„Austria intenționează să organizeze o întâlnire în formatul 5+2, la Viena, care să se soldeze cu rezultate”

Interviu cu Excelența Sa, Ambasadoarea Republicii Austria în Republica Moldova, Doamna Christine Freilinger

 

– Excelență, Preşedinţia austriacă a OSCE a coincis cu o înviorare a negocierilor dintre Chişinău şi Tiraspol în privinţa diferendului transnistrean. Experții în problema transnistreană susțin că Chișinăul a devenit mai curajos în acțiuni în raport cu Tiraspolul de când Austria  deține Președinția OSCE. Cum apreciați evoluția negocierilor privind soluționarea conflictului transnistrean?

Este o șansă mare, datorită faptului că patru state ale UE dețin pe rând președinția OSCE: Germania – în 2016, Austria – în 2017, Italia – în 2018 și Slovacia – în 2019. De aceea atenția statelor UE pentru temele OSCE este acum foarte mare. Germania a reușit în 2016 să readucă în atenția opiniei publice mondiale conflictul transnistrean, aproape uitat, și în timpul Președinției Germaniei s-a stabilit clar așteptările comunității internaționale față de ambele părți. Datorită eforturilor comune ale părților implicate la soluționarea conflictului s-au înregistrat progrese reale. Astfel, bazându-se pe Declarația Consiliului Ministerial de la Hamburg din 2016, Austria intenționează să organizeze în timpul apropiat o întâlnire în formatul 5+2, la Viena, care să se soldeze cu rezultate. Acest lucru a fost menționat de către „OSCE-Chairperson-in-office”, Sebastian Kurz, în timpul vizitei sale la Chișinău și Tiraspol, în februarie 2017.

– Cum apreciați evoluţia relațiilor dintre Austria și Moldova și cum se dezvoltă acestea?

Decizia Republicii Austria de a detașa un ambasador la Chișinău a fost un pas important. Aceasta demonstrează interesul Austriei și încrederea noastră în potențialul regiunii situate între Dunăre și Marea Neagră. În calitate de primul ambasador cu reședință la Chișinău, am venit în Republica Moldova în iulie 2016. Deschiderea oficială a Ambasadei Austriei la Chișinău a avut loc la 3 februarie 2017 cu participarea ambilor miniștri ai Afacerilor Externe, Andrei Galbur și Sebastian Kurz.

La dezvoltarea bunelor relații dintre Austria și R. Moldova au contribuit personalități din ambele state. În mod expres vreau să le mulțumesc conducătorilor birourilor atașaților: Gero Stuller, atașat al Ministerului Federal pentru Muncă, Afaceri Sociale și Protecția Consumatorului, Alexander Karner, șef al Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice, Gerd Bommer, atașat economic, Rudolf Kirisits, ofițer de legătură al Ministerului Federal de Interne, și Nadja Vetters, conducător al organizației Kulturkontakt Austria. Totodată, mă bucur enorm că Republica Moldova, în persoana dlui Victor Osipov, a detașat un ambasador foarte simpatic și dinamic la Viena. Astfel, la 25 de ani de existență a relațiilor noastre diplomatice, putem fi într-adevăr mândri și mulțumiți.

– Cum se dezvoltă relațiile comerciale dintre Austria și R. Moldova? Se înregistrează o creștere sau o descreștere a numărului oamenilor de afaceri austrieci care investesc în R. Moldova?

După semnarea în 2002 a unui Acord bilateral privind protecția investițiilor, se observă o evoluție pozitivă a investițiilor austriece în Republica Moldova, în diverse ramuri: agricultură, industria construcțiilor, medicină, inginerie, IT. Companiile austriece sunt reprezentate în R. Moldova prin: Compania de asigurări GRAWE, Compania internaţională în industria cablurilor automotive electrice, Gebauer & Griller, BCR, care sunt ferm ancorate în peisajul mediului de afaceri din Republica Moldova ș.a. În 2016, volumul schimburilor comerciale între ambele noastre state a fost de aproximativ 110 milioane de euro și, în prima jumătate a lui 2017, a fost înregistrată o dezvoltare pozitivă, cu o creștere de 11% față de anul precedent.

Economia austriacă îi atribuie pieței moldovenești potențial. Acest fapt este evident în urma interesului major al companiilor austriece, care vizitează R. Moldova în cadrul misiunilor economice organizate de către ADVANTAGE AUSTRIA – Departamentul comercial al Ambasadei Austriei. Astfel, după o vizită a delegației în februarie 2017, în componența căreia au intrat 13 firme austriece, anul acesta, în noiembrie, se organizează a doua misiune economică de acest gen.

Participanții austrieci explorează oportunitățile de afaceri, se întâlnesc cu potențialii parteneri de cooperare și se informează despre posibilitățile de a investi în R. Moldova. În acest context, Departamentul de Comerț colaborează strâns și cu succes cu Ministerul Economiei, cu MIEPO, Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova, Camera de Comerț și Industrie și alți parteneri.

– A fost elaborată Strategia bilaterală de cooperare a Republicii Austria cu Republica Moldova pentru perioada 2016-2020. Ce presupune această strategie?

