Cabinetul de miniştri Filat 2

1.     Prim-ministru

Vlad Filat

2.     Viceprim-ministru

Ministrul Economiei

Valeriu Lazăr

3.     Viceprim-ministru

Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Iurie Leancă

4.     Viceprim-ministru

Victor Osipov

5.     Viceprim-ministru

Mihai Moldovanu

6.     Ministrul Finanţelor

Veaceslav Negruţa

7.     Ministrul Justiţiei

Alexandru Tănase

8.     Ministrul Afacerilor Interne

????

9.     Ministrul Apărării

Vitalie Marinuţa

10.   Ministrul Dezvoltării Regionale

Marcel Răducan

11.   Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Vasile Bumacov

12.   Ministrul Transporturilor  şi Infrastructurii Drumurilor

Anatolie Şalaru

13.   Ministrul Mediului

Gheorghe Şalaru

14.   Ministrul Educaţiei

Mihai Şleahtiţchi

15.   Ministrul Culturii

Boris Focşa

16.   Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Valentina Buliga

17.   Ministrul Sănătăţii

Andrei Usatâi

18.   Ministrul Tineretului şi Sportului

Ion Cebanu

19.   Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Pavel Filip

20.   Guvernatorul  UTA Găgăuzia “Gagauz Yeri”

Mihail Formuzal

21.   Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Gheorghe Duca

Noua structură a Guvernului se va deosebi de cea anterioară. În cadrul Executivului a fost instituit Prezidiul Guvernului, format din prim-ministru și viceprim-miniștri. Noua structură are scopul de a coordona activitatea internă a Executivului. Tot ea va propune Cabinetului de miniștri spre aprobare ordinea de zi a ședințelor. Deciziile în cadrul Prezidiului se vor adopta prin consens.

O altă modificare prevede că hotărârile și ordonanțele vor fi adoptate cu votul majorității membrilor Guvernului. Va fi exclusă funcţia de ministru de Stat, iar Cancelaria de Stat va fi condusă de secretarul general al Guvernului care nu va avea statut de membru al Cabinetului de miniştri.

De asemenea, va fi instituit și Corpul de control al prim-ministrului.

The following two tabs change content below.