Cadranul profesoarei Albu e plin de semne

 

Profesoara Alexandra Albu (în stânga, sus), înconjurată de colege şi prietene

Vara aceasta, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” din Chişinău a organizat o seară festivă de creaţie, dedicată Alexandrei Stîncă la împlinirea a cincizeci de ani de viaţă şi a peste două decenii şi jumătate de muncă pedagogică prodigioasă. Colegii de şcoală şi de breaslă, prietenii au menţionat realizările omagiatei pe tărâmul educaţiei tinerei generaţii, dar şi atitudinea ei faţă de semenii din jur, de interesele societăţii.

Născută într-o familie de ţărani gospodari din Ţarigradul Drochiei, Alexandra a a reuşit din prima la Facultatea de Chimie. Aici, cu profesori de notorietate, a descoperit adevăratul puls al vieţii. Alexandra a fost pasionată de munca de cercetare, promovându-şi capacităţile de organizare a manifestărilor publice cu caracter ştiinţific, fapt ce a contribuit la formarea calităţilor creative de tânăr specialist. Tendinţa pentru frumos i-a rămas de atunci înrădăcinată în cuget.

Serile de specialitate şi culturale, organizate azi de profesoara Stîncă la Colegiul de Construcţii ori la ULIM, mai devreme la Universitatea de Medicină şi Farmacie, s-au distins întotdeauna prin originalitate şi porniri de creaţie ale participanţilor. Discipolii îşi venerează profesoara. Dovadă e şi cazul nostim, relevat în faţa celor prezenţi la solemnitate. Odată, în cadrul unei seri de întrebări şi răspunsuri la chimie, veni vorba de marii chimişti ai lumii, laureaţi ai Premiului Nobel. Între timp, un bobocel timid de la anul I se apropie de profesoara-regizoare şi o întrebă sincer: „Doamnă profesoară, Dumneavoastră aveţi Premiul Nobel?”. În aceeaşi clipă peste întreaga sală se lăsă o rumoare veselă…

Este cu totul remarcabilă afecţiunea cu care a vorbit despre omagiată moderatoarea evenimentului, Paulina Zavtoni, artistă a poporului! Pe parcursul ultimilor ani, distinsa actriţă a participat personal la multe festivităţi publice, realizate în incinta bibliotecii de către Alexandra Stîncă cu concursul studenţilor săi. Doamna Zavtoni a făcut o caracterizare originală preocupării profesoarei: „În condiţiile vieţii confuze de azi, ea întreţine interesul pentru cunoaştere, care va rodi mâine noi realizări ale discipolilor”.

Asistenţa a desprins impresii frumoase despre Alexandra Stîncă din spusele profesorilor de la colegiu: Ion Rusu, şeful catedrei de fizică, chimie şi biologie, Timofei Scutaru şi Valentina Furculiţa, ale Ninei Mocanu, metodistă la Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Drochia, directoarei bibliotecii, Aliona Vârlan, şi ale profesorului universitar Nicolae Şoltoianu s.a.

Pe lângă calităţile sufleteşti ale colegei lor, aceştia au elucidat metodele progresiste de predare a chimiei demonstrate în cadrul orelor şi expuse în lucrări publicate. Doamna Stîncă îşi programează activităţile conform cerinţelor curriculare, demonstrate prin metode ştiinţifice, pentru care i-au fost recunoscute performanţele pedagogice încă în 1996, când i s-a conferit gradul didactic I, confirmat pe parcursul anilor. Acum profesoara lucrează la o monografie despre ştiinţa chimiei ca prietenă a omului şi mediului ambiant.

În activitatea de zi cu zi ea mizează pe forme de instruire care înviorează atenţia ascultătorilor. Bunăoară, în cadrul seminarelor teoretice profesoara elaborează structura concepţiei pusă în discuţie, iar studenţii deduc de sine stătător rezultatul final doar pe baza reperelor esenţiale.

Dar despre Alexandra Albu cel mai elocvent s-a pronunţat într-un articol de presă, doamna doctor în chimie Nadejda Velişco, şefa Departamentului studii preuniversitare de la Ministerul Educaţiei: „Erudită şi exigentă, Alexandra Albu reuşeşte prin muncă şi talent să implementeze metode avansate de instruire, o urmare logică a aplicării cunoştinţelor profunde la obiect, expuse într-un limbaj cult şi accesibil, păstrând exactitatea terminologiei şi simbolicii specifice chimiei”.

Dr. conf. univ. Galina Dragalina, conducatoarea seminarelor republicane a profesorilor de chimie din RM, a omagiat-o în felul următor: ,,Alexandra Stîncă e absolventă a Facultaţii de Chimie, facultate către care ţine pasul şi în prezent în cadrul seminarului republican ştiinţific-metodic de chimie, manifestându-se ca un membru activ plin de energie, creativitate şi responsabilitate. La Multi Ani cu ocazia jubileului! Bucuraţi-vă de viaţă!”.

Cu alte cuvinte, viaţa profesoarei Stîncă reprezintă un cadran plin de semne. Semne de bun augur…

Vasile Bodiu, doctor în chimie, conf. univ.,

Victoria GUTIUM, profesoară de chimie la CNC, grad didactic superior

 

 

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)