„Asigurați grădinițele cu hârtie igienică și săpun!”

 

Un grup de părinţi a depus astăzi la primărie o petiţie pe numele edilului capitalei Dorin Chirtoacă, în care cer ca hârtia igienică şi săpunul lichid pentru copiii din grădiniţe să fie asigurate de către stat, nu din contul părinţilor.

Conform art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă (nr.435 din 28.12.2006) administraţiile publice locale au drept domeniu de activitate: întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţă, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţământ secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţământului care deservesc populaţia raionului respectiv, precum şi activitatea metodică, alte activităţi din domeniu. Dincolo de prevederile acestor acte, dar și de faptul că problema există de o perioadă îndelungată de timp, atât directoarele de grădiniţe, cât și administraţia DGETS și a DETS din sectoare nu își îndeplinesc obligaţia de a asigura grădinițele cu produse de primă necesitate, spun părinţii. 

Picture 038

Părinţii solicită:

1) Asigurarea în mod de urgență a instituțiilor preșcolare cu hârtie igienică și săpun lichid, dar și cu alte produse igienice de primă necesitate, lipsa cărora nu permite o bună funcţionare a acestor instituții.

2) Prezentarea normativelor lunare/anuale în vigoare, privind necesarul de hârtie igienică, săpun lichid, detergent, praf de spălat, alte produse de igienă, cu care urmează să fie asigurat fiecare copil din instituțiile preșcolare.

3) Prezentarea informației reale pentru anul 2015 și primul trimestru al anului 2016 privind cantitatea de hârtie igienică, săpun lichid, praf de spălat, alți detergenți, care au fost livraţi grădinițelor din mun. Chișinău. Solicităm ca această informație să fie prezentată per copil, în formă de tabel, pentru fiecare grădiniță în parte.

4) Prezentarea informației (pentru ultimii 5 ani) privind demersurile/solicitările înaintate pentru asigurarea grădinițelor cu produse igienice și refuzurile primite. 

5) Sancționarea persoanelor responsabile de crearea și perpetuarea situației expuse.

Picture 045

Petiţia a fost semnată de către 1149 de persoane.

Carolina Chirilescu