„Arhipelag” şi-a început călătoria europeană

EVENIMENT // Antologia cuprinde 31 de scriitori basarabeni, traduşi în engleză, franceză şi germană

Apariţia volumului „Arhipelag” (Almanah de literatură română din Republica Moldova în germană, engleză şi franceză) constituie unul din cele mai importante evenimente literare ale anului. Despre calităţile şi semnificaţia acestei antologii publicate în premieră absolută la Chişinău, sub egida PEN Club Moldova, Filială a Asociaţiei Mondiale a Scriitorilor, s-a discutat la lansarea cărţii care a avut loc în incinta Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”.

Vitalie Ciobanu: „E mare lucru să ai prieteni adevăraţi în locuri-cheie”

„E mare lucru să ai prieteni adevăraţi în locuri-cheie. Noi, esticii, avem şanse să ne trimitem ofertele noastre în Occident şi ele pot fi acceptate”, a menţionat Vitalie Ciobanu, coordonatorul volumului, apărut la Editura „Cartier”, cu sprijinul Fundaţiei „KulturKontakt” din Austria. În prefaţa la această antologie, Vitalie Ciobanu remarcă: „Denumirea almanahului trimite, din motive istorice justificate, la celebra operă a lui Aleksandr Soljeniţîn, „Arhipelagul Gulag”, dar exprimă şi o anumită disipare a literaturii române, a creatorilor ei, rătăciţi pe „insuliţe” izolate, pierdute în larg, căutând să refacă, după o lungă perioadă de teroare politică şi ideologică, unitatea „continentului” pe care l‑au alcătuit cândva, un continent care a însemnat la scară naţională pentru scriitorii din Moldova cultura română, iar la dimensiune universală, civilizaţia europeană”.

Prin această antologie, autorii speră să inaugureze o preocupare sistematică, legată de afirmarea creaţiei literare naţionale în străinătate, implicit o confirmare pe plan cultural a aspiraţiilor Republicii Moldova de integrare europeană.

„Arhipelag” şi-a început călătoria europeană

Volumul include poeme, proze, eseuri, analize publicistice, pagini de dramaturgie, semnate de 31 de scriitori din R. Moldova: Lorina Bălteanu, Eugen Lungu, Leo Butnaru, Aureliu Busuioc, Vasile Gârneţ, Valentina Tăzlăuanu, Vasile Romanciuc, Arcadie Suceveanu, Grigore Chiper, Mihai Cimpoi, Emilian Galaicu-Păun, Constantin Cheianu, Tamara Cărăuş, Maria Şleahtiţchi, Serafim Saka, Nicolae Negru, Andrei Burac, Valeria Grosu, Val Butnaru, Vladimir Beşleagă, Nicolae Leahu, Iulian Ciocan, Nicolae Popa, Nicolae Rusu, Ion Hadârcă, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Ioan Mânăscurtă, Vasile Tărâţeanu, Spiridon Vangheli, Vitalie Ciobanu. Singurul criteriu de selecţie, potrivit realizatorilor ediţiei, a fost „valoarea artistică şi relevanţa acestor texte pentru publicul din străinătate”.

Scriitorul Andrei Burac a adresat felicitări autorilor publicaţi, observând că „în lume sunt mulţi bani, inclusiv pentru literatură şi cultură, trebuie să ştii la ce uşi să baţi”. Coordonatorul proiectului merită, în acest sens, toate aprecierile din partea literaţilor şi a cititorilor. „E un volum care va rezista. Cât priveşte promovarea literaturii noastre în lume, am întârziat cu 150 de ani, de aceea e necesar să depunem acum eforturi pentru lansarea autorilor basarabeni în alte ţări. Trebuie să acţionăm acum, căci traversăm o perioadă în care zona noastră prezintă interes geostrategic”, a accentuat şi Vladimir Beşleagă.

„Arhipelag” şi-a început deja călătoria europeană, de exemplu, antologia a fost prezentată într-o emisiune la Radio France International şi, în curând, o să apară o cronică solidă despre volum, în prestigioasa revistă „Regard sur l’Est”, a anunţat publicul Emilian Galaicu-Păun, exprimându-şi speranţa că acest almanah va spori vizibilitatea internaţională a literaturii române din R. Moldova.

Lorina Bălteanu va edita o nouă carte de poezie

Lorina Bălteanu, prezentă la lansare, a mărturisit vădit emoţionată că îi face plăcere să-i revadă, după periplul său parizian, pe colegii scriitori care au rămas aşa cum i-a lăsat. Datorită antologiei, scriitorii basarabeni se întâlnesc „sub o copertă, pe un arhipelag”, e ca şi cum ei s-ar ţine de mâini într-un lanţ al prieteniei. Felicitându-i pe Vitalie Ciobanu şi Vasile Gârneţ pentru munca enormă, depusă la elaborarea almanahului („Îmi scot pălăria în faţa voastră!”), Lorina Bălteanu a spus că va edita o nouă carte de poezie.

„Arhipelag” a apărut într-un tiraj de 500 de exemplare şi este distribuit în mod gratuit centrelor PEN din lumea întreagă, reprezentanţelor diplomatice din străinătate ale României şi Republicii Moldova. Realizatorii volumului exprimă profunde mulţumiri principalului sponsor al almanahului, Fundaţia „KulturKontakt” Austria, în speţă dnei Annemarie Türk, director al Departamentului Cultură şi Sponsorizare.

Antologia a apărut în 500 de exemplare

Este importantă şi contribuţia Institutului Cultural Român care s-a oferit să acopere plata unei părţi din traduceri. Editura „Cartier” din Chişinău a oferit susţinere logistică în ce priveşte editarea almanahului. Editorii aduc de asemenea mulţumiri traducătorilor de bază: Alistair Ian Blyth (în engleză), Michael Astner şi Julia Richter (care au realizat majoritatea  traducerilor în limba germană).

Antologia trilingvă „Arhipelag” va dinamiza cu siguranţă contactele scriitorilor moldoveni cu cei din Europa şi va fi o carte de vizită atractivă a literaturii române din R. Moldova.

Irina Nechit