Alexandru ZUB, Impasul reîntregirii

O carte ce a crescut odată cu Republica Moldova, din 1990 – data primului articol – încoace, ajunsă iată la cea de-a treia ediţie, revăzută şi adăugită, este Impasul reîntregirii, de acad. Al. Zub, bine-cunoscutul istoric ieşean, dar şi fost deţinut politic al regimului comunist. Altfel zis, circa 300 de pagini de istorie „pe viu”, redactate de unul dintre marii intelectuali ai vremurilor noastre, „ce poartă amprenta momentului istoric, (…) atinse de acel subiectivism inerent oricărui demers istoriografic”, sunt repuse în circulaţie de editura ieşeană „Timpul” în 2009.

Volumul constituie o mărturie grăitoare că problema relaţiilor moldo-române l-a preocupat mereu pe distinsul savant: „La limită, problema Basarabiei suscită azi trei atitudini semnificative. Una, oficială, a stabilităţii aparent suverane, care s-a născut pe seama destrămării imperiului sovietic şi tinde a-şi face loc în concertul european ca o ţară neutră. Alta, nutrită de nostalgici ai vechiului sistem, larg reprezentaţi în structurile actuale de putere, ar dori să contribuie la refacerea imperiului (…). Între ele, fără a putea emite un proiect categoric, se situează cei care nu văd o ieşire din impas decât pe seama reintegrării în statul român”. Rânduri scrise acum câţiva ani; între timp, puterea şi opoziţia au făcut rocadă, fără a depăşi impasul reîntregirii.

Însăşi structura cărţii mi se pare circulară, adevărat – pe spirală, să sperăm, dialectică. De la Symbolica restitutio (texte redactate în 1990–1992), la capitolul final, O problemă deschisă (texte din 2002–2009), fără a uita de războiul din Transnistria (cap. 2. La o nouă răspântie), nici de perioada tulbure ce a urmat (cap. 3. Neguri basarabene, dar şi cap. 4. Istorie şi mistificare politică), Al. Zub construieşte o imagine complexă, pe cât se poate de completă, a Basarabiei, animat de ideea că „nici un istoric de seamă nu s-a putut sustrage tentaţiei de a studia mai profund o asemenea temă”; or, în ultimă instanţă, Impasul reîntregirii nu doar „studiază”, ci face istoria. Istoria naţională.

Pentru Radio Europa Liberă

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău