Alexandru Oleinic: Avem toate şansele să obţinem în R. Moldova, în doar trei ani, 50.000 de locuri de muncă în urma dezvoltării Internetului în bandă largă în UE

Intenţiile de a extinde internetul în bandă largă în Uniunea Europeană, enunţate de comisarul pentru Tehnologia Informaţiei, Neelie Kroes, publicaţiei „Der Standard”, oferă Republicii Moldova o şansă unică de a-şi găsi locul în aceeaşi „locomotivă IT” cu toate statele europene.

„Suntem la un început de cale faţă de colegii din Uniunea Europeană care se află la o etapă mai avansată de implementare a Internetului în bandă largă”, a declarat Alexandru Oleinic, ministrul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, relevând: „Republica Moldova a obţinut deja primele succese, menţionate de secretarul general al UIT, Hamadoun Toure, în cadrul ultimei vizite la Chişinău”.

R. Moldova a obţinut deja primele succese

Alexandru Oleinic este de părerea că „acest început de cale ne oferă mari perspective ce ţin de ritmul de dezvoltare al domeniului şi, desigur, numărul de locuri de muncă care pot fi deschise. Consider că avem toate şansele să obţinem în Moldova, în doar trei ani, 50.000 de locuri de muncă în urma dezvoltării Internetului în bandă largă în UE”.

În luna mai, MTIC a finalizat implementarea unui proiect pilot în cadrul căruia au fost lansate 20 de puncte de acces la Internet în bandă largă în oficiile „Poşta Moldovei”. Acestea oferă populaţiei nu doar un serviciu calitativ, dar şi unul accesibil.

„Extinderea accesului la Internet în bandă largă este una din priorităţile guvernului şi în privinţa atragerii investiţiilor pentru crearea unor noi locuri de muncă. Primul pas constă în liberalizarea traficului transfrontalier , iar după aceasta, în scurt timp, vom încheia un nou acord de colaborare în domeniul TIC cu Guvernul României şi Guvernul Ucrainei”, a menţionat Alexandru Oleinic.

Următorul pas este stimularea dezvoltării infrastructurii de acces la Internet în bandă largă fără fir – oferirea, prin concurs, a unor noi frecvenţe radio operatorilor existenţi şi/sau celor care doresc să intre pe piaţa Republicii Moldova. Licenţele pentru aceste noi frecvenţe vor stipula în mod obligatoriu anumite condiţii privind investiţiile în dezvoltarea infrastructurii. De asemenea, vom promova competiţia între operatori şi tehnologii. Astfel va fi obţinută o acoperire geografică mai mare, preţuri mai mici şi viteză mai mare de acces.

Dezvoltarea IBL asigură creşterea PIB-ului

„Dezvoltarea Internetului în bandă largă este un catalizator al relansării sectorului IT în Republica Moldova pe care îl considerăm drept unic sector capabil, cel puţin pentru moment, să relanseze şi să susţină creşterea economică durabilă a ţării”, a declarat Alexandru Oleinic. Conform statisticilor, o creştere cu 10% a ratei de penetrare a Internetului în bandă largă duce la o creştere de minimum 1,2% a Produsului Intern Brut (PIB).

Reieşind din faptul că, pe moment, penetrarea accesului la Internet în bandă largă în Uniunea Europeană este de peste 25%, iar în Republica Moldova – în jur de 7% –, doar atingerea nivelului european de penetrare a accesului la Internet ar asigura o creştere de 3% a PIB-ului ţării.

Alexandru Oleinic susţine că potenţialul acestui sector încă nici nu a început să fie valorificat în scopul relansării şi dezvoltării economiei naţionale. Unul din cele mai mari plusuri în această privinţă este că în sectorul TIC productivitatea muncii este de 30 de ori mai înaltă decât într-un alt sector strategic al economiei cum ar fi agricultura. Nu întâmplător, sectorul TIC a fost cel mai puţin afectat de criza economică. Este de asemenea sectorul cu cele mai mari investiţii şi cu cea mai înaltă rată de creştere în ultimii ani. Spre exemplu, rata de exporturi a tehnologiei informaţionale a crescut de mai bine de zece ori în perioada 2003–2008. Investiţiile în sector, în aceeaşi perioadă, au fost de peste 10 miliarde de lei, cu o rată medie de creştere de cca 25% anual. În prezent, MTIC explorează noi posibilităţi de a atrage investiţii şi de a crea noi locuri de muncă, în deosebi, prin crearea parcurilor IT.

200.000 de locuri de muncă la nivel global

În ţările din Europa şi Asia Centrală, telecomunicaţiile atrag circa 65 la sută din totalul investiţiilor. Activitatea de export în domeniul TIC a creat peste 200.000 de locuri de muncă la nivel global doar în 2007. R. Moldova poate atinge ritmuri similare.
Comisarul pentru Tehnologia Informaţiei, Neelie Kroes, susţine că vrea ca, până în 2015, să fie creată o veritabilă piaţă internă europeană în domeniul IT. „Vreau să ajungem la un echilibru astfel încât viitoarele companii de genul Google şi Skype să aibă şansa să se dezvolte în Europa, să se dezvolte şi să rămână”, a spus Kroes. „Tehnologiile informatice şi de comunicaţii constituie deja 5% din valoarea adăugată din Europa”, a adăugat comisarul, care are drept obiectiv ca cetăţenii UE să aibă acces la Internet rapid până în 2013 şi la Internet de mare viteză până în 2020.

Maria Ţurcan