Apelul către autorităţile Republicii Moldova

Preşedintelui interimar al Republicii Moldova,

Dlui Marian LUPU

Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova,

 Dlui Marian LUPU

Primului ministru al Republicii Moldova,

Dlui Vlad FILAT

 

Semnatarii acestui apel, membri ai societăţii civile, constituiţi în Grupul de iniţiativă al Proiectului „Cimitirul Eroilor din Chişinău. Recviem sau Renaissance” solicităm implicarea Domniilor Voastre în soluţionarea unei probleme de importanţă majoră nu doar pentru societatea noastră, ci şi pentru comunitatea europeană. Pentru a vă edifica în esenţa problemei vă vom oferi câteva date şi fapte istorice.

În centrul Chişinăului, pe colina din preajma Gării feroviare, pe partea stângă a drumului ce duce spre sectorul Botanica al capitalei, astăzi, se găsesc rămăşiţele a ceea ce a fost cândva Cimitirul Eroilor din Chişinău. Spre marele nostru regret, despre soarta acestui monument de istorie şi aşezământ de spiritualitate naţională şi europeană, opinia publică nu cunoaşte aproape nimic. Despre Cimitirul Eroilor din Chişinău, astăzi, putem vorbi doar la timpul trecut.

Înfiinţat la răscrucea secolelor XIX-XX, cimitirul a fost amenajat şi întreţinut într-o ordine exemplară în perioada interbelică, a cunoscut o atenţie deosebită în timpul celui de al  Doilea Război Mondial, aici fiind înmormântaţi militari, de diferite naţionalităţi, ce au căzut pe câmpul de luptă în cele două războaie mondiale sau au murit în spitale din cauza rănilor şi bolilor contactate. Conform cutumei, teritoriul cimitirului a fost partajat în parcele naţionale: română, rusă, austriacă, cehoslovacă, franceză, polonă.

Astfel, pe parcursul timpului, Cimitirul Eroilor din Chişinău s-a constituit ca o adevărată necropolă internaţională, în care şi-au găsit locul de veşnică odihnă, după unele date necomplete, aproape două mii de militari originari din şase state beligerante – România, Rusia/URSS, Franţa, Austro-Ungaria, Cehoslovacia şi Polonia. Eroii, adică militarii, gradaţi şi negradaţi, identificaţi şi neidentificaţi, au fost îngropaţi în morminte individuale, în cripte şi gropi comune, unii cu însemne distincte la căpătâi, alţii fără o minimă onoare ce o meritau.

În perioada interbelică, memoria eroilor ce şi-au găsit locul de veşnică odihnă pe aceste meleaguri a fost cinstită de o potrivă de către oamenii din partea locului.

Din păcate, regimul sovietic a şters memoria istorică a câtorva generaţii de cetăţeni, totalitarismul comunist a afectat moralitatea întregii societăţi. După cel de-al Doilea Război Mondial, cimitirul a fost şters de pe faţa pământului. Pe locul fostului cimitir, în anii 1959-1961, a fost construit Institutul şi de Pulmonologie şi Ftiziatrie şi Spitalul de Tuberculoză. Aceste instituţii medicale ridicate pe osemintele eroilor căzuţi la datorie au funcţionat, pe locul fostului cimitir, până în 2007. La 15 octombrie 2007, o parte a terenului fostului cimitir a fost vândută, la licitaţie, în temeiul unei decizii guvernamentale, Societăţii „Buicani Real Estate Holding” SRL. In actele oficiale terenul respectiv este considerat loc „liber, fără construcţii”.

Actualmente, teritoriul fostului Cimitir al Eroilor, înstrăinat ilegal, se află într-o stare deplorabilă. Mormintele eroilor căzuţi la datorie sunt pângărite, memoria celor care şi-au făcut datoria faţă de patrie este dată uitării. Volens-nolens, întreaga societate a devenit părtaşă la un act de vandalism, la o mare nedreptate socială. Spre regret, la un anumit moment, imoralitatea a devenit o componentă a politicii de stat. Sub ochii noştri s-au săvârşit şi din păcate se mai săvârşesc acţiuni de o batjocură nemaipomenită, fapte ce pun la îndoială gradul nostru de civilizaţie şi nivelul de integritate morală.

Stimaţi demnitari de stat, subsemnaţii solicită Domniilor Voastre să întreprindeţi acţiuni concrete prin care Cimitirul Eroilor din Chişinău să-şi recapete statutul de personalitate juridică, fapt ce ne-ar permite să iniţiem lucrări de reabilitare a acestui monument de istorie şi solidaritate umană. Sunteţi chemaţi să demonstraţi întregii societăţi şi opiniei publice internaţionale integritatea D-voastră morală.

Vă îndemnăm să daţi dovadă de comportament civilizat şi să onoraţi memoria celor căzuţi pe câmpul de luptă. Împreună avem de susţinut un examen serios la capitolul comportament civilizat şi conduită morală.

Calea Republicii Moldova spre lumea civilizată, spre familia popoarelor europene trebuie asigurată prin acţiuni concrete, inclusiv prin recuperarea memoriei istorice şi reabilitarea fostului Cimitir al Eroilor din Chişinău.

 

Grupul de iniţiativă al Proiectului: „Cimitirul Eroilor din Chişinău, Recviem sau Renaissance”

Zoia JALBĂ, deputat în Parlamentul Republicii Moldova 2005-2009, Preşedintele Fundaţiei „Mold Euro Vector”;

Neculai POPA, deţinut politic, Los  Angeles, SUA, secretar general al Consiliului Mondial al Românilor;

Mihai TAŞCĂ, doctor în drept;

Ion BUGA, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova;

Vitalie CIOBANU, doctor în istorie, conferenţiar universitar;

Ion NEGREI, istoric, vicepreşedinte al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, ex-viceprim-ministru al Republicii Moldova;

Vlad POHILĂ, jurnalist;

Angelina OLARU, jurnalistă;

Ion ŞTEFĂNIŢĂ, istoric;

Maria VIERU-IŞAEV, cercetător ştiinţific;

Vasile ZAIAŢ, combatant, Preşedintele Asociaţiei Republicane a Participanţilorla Războaie;

Andrei COVRIG, colonel (rez.), Preşedintele Asociaţiei de Drept Umanitar;

Ilie GULCA, istoric, jurnalist;

Ioan CIUNTU, protoiereu, preot – paroh al Bisericii „Sfânta Teodora dela Sihla”, Mitropolia Basarabiei;

Simion NICULIN, jurnalist;

Vasile ŞOIMARU, doctor în economie, conferenţiar universitar, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Chişinău, 7 februarie 2

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)