Angajaţii de la ÎS „Registru” o duc ca în comunism

HUZUR // Urechean către reprezentanţii de la „Registru”: „Ţi se face părul măciucă analizând auditul efectuat la această întreprindere. Voi, băieţi, trăiţi ca în comunism!”

Sporuri salariale în valoare de 7,6 milioane de lei în lipsa unor criterii de acodare a premiilor sau a ajutoarelor unice, un parc auto de 173 de automobile, din care nouă pentru întâmpinarea delegaţiilor străine. Pentru comparaţie, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene deţine un singur automobil în acest scop. Din circa 121 de milioane de lei utilizaţi de ÎS „Registru” pentru procurarea de mărfuri şi servicii, doar 10% au fost cheltuiţi cu respectarea procedurii de achiziţii publice. Sunt doar câteva din încălcările depistate de auditorii Curţii de Conturi la ÎS „Registru”.

Svetlana COROBCEANU

Potrivit lui Sergiu Ştirbu, şeful departamentului de audit al Curţii de Conturi, circa 43 milioane de lei au fost cheltuiţi de întreprindere pe parcursul anului 2010 în alte scopuri decât cele de documentare a populaţiei. Profitul stabilit în tarife de către ÎS „Registru” nu este fundamentat, este aleator. „Rentabilitatea în urma activităţii de documentare a populaţiei e de 84%. Adică întreprinderea obţine un profit aproape dublu”, a declarat Ştirbu. Acesta a remarcat că pe moment întreprinderea are 2000 de angajaţi, din care doar 1000 sunt angajaţi direct în activitatea de documentare. „Nu mi-a fost clar cu ce se ocupă 1000 de persoane. Unele secţii sau direcţii din cadrul întreprinderii „Registru” le dublează pe cele de la Ministerul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), fapt asupra căruia Curtea de Conturi a atras atenţia încă în 2008, dar hotărârea Curţii a fost ignorată. Nu este clar până la urmă cine lucrează”, a spus Ştirbu.

Milioane pentru dublarea activităţilor

Astfel, în 2010, Consiliul de administrare al întreprinderii „Registru” a dispus instituirea a două direcţii noi: Direcţia de planificare şi bugetare şi Secţia procurări, fără a ţine cont de faptul că întreprinderea dispune deja de două subdiviziuni cu responsabilităţi similare – Secţia evidenţa consumurilor şi veniturilor şi Secţia achiziţii şi furnizări. Anul trecut, pentru întreţinerea celor două secţii s-au cheltuit circa 330 mii de lei. De asemenea, Secţia acte normative şi Secţia relaţii externe şi integrare europeană a Ministerului Tehnologiilor Informaţiei este dublată de activitatea Secţiei normativ-juridice, Secţiei acte internaţionale şi integrare europeană şi Secţiei cercetări analitice a Î.S. „Registru”. Pentru întreţinerea acestor subdiviziuni, Î.S. „Registru” a suportat cheltuieli în valoare de 2,7 milioane de lei.

Plăţi mari pentru arendă

Nu mai puţin pipărate sunt şi preţurile plătite de întreprinderea „Registru” pentru unele încăperi arendate pentru activitatea birourilor sale din teritoriu. Astfel, în timp ce în mun. Chişinău 1 metru pătrat închiriat de întreprindere costă 1507 lei, în or. Vulcăneşti acesta costă 1426 de lei. „Oare nu te costă mai ieftin să cumperi această încăpere decât să plăteşti preţuri exorbitante lunare pentru arendă”, s-a întrebat unul dintre membrii Curţii de Conturi. Pavel Filip, ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, a declarat că unde a fost posibil contractele au fost deja reziliate. „În unele centre raionale ni se oferă chiar spaţii gratuit pentru că oamenii sunt cointeresaţi ca acolo să fie întreprinderea Registru”, a spus el.

Spital de lux pentru angajaţii de la „Registru”

Auditorii au mai atras atenţia asupra ilegalităţilor comise la capitolul sponsorizări. În 2010, întreprinderea de stat „Registru” a făcut sponsorizări fără acordul Consiliului de Administrare în valoare de circa 3 milioane 767 mii de lei.

Principalii beneficiari au fost, MTIC, Ministerul Finanţelor, Cancelaria de Stat, Direcţia de Administrare a Clădirilor Guvernului şi Direcţia medicală a Ministerului Afacerilor Interne. Pavel Buceaţchi, unul dintre vicedirectorii instituţiei, prezent la şedinţa CC, a putut spune doar că o parte din bani au fost direcţionaţi spre Spitalul MAI, deoarece aici se tratează angajaţii Întreprinderii „Registru”: „Cu ce ocazie angajaţii de la „Registru” trebuie să se trateze la spitalul MAI, pentru ce merite speciale. Profitul acestei întreprinderi sunt bani publici. Prin cheltuirea iresponsabilă a acestora, statul îşi bate joc de cetăţeni. Trebuie de spus odată „stop”, a mai spus preşedintele CC, Serafim Urechean.

Au continuat finanţările la Palatul Căsătoriilor

Chiar dacă anterior s-a făcut mare tam-tam în legătură cu ilegalităţile depistate de Curtea de Conturi la reparaţia Palatului Căsătoriilor din Chişinău, finanţarea acestora a continuat şi în 2009–2010.

Amintim că, potrivit rapoartelor Curţii de Conturi (CC) întocmite în perioada 2007–2009, la reparaţia Palatului Căsătoriilor din Chişinău de către conducerea MDI, în persoana lui Vladimir Molojen şi cea a Î.S. „Registru”, au fost comise mai multe nereguli semnificative care au permis utilizarea iraţională a mai multor milioane de lei. Altfel spus, deşi pentru reparaţia acestei instituţii au fost alocaţi din bugetul de stat 16 milioane de lei, iar documentele de proiect arătau că lucrările vor costa cel mult 18 milioane, pentru lucrările de reparaţie şi restaurare a Palatului Căsătoriilor s-au plătit 28 de milioane. În 2008, CC a transmis Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei materialele despre această „afacere”, dar în iunie 2009 Centrul a dispus neînceperea urmăririi penale în lipsa elementelor infracţiunii. Peste cinci luni, după schimbarea guvernării, Procuratura Generală a găsit aceste elemente şi a deschis un dosar penal. Rezultatele acestuia încă n-au fost făcute publice.

Scoaterea ÎS „Registru” din subordinea Ministerului

Preşedintele Curţii de Conturi, Serafim Urechean, a declarat că Curtea va solicita scoaterea ÎS „Registru” din subordinea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Ministrul Pavel Filip a declarat că a întreprins deja o serie de acţiuni pentru optimizarea cheltuielilor la această întreprindere. „Auditul vizează perioada 2009–2010. De când activez au fost optimizate cheltuielile pentru deplasări, telefoane, pentru întreţinerea parcului auto. Nu văd o problemă ca această întreprindere să fie un departament separat. Problema e că a fost prost gestionată, acum mi-ar face plăcerea să fie gestionată corect şi tindem spre acest lucru”, a spus Filip. Ex-directorul întreprinderii, Vladimir Molojen, a lipsit de la şedinţa CC, aflându-se la odihnă peste hotare.

The following two tabs change content below.
Svetlana Corobceanu

Svetlana Corobceanu