Astăzi vor fi decernate premiile municipale pentru tineret

Ediţia din 2012 a tradiţionalei ceremonii de acordare a Premiilor municipale pentru tineret, organizată de Direcţia generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău va avea loc astăzi în incinta Primăriei capitalei. Laureaţi ai Premiului municipal pentru tineret în domeniul literaturii şi artelor au devenit Marcel Gherman, scriitor, Valentin Boghean, autor, compozitor, interpret, Ştefan Bouroş, Elena Mocanu, Dan Melnic, studenţi ai Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Iana Lazăr, actriţă la Teatrul Rus „A. Cehov”.

Un premiu special i-a fost acordat echipei de tineri actori de la Teatrul Naţional „Satiricus „Ion Luca Caragiale”, pentru o nouă versiune a spectacolului „Carmen”. O menţiune i-a fost acordată de asemenea tânărului scriitor Nicu Nicolaescu (Ciobanu).

 

Premiile municipale pentru tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii le-au revenit cercetătorilor Igor Beşleagă, doctor în tehnică (Universitatea Agrară de Stat din Moldova), Adela Manolii, doctor în filologie, Galina Rusu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, Anastasia Oceretnâi, doctor în sociologie (Universitatea de Stat din Moldova), Irina Sfeclă, cercetător ştiinţific stagiar (Academia de Ştiinţe a Moldovei), Lia Chişlari, doctor în medicină (Universitatea de Medicină şi Farmacie din Moldova).

I.N.