Cabinetul Filat: „Am reuşit într-un an cât comuniştii în opt”

Astazi se împlineşte un an din momentul în care Guvernul, condus de prim-ministrul Vlad Filat, a primit votul de încredere al Parlamentului. În această perioadă multe s-au întâmplat – şi mai bune, şi mai puţin bune. Dar un lucru este incontestabil. Acest Guvern a reuşit într-un an cât nu au reuşit comuniştii în opt, se arată într-un comunicat de presa al Executivului.

Domeniul social-economic

– Asigurarea supravieţuirii ţării.

– Crearea bazei necesare pentru dezvoltarea în continuare a RM ca stat democratic, de drept, cu o economie de piaţă funcţională.

– Rectificarea bugetului de stat pe 2009 în termene record, cu asigurarea integrală a plăţilor de ordin social şi cu reducerea ponderii deficitului bugetar în PIB de la 15% la 6,4%.

– Elaborarea în termene record a politicii bugetar-fiscale şi a bugetului pe 2010.

– Elaborarea şi implementarea parţială a Programului de stabilizare şi relansare economică a RM pe anii 2009-2011.

– Negocierea Acordului-Memorandum de colaborare dintre Guvern şi Fondul Monetar Internaţional pentru 2010-2012 în valoare de 574,4 milioane de dolari SUA plus asistenţa financiară în valoare de circa 180 mil. dolari SUA pentru finanţarea necesităţilor bugetare şi asigurarea stabilităţii macroeconomice. La 29 ianuarie 2010, acest Acord-Memorandum a fost aprobat de Consiliul de directori al FMI.

– Îmbunătăţirea cadrului legal ce vizează activităţile economice. Astfel, a fost simplificată procedura de impozitare cu TVA la cota zero a mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în regim vamal; a fost creată Zona Economică Liberă „Bălţi”; pentru liberalizarea pieţei energiei electrice, a fost adoptată Legea cu privire la energia electrică; a fost adoptată Legea cu privire la gazele naturale; a fost reformată instituţional Agenţia pentru Reglementare în Energetică; a fost elaborat proiectul de lege cu privire la eficienţa energetică etc.

– A fost elaborat „Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”, care prevede mobilizarea resurselor umane şi financiare ale migranţilor moldoveni în dezvoltarea economică a RM.

– În primul semestru al anului 2010, Produsul Intern Brut a însumat 31720 milioane lei în preţuri curente de piaţă, în creştere – în termeni reali – cu 5,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

– Volumul impozitelor pe produse (inclusiv cele de import) colectate la bugetul public naţional a depăşit nivelul perioadei respective a anului precedent cu 14,8%, influenţînd cu 2,4% creşterea PIB.

– Consumul final total s-a majorat cu 3,6%, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în special pe seama creşterii, cu 4,3%, a consumului final al gospodăriilor populaţiei.

– Exportul şi importul de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 4% şi 10,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

– În primele 8 luni ale anului 2010, la bugetul de stat pe toate componentele au fost acumulate venituri în valoare totală de 10 miliarde 118,4 mil. lei, ceea ce reprezintă 100,1% faţă de indicii prevăzuţi în buget pentru perioada raportată. În comparaţie cu perioada respectivă a anului 2009, veniturile s-au majorat cu 1 741,3 mil. lei (cu 20,8%). Totodată, în primele 8 luni ale anului 2010, din bugetul de stat au fost efectuate cheltuieli în valoare totală de 11 miliarde 597,9 mil. lei. În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2009, cheltuielile s-au majorat cu 1 347,4 mil. lei (cu 13,1%).

– Prognoza iniţială a deficitului bugetar, raportat la PIB, pentru 2010 a fost diminuată de la 7% la 5,4%.

– A continuat implementarea Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor. În cadrul componentei I „Instruire şi consultanţă antreprenorială” au fost consultaţi 1017 tineri şi instruiţi 198 de tineri. În cadrul componentei II „Obţinerea creditelor în valoare de până la 300.000 lei”, au fost finanţate 82 de proiecte de afaceri cu porţiune de grant pentru tineri. Valoarea creditelor acordate a însumat 21,087 mil. lei, iar suma porţiunii de grant a constituit 8,435 mil. lei.

