Afacerea „Apă Canal”

Pierderile de apă caldă şi rece din mun. Chişinău sunt împărţite locuitorilor blocurilor locative

 

angajati apa canal

În fiecare lună, locuitorii capitalei primesc facturile pentru apă caldă şi rece majorate. Actele primite conţin indici care nu corespund indicatorilor contoarelor din apartamente. Drept urmare, unul dintre locuitorii Chişinăului, David Popov, a acţionat în judecată furnizorii de apă caldă. Aceştia însă nu au răspuns direct la întrebările JURNALULUI, susţinând că în acest caz se aplică Legea nr. 303 din 13.12.2013, care reglementează modul de repartizare a volumului de apă înregistrat de apometrul instalat pentru evidenţa consumului pe întreg blocul locativ. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC) tace mâlc.

„Drepturile consumatorului sunt încălcate de ani buni şi nimeni nu întreprinde nimic”, reclamă chişinăueanul David Popov. Potrivit acestuia, „din mai până în octombrie 2009, în facturile pentru serviciul de apă caldă au fost incluşi cubii de apă care nu au fost calculaţi în baza datelor contoarelor din apartament”. În iunie 2010, bărbatul a început să investigheze cazul, el având patru contoare în apartament – două pentru apă rece şi două pentru apă caldă.

Fără surplusuri în facturi, dar cu majorări de preţuri

„În jumătate de an, mi-au inclus 21 de cubi de apă caldă, achitam atunci pentru un cub 24,34 lei”, afirmă Popov, care a adresat scrisori autorităţilor publice centrale: Preşedinţiei RM, Guvernului, Ministerului Economiei, Consiliului municipal Chişinău, care nu au luat act. „Eu nu achit acest volum de apă, deoarece, conform Hotărârii Guvernului nr. 191 din 2002, consumatorii sunt obligaţi să plătească numai pentru apa ce trece prin contoarele din apartamente. De asemenea, Codul cu privire la locuinţe nu stipulează alte plăţi la serviciile comunale decât cele trecute prin contor. În noiembrie 2009, am primit factura fără niciun adaos”, relatează David Popov.

„În decembrie, a început altă poveste”, spune consumatorul. „Au început să majoreze preţul unui cub de apă caldă, fără a anunţa nimic, de la 24,34 de lei, pentru un cub de apă caldă, stabilit de decizia nr. 1528 a CMC din 2003, la 62,22 de lei, pentru un cub de apă caldă, în decembrie 2009.

Fără contracte directe cu furnizorii, dar cu datorii

Potrivit chişinăueanului, din decembrie 2009 până în ianuarie 2012, preţul unui cub de apă a pendulat între 62,22 lei şi 68,30 lei. La 16 decembrie 2009, nemulţumit de încălcările comise, Popov a acţionat în judecată ÎM „Infocom”, ÎMGEL-23, SA „Termocom”, solicitând anularea datoriei. El a invocat că, în calitate de consumator, nu poartă nicio responsabilitate pentru scurgerile de apă. El a mai spus că SA „Termocom” şi ÎM „Infocom” nu au încheiat cu el niciun contract şi nu are datorii faţă de aceşti agenţi economici. Mai mult, David Popov a declarat că nu a fost informat despre PTI şi includerea în facturi a apei calculate în afara contoarelor din apartament.

După mai multe procese de judecată, timp de patru ani şi opt luni, dosarul s-a încheiat la 8 octombrie 2014 la Curtea Supremă de Justiţie. Instanţa a hotărât recalcularea sumei datorate pentru apa caldă, excluderea sumei din factura de plată, repararea prejudiciului moral şi material. Hotărârea este irevocabilă.

Contorul blocului nr. 33 de pe str. Puşkin nu funcţionează
din 2006

„Nicio instanţă nu a examinat majorarea preţului la apă”, afirmă David Popov. În 2009, acesta s-a adresat la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, care, la 23 decembrie 2009, a efectuat un control în subsolul casei în care locuieşte bărbatul (str. Puşkin 33), unde SA „Termocom” a instalat PTI în 2006, inclusiv la alte 66 de blocuri din municipiu. Un Punct de Termoficare Individuală (PTI) constă dintr-un contor comun pentru toată casa, care calculează volumul apei calde consumate. Cei de la APC au depistat că PTI din casa nr. 33 de pe str. Puşkin din Chişinău nu funcţionează din 2006.
Prin urmare, APC a emis o prescripţie SA „Termocom” prin care a solicitat recalcularea facturilor la apă caldă din 2006, „ca să vadă ce pierderi am avut eu”, explică Popov. În afară de apartamentul lui David Popov, în blocul respectiv sunt conectate la apa caldă 76 de apartamente din cele 100. „Şi proprietarii acestora au fost minţiţi ca şi mine. SA ‚Termocom’ nu a întreprins nimic până în prezent”, susţine Popov. Cu toate acestea, toamna trecută, David Popov, ca şi alţi chişinăueni, a primit în facturi câte doi cubi de apă caldă şi rece în afara datelor de contor.

