autorului și nu reflectă neapărat poziția Ambasadei.

The following two tabs change content below.