– A fost aprobat Planul de acţiuni pentru anul 2010 privind implementarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor.

– A fost elaborat proiectul Programului Naţional pentru eficienţă energetică pe anii 2010-2020.

– A continuat implementarea Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, destinat pentru procurarea echipamentului necesar dezvoltării micilor industrii din sectorul rural (cu suportul Japoniei). În 2010, 30 agenţi de economici au obţinut o finanţare în valoare totală de 48 mil. lei.

– În zonele economice libere, au fost înregistraţi noi rezidenţi în domeniul fabricării producţiei industriale, care intenţionează să investească în producere mai mult de 5,3 mil. euro.

– A fost asigurată, cu începere de la 1 septembrie 2009, majorarea salariilor (tranşată în trei etape) cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar în medie cu 24 la sută, iar a corpului profesoral din instituţiile de învăţământ superior – cu 55%. Astfel, în urma implementării primei etape a noului sistem de salarizare a cadrelor didactice şi a corpului profesoral, salariul mediu lunar al cadrelor din învăţămîntul preuniversitar în 7 luni ale anului 2010 a atins 3180 de lei sau cu 302 lei mai mult decât salariul mediu pe economia naţională (2878 lei). Respectiv, salariul mediu lunar al unei persoane din corpul profesoral universitar a atins 4683 de lei;

– Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost majorat de la 900 de lei la 1100 de lei pe lună, ceea ce va duce la o majorare a salariilor majorităţii salariaţilor din sectorul real cu circa 7-8%.

– Salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională în ianuarie-iulie 2010 a crescut faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,8 % şi a atins 2877,8 lei.

– A demarat reformarea sistemului de asigurare cu pensii în vederea unificării acestuia şi excluderea condiţiilor privilegiate din sistemul public de asigurări sociale.

– S-au creat condiţii necesare pentru creşterea numărului beneficiarilor de poliţe medicale de asigurare. Costul acestora pentru anul 2010 a fost redus cu 160 de lei şi constituie acum 2478 de lei. Totodată, pentru proprietarii de terenuri agricole costul poliţei a fost stabilit la nivelul de 619,5 lei.

– Pensiile au fost majorate cu 4,3%.

– Din 1 ianuarie 2010, în RM se implementează un nou sistem de asistenţă socială, care prevede majorarea alocărilor în acest sens cu peste 36%, comparativ cu anul 2009.

– A fost majorat venitul lunar minim garantat al familiei de la 430 de lei la 530 de lei.

– Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului a fost majorat faţă de anul 2009 cu 300 de lei: pentru primul copil el constituie 1700 delei, iar pentru fiecare copil următor – 2000 de lei, iar indemnizaţia lunară la îngrijirea copilului până la 1,5 ani pentru persoane neasigurate de la 150 (2008-2009) la 250 de lei (2010).

– A fost menţinut nivelul de finanţare al sistemului de sănătate în condiţiile impactului crizei financiare internaţionale. Ca rezultat, bugetul consolidat al ocrotirii sănătăţii precizat în anul 2009 a constituit 3820,7 mil. de lei, ceea ce este cu 512,9 mil. de lei mai mult comparativ cu bugetul anului 2008.

– Pentru anul 2010 a fost majorat cuantumul resurselor financiare din bugetul de stat transferat în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu circa 32,2% faţă de nivelul precizat pentru anul 2009, ponderea acestora fiind 59,3% din totalul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

– A fost majorat cuantumul resurselor financiare destinat asistenţei medicale primare până la 1 mlrd. lei, ceea ce reprezintă 31% din fondul de bază al fondurilor asigurării de asistenţă medicală pe anul 2010. Aceasta constituie o majorare semnificativă cu 82 mil. de lei sau 8,9% faţă de anul 2009.

– Pentru anul 2010 au fost majorate alocaţiile pentru medicamente parţial şi/sau integral compensate cu 51,2% (sau cu 37,9 mil. lei) faţă de anul 2009 şi reprezintă suma de 112 mil. lei.

– A fost extinsă lista medicamentelor compensate de la 53 denumiri comerciale internaţionale în anul 2009 la 84 în anul 2010.