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare susține Republica Moldova și se ghidează în cadrul cooperării atât după Strategia bilaterală de țară 2016-2020, cât și după Cadrul Strategic al UE. Ministerul Protecției Sociale și Ministerul Educației al Republicii Austriece dețin în parteneriat cu Republica Moldova președinția în domeniul „Învestirea în capitalul uman și calificări” în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), având din 2004 propriul Birou în R. Moldova, are drept scop prioritar reducerea sărăciei, consolidarea capacităților instituționale și crearea perspectivelor noi în regiunile rurale. Pentru a atinge aceste scopuri, ADA implementează nu doar programe bilaterale, dar și fonduri speciale ale UE în formă de cooperări delegate. Într-o manieră foarte concretă și în concordanță cu Strategia de țară, ADA se focusează pe proiectele în domeniile managementului apei/apelor uzate, ecologiei și schimbărilor climaterice, precum și pe domenii economice și ocupaționale. În acest context, se acordă o atenție deosebită formării profesionale incluzive și celei continue, în special, a tineretului și a persoanelor active tinere, folosind motto-ul „Să nu uităm pe nimeni”.

Începând cu 2009, Ministerul Protecției Sociale al Austriei este reprezentat de către Biroul Atașatului pentru Afaceri Sociale în cadrul Ambasadei Austriei la Chișinău. În centrul activității Atașatului pentru Afaceri Sociale se află transferul de cunoștințe în domeniul muncii și al protecției sociale. Pe lângă aceasta Biroul oferă sprijin la pregătirea și implementarea proiectelor ministerului austriac de resort atât la nivel bilateral, cât și la cel european și internațional. Scopul prioritar constă în consolidarea modelului social european și ridicarea nivelului standardelor sociale în R. Moldova. Astfel activitățile Biroului Ministerului Protecției Sociale din Austria aduc o contribuție importantă în dezvoltarea protecției sociale în R. Moldova și completează obiectivele și măsurile strategice din acest domeniu, care se conțin în Strategia de țară pentru 2016-2020.

– Excelenţă, ce proiecte au fost implementate cu susținerea Austriei în mediul rural?

În centrul atenției Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (CAD) se află mai întâi de toate dezvoltarea economică, socială și ecologică a spațiului rural. Pe lângă susținerea în domeniul alimentării cu apă și managementului apei uzate, exemplul cel mai elocvent este raionul și orașul Nisporeni. Datorită angajamentului statului austriac, în prezent, peste 2/3 din locuitori au acces la apă potabilă curată. CAD a pus mereu accent pe îmbunătățirea șanselor și perspectivelor pentru tineret și persoanele active tinere. În acest context, activitățile Biroului Ministerului Protecției Sociale și ale Agenției Austriece pentru Dezvoltare se completează în mod eficient.

Din cauza lipsei locurilor de muncă și nivelul de sărăcie, în special în rândul persoanelor cu dizabilități, al tinerilor și al persoanelor vârstnice, care necesită îngrijiri, timp de mai mulți ani, Biroul Atașatului Social, în cooperare cu instituțiile publice competente, precum și cu ONG-uri din domeniu, au desfășurat și implementat inițiative și proiecte în regiuni rurale.

ADA, la rândul său, implementează proiecte în domeniul orientării profesionale și cooperează intensiv cu școlile profesionale și cu Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. În noiembrie 2017, Ministerul Protecției Sociale din Austria lansează „Programul de Susținere a Pieței Muncii”. Acest program va oferi un sprijin considerabil Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din RM în contextul implementării Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, care prevede crearea unor noi locuri de muncă în regiunile rurale.

O altă prioritate a angajamentului CAD a fost și continuă să fie susținerea organizațiilor sociale existente și crearea altor noi în regiunile rurale. Menționez, în primul rând, Fundația privată „Concordia”. Concordia este cea mai mare ONG-prestatoare de servicii sociale în țară. Beneficiarii acestor servicii sunt peste 5000 de oameni, preponderent persoane în etate și bolnave, tineri și copii, familii tinere. Proiectul este unul de succes. În același timp, el elucidează o cerere mare a serviciilor sociale, care, între timp, nu mai poate fi acoperită, din punct de vedere financiar, de organizații private precum „Concordia”.

Mai există o serie de alte proiecte ale Ministerului Protecției Sociale din Austria, care merită să fie menționate în acest context: serviciul mobil de îngrijire medicală și socială la domiciliu a persoanelor în etate din r. Strășeni; prima întreprindere social economică „Floare de Cireș Catering”, angajații căreia sunt tinerii dezavantajați din s. Răzeni, Ialoveni ș.a. În cadrul procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități, în satul Brânzeni, Edineț, încep lucrările de creare a două locuințe moderne pentru persoanele cu boli mentale. Proiectul prevede supravegherea și ghidarea beneficiarilor. Menționez că proiectele și inițiativele sunt desfășurate în acord cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din RM, cu experți austrieci și ONG-uri din Austria. Domeniile de activitate și prioritățile se aleg în funcție de necesitățile locale.

 

Interviu realizat de Victoria POPA

The following two tabs change content below.