Basarabenii la Universitatea „Al.I Cuza” din Iași: „Am remarcat la ei un sentiment patriotic mai accentuat şi un apetit mai mare pentru festivism”

De peste 25 de ani tinerii basarabeni merg la studii în România. A trecut suficient timp ca să se contureze o situație privind absolvenții originari din Republica Moldova. Ce părere au cadrele didactice de la instituţiile de învăţământ liceal şi universitar despre elevii veniți de la noi? Cum și unde se integrează aceştia după încheierea studiilor? Pentru că din an în an tot mai mulți liceeni de la noi merg la studii peste hotare, inclusiv în România, JURNAL de Chișinău a solicitat opiniile administrațiilor mai multor universități din România în care îşi fac studiile tineri basarabeni. Primii care au răspuns la solicitarea noastră sunt profesorii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași.

JURNAL de Chişinău: Câți tineri din Republica Moldova își fac studiile la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași?

UAIC: „În anul universitar 2017-2018, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași studiau 1676 de studenți născuți în Republica Moldova: 1059 dintre ei la licență (63%), 563 – la master (34%) și 54 – la doctorat (3%).”

JURNAL de Chişinău: Ce părere au cadrele didactice despre studenții veniți din Republica Moldova?

Prof. univ. dr. Dinu Airinei, decanul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, UAIC: „S-au numărat printre șefii de promoție la diferite specializări”

„În Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor avem un număr apreciabil de studenți din Republica Moldova. La toate ciclurile de studii, licență, master și doctorat studenții moldoveni au rezultate foarte bune. În fiecare an universitar am constatat ca absolvenții din Republica Moldova s-au numărat printre studenții șefi de promoție la diferite specializări, iar mulţi absolvenți de master s-au înscris la ciclul de studii doctorale.”

Conf. univ. dr. Sebastian Popescu, decanul Facultății de Fizică, UAIC: „Am avut studenți de toată mâna”

„Prin comparație cu studenții romani, studenții moldoveni nu au nimic special. Am întâlnit studenți din toate categoriile: cu înclinație deosebită către studiu, dar și leneși, cu capacitate intelectuală ridicată, dar și studenți care nu au abilități pentru studiul științelor exacte, studenți care vor să reușească prin forța minții lor, dar și studenți care au fost învățați că totul e de vânzare, studenți care vorbesc acceptabil românește, dar și care gândesc și vorbesc mai bine în rusește. Pe scurt, am avut studenți de toată mâna.

Și totuși, vorbind de etnici români, nu de studenți moldoveni în general, am remarcat la ei un sentiment patriotic mai accentuat decât la studenții români, precum și un apetit mai mare pentru celebrare și festivism.”

Lect. univ. dr. Septimiu Panainte, decanul Facultății de Drept, UAIC: „Au dovedit că pot realiza performanţe deosebite, ei vor fi primiți întotdeauna cu bucurie şi căldură”

„Facultatea de Drept este una dintre facultăţile Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iași care a avut şi are un număr semnificativ de studenți basarabeni, atât la ciclul de studii licență, cât şi la master. Calitatea absolvenților noștri a fost confirmată de-a lungul timpului inclusiv prin pozițiile pe care aceștia au ajuns să le ocupe în sistemul judiciar din Republica Moldova şi din România, în cadrul unor organisme internaționale, în mediul academic etc.

În acest context de totală deschidere, Facultatea de Drept din Iași a inițiat şi desfășoară şi un program de master cu specializarea Drept European la Bălţi, în colaborare cu Universitatea de Stat «Alecu Russo». Cred că este grăitor faptul că la admiterea din acest an în cadrul Extensiunii de la Bălţi am avut un număr aproape dublu de candidați faţă de numărul de locuri alocat (toate fiind bugetate, cu bursă).

Există toate motivele să continuăm să manifestăm aceeași deschidere faţă de studenții basarabeni care au dovedit că pot realiza performanţe deosebite şi care vor fi primiți întotdeauna cu bucurie şi căldură.”

Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu, decanul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, UAIC: „Integrarea lor e atât de firească încât despre unii dintre ei nu ştim că provin din Basarabia”

„Studenţii din Republica Moldova sunt, de 28 de ani, o prezenţă constantă în Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi. De asemenea, o prezenţă «discretă». Folosim ghilimelele pentru a sugera că integrarea lor între studenţii facultăţii este atât de firească şi deplină încât despre unii dintre ei nu ştim că provin din Basarabia. În istoria recentă a facultăţii a existat cel puţin un şef de promoţie provenind din Republica Moldova.

Avem, din punct de vedere administrativ, mai multe tipuri de studenţi «moldoveni»:

  1. Studenţi bursieri ai statului român, înmatriculaţi – pe toată durata studiilor – în universitatea noastră, la Iaşi.
  2. Studenţi bursieri ai statului român, înmatriculaţi – pe toată durata studiilor – în universitatea noastră, în extensiile din Republica Moldova.
  3. Studenţi din Republica Moldova, cu cetăţenie română, care studiază la noi cu statutul de student român.
  4. Studenţi ai universităţilor din Republica Moldova care studiază la noi, pe durata a 1-2 semestre, ca bursieri ERASMUS+.
  5. Doctoranzi şi post-doctoranzi ai universităţilor din Republica Moldova care studiază la noi, pe durata a 1-2 semestre, ca bursieri ai Agenţiei Universitare Francophone.

În ultimii doi ani am organizat pentru studenţii de la Asistenţă socială, cu finanţarea UAIC şi ajutorul Primăriei Iaşi, stagii de practică de specialitate. La stagiile de o săptămână au participat studenţi de la USM, «Alecu Ruso» din Bălţi şi UAIC.

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, asemeni tuturor celorlalte facultăţi ale Universităţii « Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, este implicată în numeroase proiecte de cercetare, de dezvoltare instituţională, dar şi în organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale împreună cu universităţile partenere de peste Prut.”

JURNAL de Chişinău: Cum s-au prezentat în timp studenții?

UAIC: „În anul universitar 2017-2018, din 1676 studenți, 991 (59%) erau integraliști (nu aveau nicio restanță). Astfel, 13 (0.78%) dintre ei aveau media generală 10. Iar 96 de studenți (5.73%) aveau media între 9.50 și 9.90. Totodată, 161 (9.61%) aveau media între 9.00 și 9.49, iar 384 (22.91%) aveau media între 8 și 8.99.”

JURNAL de Chişinău: În anii 90 erau acute problemele de adaptare a tinerilor la condiţiile din Ţară: erau mai puţin disciplinaţi, existând chiar un soi de racket în cadrul comunităţilor de basarabeni, care băga frica în rândul liceenilor veniţi la studii. În prezent, mai există asemenea probleme?

Cristin Murafa, președinte ATRAG (Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor) Iaşi: „Se încadrează rapid şi se dezvoltă personal şi profesional”

„Într-adevăr, anii 90 s-au caracterizat printr-o perioadă mai tensionată pentru țările sud-est europene, inclusiv România și Republica Moldova, însă în prezent nu mai există astfel de probleme, conflicte sau neînțelegeri. Tinerii se acomodează foarte ușor, se încadrează rapid în comunitatea românească și reușesc să se dezvolte personal și profesional într-un ritm foarte ridicat și într-un timp foarte scurt datorită mișcării studențești foarte puternice, datorită calității studiilor, a dedicației personalului academic și condițiilor de studii mult mai bune decât în Republica Moldova.”

The following two tabs change content below.