Argument pentru demisia viceministrului Andrei Popov

Pe data de 21 noiembrie a.c., John Onoje, cetăţean moldovean originar din Sierra Leone, şi-a exprimat, în faţa sediului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, nemulţumirea privind vizita la Chişinău a ministrului rus de Externe, în condiţiile staţionării abuzive a armatei ruse pe teritoriul naţional. Libera exprimare îi este garantată domnului John Onoje de art. 32 din Constituţie, precum şi de art. 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului, tratat la care Republica Moldova este parte. Totodată, viceministrul de Externe Andrei Popov l-a întrebat pe protestatar care sunt doleanţele domniei sale. În timp ce dl Onoje încerca să-i răspundă în română (spre deosebire de alţi concetăţeni de-ai noştri), dl viceministru şi-a manifestat certitudinea că protestatarul “pute” şi că înregistrările video “nu pot reda mirosul puternic emanat de acesta”. Ne oprim aici, întrucât continuarea este irelevantă pentru analiza noastră. Irelevantă este şi remarca domnului viceministru privitoare la mirosul dl Onoje. Cunoscută sub denumirea de ignoratio elenchi, ideea pe care o descrie viceministrul Popov se încadrează în categoria erorilor logice, pentru că nu are nici cea mai vagă legătură cu subiectul discuţiei în care s-a antrenat acesta.

Remarcă discriminatorie

Afară de eroarea logică în care se află, dl Popov trebuie informat cu privire la caracterul neconstituţional al afirmaţiei sale. Fiind discriminatorie şi încălcând principiul egalităţii cetăţenilor Republicii Moldova în faţa legii şi a autorităţilor publice, remarca viceministrului violează şi prevederile art. 1 alin. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţia europeană a drepturilor omului privind interzicerea discriminării:  exercitarea  oricărui  drept  prevăzut  de  lege  trebuie  să  fie  asigurată  fără  nici o discriminare bazată,  în  special, pe  sex,  rasă, culoare,  limbă,  religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie. În plus, este adus un afront şi demnităţii domnului Onoje, demnitate protejată de art. 8 al Convenţiei (Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie).

Dimensiunea rasială a problemei

Prin declaraţiile sale, dl Popov incită la ură, exemplul pe care ni-l oferă referindu-se la imposibilitatea întreţinerii unui dialog cu „cetăţenii care put”. Nu poate fi evitată nici dimensiunea rasială a problemei, ţinta discriminării fiind un reprezentant al rasei negroide. Pe cale de consecinţă, exprimările viceministrului Popov trebuie pedepsite, aşa cum prevede art. 32 alin. (3) din Constituţie: sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.

Într-o primă etapă, îi vom sugera primului-ministru Vlad Filat, răspunzător de activitatea întregii echipe guvernamentale, să-l demită din funcţia de viceministru de Externe pe dl Andrei Popov, aşa cum stipulează art. 20 alin. 2 al Legii 64/1990 cu privire la Guvern, republicată: Guvernul numeşte şi demite din funcţie viceminiştrii Republicii Moldova [..].

O eventuală inacţiune a primului-ministru va putea fi sancţionată prin exprimarea neîncrederii de către Parlament, potrivit art. 106 din Constituţie. În condiţiile alianţelor făcute şi desfăcute în Parlament, acest lucru este perfect posibil.

Adiacent:

1.            Un ministru de Externe român şi-a dat demisia de onoare ca urmare a unor declaraţii de-ale sale cu tentă rasistă.

2.            Statul în derivă pe nume Republica Moldova are, în mai toate structurile sale de conducere, câte un balaur, ce-i drept castrat, dar un balaur cu trei capete, fiecare cap purtând un nume de partid din AIE.

3.            La o întrunire organizată la Bucureşti, sub egida Institutului European, unde s-a discutat despre parcursul european al Republicii Moldova (adică despre nimic), ceea ce am reţinut din spusele viceministrului Andrei Popov este că atunci când nu ai încotro şi trebuie să rosteşti (în bezna minţii, n.n.) o cacofonie, trebuie să bagi o virgulă. Domnul Popov (şi-)a băgat multe virgule în discursul său, din dragoste de kakos şi de phone. De asemenea, domnul Popov a ţinut să informeze de nenumărate ori audienţa că a fost student la SNSPA Bucureşti. Este excepţia care validează greşitul verdict prezidenţial de la Cotroceni asupra învăţământului românesc.

Tudor Papuc

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)