Apusul şcolilor pedagogice în RM

Începând cu 1 septembrie 2013, colegiile pedagogice din Republica Moldova nu vor organiza admitere

Cele opt colegii pedagogice din republică urmează a fi reorganizate anul curent, deşi majoritatea nu vor să-şi schimbe statutul juridic. Profesorii susţin că colegiile pedagogice produc cadre didactice calificate şi ridică potenţialul intelectual în mediul rural. Ministerul Educaţiei (ME) lucrează la elaborarea unei strategii de reorganizare a colegiilor pedagogice.

„Nu vom mai organiza admitere în acest an. Au avut loc mai multe întruniri la ME în cadrul cărora a fost discutată problema reorganizării colegiilor pedagogice, dar nu vedem lumina de la capătul tunelului, pentru că nu există o strategie de reorganizare cu o finalitate clară. Aşa e la noi, la ME”, a declarat pentru JURNAL un profesor al unui colegiu pedagogic ce a solicitat anonimatul.

Potrivit directorului Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei, Valentina Sandu, reprezentanţii colegiilor au fost convocaţi în mai multe şedinţe la ME în privinţa reorganizării. Subiectul este suspendat până la identificarea unor modalităţi de reorganizare. „În cadrul consiliului profesoral, am discutat strategia sectorială până în 2020, care include problema reorganizării învăţământului mediu de specialitate. Am organizat şi o şedinţă comună cu Direcţia de Învăţământ Orhei în urma căreia am stabilit că dacă se va accepta varianta de reprofilare a colegiilor în licee cu profil pedagogic, evident că vom trece în gestiunea direcţiei de învăţământ”, a afirmat Sandu.

Deşi angajaţii Colegiului pedagogic de la Orhei optează pentru menţinerea colegiului în forma sa actuală, argumentându-şi opţiunea prin cadrele pedagogice calificate, sunt constrânşi să accepte reorganizarea, deoarece acest tip de instituţii nu se regăseşte în strategia de dezvoltare a învăţământului care trebuie aplicată până în 2017. Direcţia de Învăţământ Orhei acceptă reorganizarea colegiului în liceu cu profil pedagogic.

La Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei învaţă în prezent 786 de studenţi, dintre care 70% au bursă. În anul de studii 2012–2013, colegiul va avea 246 de absolvenţi, formând în total zece grupe: patru sunt specialitate în învăţământul primar, trei – în învăţământul preşcolar, două grupe – în asistenţă socială şi o grupă – în instruirea tehnologică.

Absolvenţii şomeri

La rândul său, directorul Colegiului Pedagogic Călăraşi, Gheorghe Şapoval, pledează pentru reorganizarea colegiilor, deoarece „un student al unui colegiu pedagogic trebuie să studieze patru ani la colegiu şi patru la facultate, pentru a se forma complet”. Un alt argument pentru închiderea colegiilor pedagogice, susţine directorul, constă în faptul că piaţa muncii din Republica Moldova nu are oferte pentru absolvenţii colegiilor. „Conform datelor din anul curent, în învăţământul preşcolar există numai 17 locuri libere, iar în învăţământul şcolar nu există niciunul. Producem şomeri. În plus, profesorii care nu au studii superioare nu pot aspira la grad didactic, nu pot evolua profesional”, a declarat Gheorghe Şapoval.

Făbrici de şomeri

Referindu-se la calitatea studiilor obţinute de studenţii colegiilor pedagogice, acesta a adăugat: „Vârsta de 14–17 ani este optimă pentru un elev ca să obţină abilităţi profesionale mult mai bune decât cele de la facultate, deoarece aici se păstrează un proces educaţional ce nu diferă de cel şcolar şi elevii au altă atitudine faţă de profesie. Absolvenţii liceelor care merg la o facultate pedagogică o fac fie că nu au unde merge, fie că pot obţine aici o bursă, fie că taxa este mai mică. Puţini liceeni merg la facultate după vocaţie, în timp ce toţi absolvenţii noştri sunt mult mai instruiţi”, spune Şapoval.

În opinia acestuia, cea mai mare parte dintre directorii de colegii au realizat că reformele trebuie făcute odată ce ne propunem integrarea în UE. „Şi dacă se reorganizează colegiile în licee pedagogice, cred că s-ar păstra tradiţii şi lucruri foarte bune. La noi vin în mare parte elevii de la sate care nu-şi pot asuma cheltuieli pentru întreţinerea într-o instituţie din afara satului. Ei aleg colegiile datorită bursei şi căminului”, relevă profesorul.

Programele liceelor vocaţionale pedagogice vor include discipline ce ţin de domeniul pedagogiei şi psihologiei, punându-se accent pe procesul educaţional în orientarea pedagogică. „Lucrurile trebuie bine gândite ca pierderile să nu fie mari. Reorganizarea colegiilor în licee vocaţionale pedagogice va dura până în 2015. La vară, nu mai avem dreptul să primim elevi la colegiu”, a mai spus Şapoval.

„E clar că pleacă toţi pensionarii”

În ce priveşte soarta profesorilor care lucrează în colegii, Şapoval a menţionat că li s-a sugerat din partea ME să discute cu fiecare profesor în parte pentru a identifica soluţii, să se reprofileze, pentru a nu rămâne fără muncă. „Să meargă la masterat. Pe moment, avem angajaţi 12 pensionari. Vor avea de suferit cei care au predat instrumentele muzicale. Aceştia au avut multe ore şi acum rămân fără ele. Circa 15 profesori rămân fără serviciu. Aş opta pentru un liceu teoretic şi vocaţional, ca să fie şi grupe de profil, şi profesionale. Şi atunci vom putea salva şi o parte din profesorii ce predau disciplinele muzicale”, opinează managerul.

Ministerul Educaţiei lucrează

Potrivit directorului Colegiului Pedagogic „Alexei Mateevici” din Chişinău, reorganizarea colegiilor se efectuează conform legislaţiei, „în prezent, un grup de lucru de la ME se ocupă de metodologia reorganizării colegiilor pedagogice”.

Victoria Bercu a spus că situaţia cadrelor didactice, în cadrul colegiului pe care îl conduce, este bună, deoarece autorităţile comuniste au interzis în 2009 admiterea la trei colegii pedagogice din republică, inclusiv la cel din Chişinău, ceea ce a anticipat unele reorganizări în acest sens. Mai mult, Bercu a menţionat că în cadrul ME există grupuri separate ce se ocupă cu fiecare din cele opt colegii pedagogice, însă statutul fiecărei instituţii nu este încă determinat.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.