Albumul „Artă contemporană din Moldova”, lansat astăzi la Muzeul Național de Artă

Editat de Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova în parteneriat cu Confederaţia Internaţională a Uniunilor Artiştilor Plastici cu sediul la Moscova, albumul „Artă contemporană din Moldova” va fi lansat astăzi la Muzeul Național de Artă. Autori ai albumului sunt Tudor Stăvilă, doctor habilitat în studiul artelor, și Constantin Spânu, doctor în studiul artelor. Cartea-album include cele mai reprezentative lucrări ale artiștilor plastici din R. Moldova, realizate în ultimele două decenii.

„Diversificarea cadrului expoziţional, antrenarea noilor generaţii de tineri în procesul artistic, orientarea unui număr sporit de plasticieni spre valori spirituale inedite, au contribuit la renovarea limbajului plastic şi atingerea unor vaste coordonate stilistice”, se menționează în prefața semnată de Tudor Stăvilă și Constantin Spânu. Potrivit lui Ghenadie Jalbă, președinte al UAP, „editarea acestui album ne propune, printre altele, să facem o incursiune în zona schimbărilor din viaţa socială, dar şi cea cultural-artistică, ce au avut loc în ultimele două decenii. Artiştii plastici din Republica Moldova au ştiut să beneficieze de aceste schimbări. Astfel a apărut posibilitatea de comunicare, dar şi de încadrare în viaţa artistică internaţională”.

I.N.