Integrarea europeană

– Au fost lansate negocierile pe marginea Acordului de Asociere între RM şi Uniunea Europeană la 12 ianuarie la Chişinău. Până în prezent, au avut loc trei runde de negocieri, cea de-a patra fiind preconizată pentzru luna următoare.

– În contextul Acordului de Asociere, a fost iniţiată lansarea a trei procese de dialog – cu privire la liberalizarea regimului de vize (la 15 iunie la Luxembourg), crearea Zonei de Comerţ Liber şi Aprofundat, şi dialogul structurat privind drepturile omului. În octombrie, RM va primi foaia de parcurs privind liberalizarea regimului de vize, îndeplinirea căreia va face posibilă libera călătorie a cetăţenilor RM în Europa peste circa 18 luni. În toamna acestui an, RM urmează să treacă şi la faza de negocieri cu UE pe marginea Acordului de Comerţ Liber şi Aprofundat.

– Dialogul bilateral dintre RM şi UE a fost impulsionat de vizita la Bruxelles a delegaţiei Guvernului RM în perioada 23-28 martie, cu ocazia reuniunii Grupului Consultativ al Donatorilor din 24 martie. În cadrul reuniunii, partenerii de dezvoltare ai RM s-au angajat să ajute RM cu asistenţă financiară în volum de 2,6 miliarde dolari SUA.

– La 17 martie 2010, la Viena a avut loc ceremonia oficială de semnare a protocolului de aderare a RM la Tratatul Comunităţii Energetice. Acest pas este semnificativ pentru RM în implementarea standardelor UE în domeniul energetic, precum şi pentru a spori capacităţile investiţionale pentru Moldova.

– Gestionarea eficient[ a situaţiei legate de inundaţiile din vara anului curent.

Relaţiile cu statele vecine, dar şi cu alte ţări

– Revenirea la normalitate în relaţiile cu vecinii.

– Imediat după preluarea guvernării, a urmat relansarea relaţiilor cu România. Într-un răstimp relativ scurt, a fost semnat Acordul privind micul trafic la frontieră, Acordul cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre România şi RM, Protocolul de amendare a Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. Au fost deschise noi misiuni consulare. A fost semnat Acordul privind acordarea Republicii Moldova a 100 mil. euro. A fost dat în exploatare podul Rădăuţi-Lipcani etc.

– În relaţiile bilaterale cu Ucraina, s-au înregistrat progrese în ceea ce ţine de: demarcarea frontierei de stat, dinamizarea procesului de recunoaştere a proprietăţilor RM pe teritoriul Ucrainei, dezvoltarea relaţiilor economice, inclusiv reluarea activităţii Comisiei interguvernamentale moldo-ucrainene pentru colaborare comercial-economică.

– În relaţiile cu Federaţia Rusă, s-a manifestat o intensificare a dialogului la nivel înalt prin intermediul vizitelor la Chişinău ale lui Alexei Cudrin, Igor Şuvalov, Andrei Fursenko, dar şi a întrevederilor la nivel de premieri de la Yalta şi Sankt-Petesburg. Au fost soluţionate mai multe probleme importante, cum ar fi: prelungirea termenului de înregistrare a cetăţenilor moldoveni în Rusia de la 3 la 30 de zile, eliminarea restricţiilor la importul de fructe şi legume moldoveneşti, avansarea în negocierile privind deschiderea terminalelor suplimentare pentru importul de vinuri moldoveneşti.

– Dialogul moldo-american a înregistrat o efervescenţă fulminantă, înregistrându-se astfel de acţiuni ca: vizita Premierului Vlad Filat în SUA, în perioada 19-23 ianuarie, în timpul căreia a fost semnat Acordul de finanţare deplină din fondurile Corporaţiei Provocările Mileniului (Compact) pentru proiectele Tranziţia la o agricultură performantă şi Reabilitarea reţelei de drumuri, în valoare de 262 milioane de dolari SUA, precum şi Memorandumul de principii şi proceduri între Republica Moldova şi Statul Carolina de Nord cu privire la dorinţa de a întări bunele relaţii. A fost încheiată înţelegerea privind facilitarea regimului de vize între RM şi SUA (în vigoare din 4 iunie 2010).