APC nu ştie ce drepturi ale consumatorilor au fost încălcate

Solicitat de JURNAL, APC, în calitate de autoritate abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor, a examinat minuţios prevederile Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013, stabilind multiple neconcordanțe. Ca rezultat, Agenţia a lansat o iniţiativă legislativă prin intermediul Ministerului Economiei pentru modificarea şi completarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în concordanţă cu prevederile Legii privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003.

SA „CET-2”, basma curată

SA „CET-2” livrează energie termică pentru încălzirea apei pentru asigurarea blocurilor locative cu apă caldă menajeră, atât prin puncte termice centrale (PTC), cât şi prin puncte termice individuale (PTI). Diferenţa dintre aceste puncte termice constă în faptul că PTC se instalează pentru un grup de blocuri locative (10-20 blocuri), în timp ce PTI se instalează nemijlocit în subsolul blocului locativ şi deserveşte un singur bloc. În PTI se instalează echipament mai performant, inclusiv de măsurare a consumului (contoare), de asemenea, lipsesc pierderile de energie termică pe conducte de la PTC până la blocurile locative.

Furnizarea energiei termice pentru încălzirea apei calde menajere în blocurile locative se efectuează în baza contractelor bilaterale încheiate dintre SA „CET-2” şi Gestionarul Fondului Locativ (GFL). Evidenţa consumului de energie termică se efectuează în baza indicatorilor contoarelor termice instalate în blocurile locative. În fiecare lună, SA „CET-2” prezintă GFL factura de plată pentru energia termică consumată în gigacalorii (Gcal), în baza tarifului aprobat de ANRE. La rândul său, GFL repartizează cantitatea de energie termică consumată de către locatarii blocurilor locative în funcţie de indicatorii apometrelor instalate în apartamentele locatarilor, iar în cazul lipsei acestora, conform normei de consum a apei pentru o persoană.

În urma repartizării, IM „Infocom”, conform informaţiei prezentate de către GFL, tipăreşte chitanţe pentru serviciile comunale pentru proprietarii de apartamente. În perioada 2009–2012, în cazurile în care unii proprietari nu achitau la timp serviciile comunale şi nu prezentau indicatorii apometrelor din apartamente sau le prezentau incorect, costul unui metru cub de apă caldă putea fi mai mare. Relaţii contractuale între SA „CET-2” şi proprietarii apartamentelor din blocurile locative nu au fost şi nu sunt până în prezent, de aceea SA „CET-2” nu dispune de informaţii pe apartamente.

În plus, SA „CET-2” ne informează că, conform Deciziei CMC nr. 2/19 din 21.02.2012, a fost aprobat costul fix de încălzire a unui metru cub de apă caldă (la PTC – 29,93 lei/m3, la PTI – 37,41 lei/m3), iar Legea nr. 303 din 13.12.2013 „Privind serviciul public de alimentare cu apă caldă şi de canalizare” reglementează modul de repartizare a volumului de apă înregistrat de apometrul instalat pentru evidenţa consumului pe întreg blocul locativ, se arată în răspunsul CET-2, semnat de către director său general Anatolie Lichii.

Datoriile adunate de unii, împărţite egal tuturor

Potrivit directorului interimar al ÎMGEL 23, Vitalie Râlea, în cazul respectiv s-a aplicat Legea nr. 303, „dar în decursul ultimilor patru–cinci ani, s-au acumulat multe datorii de la locuitorii blocurilor locative la apă caldă şi apă rece. Nu există posibilitatea să pătrundem în apartamentele persoanelor care nu îşi plătesc consumul, astfel nu putem duce o evidenţă corectă. Desigur că nu suntem de acord cu unele prevederi ale acestei legi şi am înţeles că legea respectivă va fi modificată”, a spus Râlea. Prin urmare, diferența de volum se împarte acum proporțional cu consumul.

Tot el a mai sugerat că, pentru a nu suporta cheltuieli suplimentare, locatarii trebuie să încheie contracte directe cu furnizorul, însă pentru aceasta trebuie să adune semnături de la toți proprietarii de apartamente din bloc și să facă un demers către SA „Apă-Canal”.

The following two tabs change content below.