Aureliu Busuioc: „Nu mă mai consider membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova”

Ca răspuns la invitaţia – orală! – de a participa la adunarea generală a scriitorilor – probabil un fel de congres –, mă văd nevoit să declar următoarele:

Subsemnatul Busuioc Aureliu, membru al Uniunii Scriitorilor din 1954, declar că din clipa semnării prezentei declaraţii nu mă mai consider membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova din motive pe care le consider majore, şi anume:

Nu mă simt confortabil într-o uniune umflată în mod arbitrar la maximum cu ajutorul a numeroşi veleitari, grafomani şi plagiatori.
Mă simt marginalizat în această uniune pentru că mi-am permis să atrag atenţia opiniei publice asupra pricinei care a dus la creşterea considerabilă a organizaţiei, şi anume acumularea de voturi în scopul perpetuării – la infinit – a unei conduceri transformată în gaşcă, cu interese ce nu privesc şi interesele multor literaţi de valoare.

În ultimii zece-cincisprezece ani, Uniunea Scriitorilor nu doar că nu a fost în stare să scoată o revistă a tuturor scriitorilor. Mai mult, a pierdut cu regretabilă indiferenţă şi publicaţia moştenită, anume „Literatura şi Arta”, devenită proprietate privată a unui singur scriitor, deşi continuă a fi finanţată oficial.

Prea multe cărţi lipsite de orice valoare artistică apar cu girul academic – fireşte pozitiv! – al inamovibilei conduceri.
Vin cu prezenta declaraţie înainte – sper! – ca să fie reprimit în Uniunea Scriitorilor plagiatorul V. Stati şi înainte ca să apară, prefaţat de aceeaşi conducere, volumul de „Plagiate alese”!

Aureliu Busuioc,
literat independent

The following two tabs change content below.
Aureliu Busuioc

Aureliu Busuioc