Arta ţeserii romanului în războiul literaturii din secolul XXI

Coperta Tesut viuUn roman al formării. Emilian Galaicu-Păun a lansat recent cea de-a doua ediţie, „revăzută şi remake-tată”, a romanului său Ţesut viu 10×10 (Editura Cartier, 2014). Scriitorul trece drept unul din cei mai conceptualizanţi autori din literatura română, fiind şi creatorul expresiei „poeme reciclate”. Se vede bine că ideea de a-şi rescrie mereu cartea stă şi la baza reeditării romanului Ţesut viu. Cu toate acestea, cartea rămâne în continuare un bildungsroman. Protagonistul, …n, parcurge o centripetă cale de formare a personalităţii sale, urmărită în sens invers, centrifug deci, de către narator. Prin urmare, romanul are la bază perspectiva narativă a unei retrospecţii, care îi urmăreşte devenirea, începând cu vârsta pre-fiinţială, când abia de i se căsătoreau bunicii, de i se năşteau părinţii, de i se nunteau, trecând apoi la primele amintiri ale lui …n şi de acolo până la primele experienţe erotice, care îl aruncă în viaţa cea reală, dură şi neiertătoare. Pe această osie se mişcă serii de personaje: bunicii, părinţii – un tată autoritar şi posesiv, cu scurte accese de blândețe, mama plină de duioşie, înrobită de autoritatea tatălui – un frate mai mic, de care trebuie să aibă grijă mereu, vecini, iubite, coleg(e)i, prieteni, personaje din cărţi, din filme etc. Formarea lui …n are loc în URSS, în spaţiul semantic şi stilistic al imperiului roşu…

Un roman social. Pe alt palier al lecturii, romanul Ţesut viu 10×10 este un roman social. Personajele, multe şi fragmentare, asemenea pieselor dintr-un caleidoscop, populează o epocă încărcată de evenimente: de la perioada stalinistă a represaliilor şi deportărilor în Gulag, de la vârsta fericită a copilăriei cu octombrei şi pionieri, cu recitaluri în scena congreselor PC al RSSM, de la emigrarea evreilor din Chişinăul postbelic până la evenimentele din 7 aprilie 2009 şi până la un încoace temporal oprit în momentul scriiturii. Poveştile ţesute în pânza celor 10 capitole concurează dramatismul şi tensiunea vieţii celei adevărate, iar fiecare istorie ar putea constitui subiectul unui roman aparte. Aş invoca aleatoriu, bunăoară, istoria uneia din iubitele lui Beria.

Un roman erotic. Dragostea şi setea avidă de eros reprezintă o altă dimensiune esenţială a romanului Ţesut viu. E de înţeles că anume erosul prinde firele povestirii în bătătura textului, cu atât mai mult cu cât protagonistul se dezvăluie parcurgându-și arhetipalul traseu iniţiatic, din care nu are cum lipsi dragostea. Nenumăratele aventuri amoroase prin care trece personajul, istoriile pe care le narează el sau istoriile care li se întâmplă celor care formează contextul uman al romanului alcătuiesc o densă reţea de ape erotico-freatice ale lumii pe care o reprezintă scriitorul, iar lumea din Ţesut viu 10×10 este mânată în viaţă de un libido exacerbat. Această stare de fapt ar putea obosi anumite categorii de cititori, pe altele ar putea să le vrăjească, dar prezenţa ei obsesivă în textul romanului are o motivare profundă. Exasperanta adulare a erosului nu este altceva decât alungarea, îndepărtarea unei instinctive frici de moarte. În roman se poartă o polemică ireconciliabilă între dorinţa de a trăi/de a iubi şi frica de moarte.
Un roman al thanatosului. Romanul Ţesut viu 10×10 este o carte marcată de un profund sentiment thanatic. Ediţia a doua este dedicată regretatului scriitor Gheorghe Crăciun, celui care l-a încurajat prieteneşte să-şi scrie cartea, iar în final autorul a adăugat un semnificativ Columbar, în care pentru morţii săi naratorul a inclus câte o fişă, asemenea unui pomelnic. De la primele pagini, puse sub premoniţia unei colege de clasă, iminenţa morţii îl urmăreşte pe …n, care, în ani, petrece dincolo oameni dragi – repere esenţiale ale lumii sale. Lumea lui se scurge implacabil, asemenea nisipului din clepsidră, în cealaltă cupă… Cu romanul Ţesut viu 10×10 Emilian Galaicu-Păun a dat literaturii române una din cele mai rafinate cărţi de omagiu adus prietenilor, oamenilor dragi dispăruţi din lumea de aici. \

Maria Şleahtiţchi

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)