Anatol Codru: „Ce mai face poezia tânără?”

Doar un om generos, atent şi curios faţă de toate feţele noi din peisajul nostru cultural putea fi atât de degajat în conversaţia cu cei care abia îşi făceau un nume în literatură. O întâlnire întâmplătoare cu Anatol Codru pe vreo stradă din Chişinău putea să te scoată dintr-o stare de amorţire sau de melancolie.

Chipul lui emana lumină şi te făcea să crezi că întâlnirea cu tine îl bucură cu adevărat. „Ce mai face poezia tânără?”, te întreba radios şi te smulgea din norul de tristeţe sau îndoială în care pluteai. Aveai senzaţia că omul acesta produce poezie non-stop, te molipsea de vitalitatea şi seninătatea sa, te simţeai mai inspirat în preajma lui. Te convingea, prin vorbele de încurajare, că poezia universală are nevoie şi de tine, începătorul, anonimul, şi că poemele pe care le scrii sunt un fel de pietre puse la temelia lumii.

Reprezentant de frunte al generaţiei şaizeci, a avut gânduri bune şi un respect real şi pentru noi, optzeciştii. I-a salutat, i-a citit, i-a admirat şi pe nouăzecişti, şi pe douămiişti. Datorită lui, aveai impresia că nu există bariere între generaţii, că poezia are o continuitate în spaţiul nostru marcat de discordie şi discontinuităţi. În urma lui va rămâne un gol, iar pentru a face durerea mai suportabilă în clipele despărţirii de Anatol Codru, îi citim versurile: „Piatră, nu mă săruta/ Că ţi-i ca piatra gura/ Şi ca piatra inima”; „Când se-ntâmplă să murim puţin,/ Vin copacii şi ne trag de mână,/ Vine câteodată şi-o fântână,/ Dacă se întâmplă că nu-i vin./ Numai că la ora când se face/ Vreo ţărână să ne logodească,/ Nu ne dau din trupul lor copacii/ Capătul de scândură drăcească”; „Că Nistru-i de lacrimă,/ Grâu-n val se clatină”.

Lacrima e un personaj important în opera lui Anatol Codru. „Lacrima – cea mai statornică-n timpuri avere”, a spus maestrul. Îl preţuim pe Anatol Codru pentru forţa de a-şi ciopli, a-şi cizela şi a-şi îmbogăţi de-a lungul anilor „Piatra de citire”, îi mulţumim pentru că ne-a împărtăşit din bucuria creaţiei şi îi plângem dispariţia fizică, el rămânând o prezenţă spirituală şi poetică pentru totdeauna.

Irina Nechit

The following two tabs change content below.