Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi//Fotoreportaj

Restaurarea bisericii mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”(Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur) din Iaşi, construită între anii 1635-1639 şi sfinţită la 6 mai 1639 de către mitropolitul Varlaam al Moldovei. În pronaos, încastrate în ziduri, arcosaliile adăpostesc patru lespezi de marmură, sub care zac osemintele membrilor familiei lui Vasile Lupu, ale voievodului Dimitrie Cantemir(mort în Rusia în 1723 şi cele ale primului domnitor al Principatelor Române – Unite, Alexandru Ioan Cuza.