„Basarabia Literară” – un ziar al Unirii

tuxpicom1328337010Publicaţia Basarabia Literară are caracter culturalizator şi de propagandă naţională, apare în variantă tipărită o dată pe lună, iar în variantă online – cotidian, cu sediul redacţiei la Chişinău sub egida Societăţii Scriitorilor Români din Basarabia. Are statut de publicaţie independentă. Este condusă de scriitorul Mihai Ciubotaru. Este o publicaţie cultural-literară cu obiective ce prevăd desţelenirea paraginii trecutului istoric al Basarabiei, este preocupat de temele celor două războaie mondiale, de marea agresiune a secolului XX contra poporului român. Dezvăluirea sufletului basarabean în toată complexitatea sa, promovarea datinilor strămoşeşti, creaţiilor folclorice, operelor marilor scriitori români, a celor care sunt sufletul naţiunii române, conştiinţa naţională, apărători ai demnităţii naţionale şi ai limbii române, sunt teme sfinte şi de importanţă majoră pentru publicaţia „Basarabia Literară”.

Scopul suprem al publicaţiei este menţinerea conştiinţei naţionale la românii basarabeni, care se mai află încă sub ocupaţie rusească, ţară suverană şi independentă numai de ochii lumii, asta este R. Moldova de astăzi. Este trist să vezi cimitirul eroilor români din Chişinău, din nou pângărit de ziua ARMATEI ROMÂNE. În condiţiile când vorbim de valori europene, iar R. Moldova este parte la Convenţiile de la Geneva cu privire la apărarea/ comemorarea victimelor de război, devine cu atât mai de condamnat nerespectarea acordului de eternizare a memoriei militarilor şi victimelor civile căzute în războaie. „Cimitirul Onoarei” din str. Decebal, lăsat de izbelişte, este doar un exemplu de lipsă crasă de respect faţă de trecut, faţă de înaintaşii care au stropit cu sângele lor acest pământ dintre Prut şi Nistru.

Este o mare ruşine pentru puterea de la Chişinău tărăgănarea retransmiterii TVR 1, obligată fiind de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, printr-o decizie adoptată la 7 noiembrie 2013. Acest lucru ar fi putut să-l facă în 2009, dacă ar fi avut voinţă politică, ori mai exact conştiinţă naţională. Şi mai trist este să vezi cum pe 3 noiembrie 2013 Serviciul de Informaţii şi Securitate al R. Moldova i-a ameninţat pe tinerii care au intrat în piaţa Marii Adunări Naţionale cu tricolorul României şi după care aceşti reprezentanţi ai puterii au smuls tricolorul şi l-au călcat în picioare.

„Basarabia Literară” contemporană continuă cu credinţă politica editorială a „Basarabiei Literare” interbelice de trezire şi de menţinere a conştiinţei naţionale la românii basarabeni. Astăzi, când la 1 decembrie sărbătorim ZIUA NAŢIONALĂ a ROMÂNIEI, fiecare suflare românească trebuie să-şi manifeste recunoştinţa faţă de toţi eroii care au contribuit la naşterea României Întregite. Se ştie foarte bine că înflorirea României Mari a fost întreruptă criminal în anul tragic 1940, când a fost ignorată voinţa tuturor românilor şi recunoaşterea internaţională a unirii, atunci Statul Român a fost supus unei amputări teritoriale arbitrare odată cu răpirea Basarabiei de către URSS. De aceea, sărbătoarea Unirii păstrează o vie speranţă de viitor, iar acest sfânt deziderat trebuie să-l transmitem altor generaţii, să depunem eforturi, mult curaj, încât bucuria şi spiritul României Întregite să reînvie şi să învingă odată şi pentru totdeauna.

Basarabia Literară poate fi considerată o publicaţie a reîntregirii neamului românesc, căci România este şi va fi Patria noastră sfântă.

Mihai CIUBOTARU

redactor-şef

Basarabia literară

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)