Banca Mondială: Doar 20% dintre antreprenorii din Moldova cred că mediul de business s-a îmbunătăţit // STUDIU

Antreprenorii din Republica Moldova percep mediul de afaceri general ca fiind mai puţin nociv, însă percepţia lor rămâne în continuare precaută din cauza deficitului de personal, a accesului dificil la finanţe, din cauza incertitudinii cadrului legal, dar şi a concurenţei neloiale, scrie jurnal.md.

Sunt concluziile studiului „Costul reglementării afacerilor 2017”, prezentat astăzi, 20 februarie, de către Grupul Băncii Mondiale. Doar 20 la sută din managerii companiilor, intervievaţi în cadrul studiului, au constatat o îmbunătăţire reală a mediului de afaceri în 2017. Totodată, 23 la sută dintre respondenţi consideră că mediul de afaceri s-a înrăutăţit, iar 57 la sută spun că situaţia nu s-a schimbat.

„Creşterea economică în Republica Moldova trebuie să fie bazată pe crearea locurilor de muncă în sectorul privat, iar întreprinderile mici şi mijlocii au un rol crucial în economie. Rezultatele studiului arată ca autorităţile trebuie să-şi concentreze eforturile pentru a îmbunătăţi în continuare mediul de afaceri, focusându-se pe domeniile cele mai importante”, a afirmat Anna Akhalkatsi, director de ţară pentru Moldova, Banca Mondială.


Evaluarea schimbărilor în mediul de afaceri

Experţii au constatat o stagnare a costului reglementării afacerii în Republica Moldova. La capitolul crearea unei afaceri, R. Moldova a acumulat un scor de 93,76 de puncte din 100. Antreprenorii au de făcut patru proceduri în cinci zile. Costul desfăşurării afacerii a rămas, în mare, neschimbat în 2017, unii indicatori înregistrând o uşoară creştere, iar alţii – o scădere nesemnificativă. Durata obţinerii autorizaţiilor în construcţii s-a micşorat uşor, anul trecut fiind definitivată procedura de eliberare a certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construcţie de către ghişeul unic de autorizare a lucrărilor de construcţie.

De asemenea, procedurile necesare pentru o tranzacţie de export au necesitat în mediu 2,1 zile, înregistrând o uşoară creştere faţă de 2016. Costul procedurilor s-a diminuat până la 105 dolari. Conform datelor prezentate, circa 60% din companii certifică loturi de bunuri. Se observă diminuarea semnificativă a duratei de obţinere a certificatului respectiv de la 7,6 zile în 2016 la 3 zile în 2017. Costurile pentru obţinerea certificatului pentru loturi însumează 106 dolari, o majorare cu 60 de dolari faţă de anul precedent.

Studiul arată că indicatorul general de timp, care descrie percepţia managerilor despre nivelul implicării statutului în activitatea întreprinderii, a rămas la nivelul anului 2016, de 8%. Pentru înregistrarea unei companii la Camera Înregistrării de Stat, în 2017, au fost necesare patru zile, aceeaşi durată medie fiind înregistrată în ultimii trei ani.

Numărul mediu de licenţe deţinute s-a majorat de la 1,1 la 1,4 per întreprindere, valoare înregistrată pe parcursul anilor 2013-2015, iar ponderea întreprinderilor ce deţineau licenţe la momentul chestionării (42%) a rămas la nivelul anului 2016. Nu au fost înregistrate modificări esenţiale ale duratei şi costurilor de obţinere a licenţei. În acelaşi timp, s-a diminuat ponderea respondenţilor care au achitat plăţi neoficiale.

Potrivit studiului, certificarea produselor la import a durat 5,7 zile. Costul de obţinere a certificatului s-a diminuat de la 202 la 137 de dolari. Circa 16% dintre respondenţi au achitat mită pentru a obţine certificatele.

Studiul monitorizează 17 domenii, care implică anumite costuri de conformare pentru întreprinderi şi reprezintă percepţia managementului asupra evoluţiei indicatorilor. Analiza s-a efectuat în baza unui sondaj, realizat la 630 de întreprinderi care reflectă structura economiei naţionale.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)