Apusul unei cariere bancare

Puţin a durat perioada activităţilor criminale ale Nataliei Politova în funcţia de preşedinte al Comitetului de conducere al BC „VictoriaBank” SA

 Finalul nu s-a lăsat mult aşteptat.

Detaliile şi claritatea circumstanţelor stabilite de către procurori vorbesc de la sine.

Astfel, procurorii au constatat că, în perioada cuprinsă între luna noiembrie a anului 2008 şi luna noiembrie a anului 2009, conducerea Comitetului de creditare sub preşedinţia N. Politova, folosind situaţia de serviciu împotriva intereselor băncii şi încălcând regulile de creditare, a decis eliberarea creditelor bancare întreprinderilor SRL „Agromacon-Invest” şi SRL „Vectraimpex”, directorul cărora este dl C. Manole. În urma acestor acţiuni ale conducerii Comitetului de creditare, Băncii i-a fost pricinuit un prejudiciu material enorm, în mărime de 140 milioane lei.

Procurorii au stabilit că întreprinderii SRL „Vectraimpex” i-au fost eliberate credite în baza următoarelor contracte de credit: № 1031 din 17.11.2008 în mărime de 10 milioane de lei, № 1239 din 03.08.2009 în mărime de 2,8 milioane de lei şi № 1264 din 18.11.2009 în mărime de 3,1 milioane de lei, în valoare totală de 15,9 milioane de lei.

Este de remarcat faptul că rambursarea creditului în mărime de 3,1 milioane lei, eliberat în baza contractului de credit № 1264 din 18.11.2009, nu a fost asigurată cu gaj asupra unor bunuri materiale.

Punctul culminant constă în faptul că în calitate de garanţie a rambursării creditului menţionat a fost dreptul formal transmis băncii, astfel ca, în cazul nerambursării creditului, să dispună de mijloacele financiare aflate la contul de decontare SRL „Vectraimpex”, în momentul expirării termenului de rambursare a creditului.

pdf Vik

 

Ca rezultat, după cum era lesne de înţeles, în momentul expirării termenului de rambursare a creditului, pe contul de decontare SRL „Vectraimpex” nu era nici un leu întrucât conducerea SRL „Vectraimpex” a transferat din timp mijloacele financiare obţinute din creditare pe conturile altor agenţi economici, astfel Banca nu a fost în stare să asigure rambursarea creditului în cauză.

Totodată, procurorii au mai stabilit că, conform hotărârii Comitetului de creditare su

b egida Nataliei Politova, întreprinderii SRL „Agromacon-Invest” i-au fost eliberate credite în baza următoarelor contracte de credit: № 1007 din 29.10.2009 în mărime de 5 milioane de lei, № 1221 din 22.04.2009 în mărime de 9 795 000 lei şi 287 310 euro, № 1255 din 13.10.2009 în mărime de 20 milioane de lei, № 1263 din 13.11.2009 în valoare de 4 milioane de lei şi № 1266 din 30.11.2009 în valoare de 55 milioane de lei, iar în total – suma de 93 795 000 lei şi 287 310 euro.

De remarcat că o parte din mijloacele creditare primite a fost încasată în bani cash şi însuşiţi.

Merită a fi evidenţiat şi faptul că, acum, datoria totală a întreprinderilor menţionate mai sus faţă de bancă, în cumul cu dobânzi şi penalităţi, depăşeşte suma de 140 de milioane, pe când valoarea bunurilor mobile şi imobile gajate pentru asigurarea rambursării acestor credite constituie aproximativ 50 de milioane de lei.

Este clar că partea de bază a datoriei, rambursarea căreia nu a fost asigurată cu nimic, nu va mai putea fi recuperată de către bancă.

În acest context, apare o întrebare retorică: ce argumente reale au obligat-o pe N. Politova să încalce în mod conştient regulile de creditare la acordarea creditelor menţionate? Oare într-adevăr eroina noastră a admis aceste încălcări din cauza unei incompetenţe banale sau poate dorinţa arzătoare de îmbogăţire personală a făcut-o pe N. Politova să ia această decizie, eclipsându-i capacitatea de a înţelege că nimic nu rămâne fără pedeapsă şi va ieşi cândva la iveală.

Răspunsul este evident!!!

La fel de evident este şi faptul că acţionarii băncii nu pot şi nu trebuie să ignore aceste acţiuni criminale, săvârşite pe parcursul mai multor ani de către N. Politova, care au cauzat prejudicii enorme uneia dintre cele mai mari bănci din Moldova.

Cu toate acestea, proporţiile activităţii criminale a N. Politova devin tot mai evidente de la o zi la alta, atât pentru acţionarii băncii, cât şi pentru societate.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)