– S-a reuşit consolidarea reală a dialogului moldo-german. Unul din principalele rezultate ale vizitei oficiale pe care am întreprins-o în Germania ar putea fi considerată plasarea conflictului transnistrean în centrul iniţiativei Merkel-Medvedev privind conflictele îngheţate.

– În opt luni de guvernare, s-a constatat o intensificare sporită a relaţiilor bilaterale cu statele membre ale UE: Olanda, Finlanda, Suedia, Norvegia, Austria, Portugalia, Spania etc.

Reintegrarea ţării

– Promovarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean a cunoscut progrese importante în această perioadă. Guvernul RM a atribuit procesului de reglementare a conflictului transnistrean o importanţă politică mai mare ca în trecut, punând dosarul în cauză, pentru prima dată după 1992, în sarcina unui viceprim-ministru, asistat de un Birou pentru Reintegrare creat în cadrul Cancelariei de Stat.

– Chiar dacă constatăm că până în prezent nu s-a reuşit practic relansarea oficială a negocierilor în formatul „5+2”, totuşi au avut loc câteva evenimente relevante de natură să contribuie la crearea premiselor propice pentru desfăşurarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean. Vom menţiona, în particular, cele câteva reuniuni neformale în formatul „5+2” cu participarea reprezentanţilor transnistreni care s-au desfăşurat la Viena şi Tiraspol. Totodată, s-a convenit asupra imprimării unui caracter regulat şi frecvent reuniunilor în formatul „5+2” – câte una în trimestru, precum şi asupra relansării negocierilor formale în acest an.

– De asemenea, s-a reuşit reluarea contactelor şi dialogului dintre Chişinău şi Tiraspol la nivel de reprezentanţi politici, prin organizarea unor întâlniri lunare, în scopul identificării unor modalităţi practice de soluţionare a problemelor cu care se confruntă populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului. Până în prezent au avut loc reuniuni ale grupurilor de lucru pentru întărirea încrederii în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale, asistenţei umanitare, dezvoltării infrastructurii drumurilor şi căilor ferate, agriculturii şi mediului, economiei şi comerţului, combaterii criminalităţii.

– Au fost promovate în continuare măsurile de întărire a încrederii şi sprijin a populaţiei, în particular, prin prelungirea pe un termen nedefinit a procedurilor de declarare a mărfurilor de către agenţii economici din regiune, precum şi a documentării în mod gratuit a locuitorilor din raioanele de est ale ţării.

– În vederea readucerii în câmpul legal a activităţii comerciale externe a agenţilor economici din stânga Nistrului şi sporirii controlului asupra traficului de mărfuri prin această regiune, a fost continuată înregistrarea agenţilor economici din regiune la Camera Înregistrării de Stat. De remarcat faptul că întreprinderile transnistrene care s-au înregistrat în conformitate cu legislaţia naţională beneficiază de preferinţele comerciale oferite Republicii Moldova de UE şi CSI. Au fost relansate negocierile privind relansarea curselor de tren Chişinău-Moscova şi Chişinău – Odesa prin segmentul transnistrean.

– A fost continuată cooperarea cu Misiunea Uniunii Europene pentru Asistenţă la Frontieră (EUBAM) în vederea sporirii eficienţei controlului şi întăririi securităţii pe segmentul transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene, inclusiv prin antrenarea experţilor europeni în activităţile de demarcare pe acest segment.

– S-a reuşit o ridicare a statutului şi importanţei soluţionării conflictului transnistrean ca problemă de securitate la nivel european. Dialogul Medvedev-Merkel este o bună confirmare a acestui fapt.

– Guvernul a pledat în continuare pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul RM în conformitate cu deciziile relevante ale Summitului OSCE de la Istanbul şi pentru transformarea actualei operaţiuni de pacificare într-o misiune multinaţională de observatori civili cu mandat internaţional.

– Guvernul şi-a propus drept obiectiv elaborarea unei Strategii naţionale de reglementare a conflictului transnistrean şi reintegrare a ţării, cu antrenarea în acest exerciţiu a forţelor politice, societăţii civile, precum şi a partenerilor noştri externi interesaţi.

Serviciul de presă al Guvernului Republicii Moldova