Afacere dubioasă, cu marca „secret comercial”

În această afacere au fost implicaţi Mihail Severovan, pe atunci consilier municipal, membru al Consiliului de Administrare al Băncii Sociale şi al SA „Apă Canal”, Oleg Cernei, preşedintele Consiliului de Administrare. Achiziţia a avut loc cu acordul conducerii întreprinderii şi al primăriei.

Bâlbâiala judecătorilor Curţii de Apel Chişinău în cazul JURNAL de Chişinău versus „Apă Canal”

Judecătorii de la Curtea de Apel Chişinău au menţinut hotărârea Judecătoriei Râşcani din 11 noiembrie 2011, dând câştig de cauză întreprinderii de stat „Apă Canal” care, la solicitarea JURNALULUI, a refuzat să ofere informaţii privind achiziţia unui generator în valoare de 25 milioane de lei.

Svetlana Corobceanu

Completul de judecată de la Curtea de Apel, ca şi cel de la Judecătoria Râşcani, a considerat întemeiat argumentul întreprinderii „Apă Canal” că informaţia legată de această afacere reprezintă un „secret comercial”.

Amintim că, între timp, Curtea de Conturi a descins cu un control la această întreprindere şi, la rândul său, a dezvăluit mai multe ilegalităţi legate de „afacerea generatorul”.

Întreprindere monopol, dar cu secrete comerciale

JURNAL de Chişinău a atacat în judecată SA „Apă Canal” în martie curent. Decizia a survenit în urma refuzului directorului întreprinderii, Constantin Becciev, de a oferi informaţii de interes public. JURNAL a solicitat, în baza Legii cu privire la informaţie, un set de documente printre care decizia Consiliului de Administrare al întreprinderii din 30 decembrie 2010 privind achiziţionarea unui generator în valoare de 25 milioane de lei şi copia contractului din 2007, prin care întreprinderea a permis instalarea generatorului. SA „Apă Canal” a refuzat să furnizeze această informaţie, reprezentantul instituţiei în instanţa de judecată, Galina Coteţ, motivând că întreprinderea „nu este o autoritate publică centrală sau locală” şi că „SRL Jurnal de Chişinău nu este subiect al Legii privind accesul la informaţii” (sic!). Un alt argument al instituţiei e că informaţia solicitată ţine de secretul comercial al întreprinderii. Juristul JURNALULUI, Gheorghe Stratan, a declarat că argumentele respective sunt neîntemeiate. „La întrebarea cine le sunt concurenţii în municipiul Chişinău, SA Apă Canal a recunoscut că deţine monopolul şi că nicio altă întreprindere nu prestează servicii similare. Astfel, pare neîntemeiată grija pentru secretul comercial”, a spus juristul. Totodată, conform art. 5 al Legii 171 cu privire la secretul comercial, informaţia deţinută de întreprinderile de stat şi municipale referitor la credite, contractele pe care acestea le încheie cu alte instituţii nu este un obiect al secretului comercial până la privatizarea acestor instituţii.

Judecătoarea Nina Vascan: „Apă Canal nu-i întreprindere municipală!”

Cu toate acestea, la 11 noiembrie 2011, Judecătoria Râşcani a dat câştig de cauză întreprinderii municipale „Apă Canal”, iar mai târziu, Curtea de Apel Chişinău a menţinut această decizie. Din completul de judecători al Curţii de Apel Chişinău au făcut parte Nina Vascan, Valeriu Bogoş şi Ludmila Popova.

În argumentarea deciziei acestora se spune că „SA Apă Canal Chişinău nu reprezintă o întreprindere de stat şi municipală, ci un agent economic de drept privat” şi că „instituţia are dreptul de a atribui informaţiile indicate în art. 5 din Legea 171 cu privire la secretul comercial la categoria de secrete comerciale” (sic!). Menţionăm că în toate rapoartele primăriei cu privire la activitatea acestei instituţii se spune că unicul acţionar al SA „Apă-Canal Chişinău” este Consiliul Municipal Chişinău, deţinător sută la sută al celor 56 667 451 de acţiuni ordinare, nominative, clasa I, cu valoare nominală de 100 (una sută) de lei.

Achiziţie dubioasă pe timp de criză

Cât despre afacerea cu generatorul amintim că administraţia întreprinderii, deşi a solicitat în repetate rânduri majorarea taxei pentru apă prin faptul că întreprinderea are datorii de sute de milioane, n-a ezitat să arunce în penultima zi a anului 2010 25 milioane de lei pentru acest obiect care rugineşte pe teritoriul staţiei de epurare.
Generatorul a fost cumpărat în 2004 de SA „Energy Investment Group”, director Ruslan Bârlădeanu, vicepreşedintele PSD. Staţia a fost instalată pe teritoriul „Apă Canal” cu scopul de a produce energie electrică din biogaze, energie care urma să fie livrată întreprinderii. Afacerea nu a mers deoarece gazele nu erau bune pentru procesul de producere a energiei. Ca rezultat, s-a luat decizia ca în calitate de materie primă pentru producerea energiei electrice să fie utilizat gazul natural livrat de SRL „Chișinău Gaz”.

Ulterior, preţul la gazele naturale s-a majorat, producerea energiei electrice devenind astfel nerentabilă.
În consecință, agentul economic a înregistrat la 1 ianuarie 2008 pierderi în valoare de 13,2 milioane de lei. Acest fapt a dus la imposibilitatea rambursării creditului de către SA „Energy Investment Group”, banca intrând astfel în posesia unui obiect de care nu avea nevoie.

Administraţia băncii a decis să vândă staţia electrică întreprinderii „Apă Canal” Chişinău. În această afacere au fost implicaţi Mihail Severovan, pe atunci consilier municipal, membru al Consiliului de Administrare al Băncii Sociale şi al SA „Apă Canal”, Oleg Cernei, preşedintele Consiliului de Administrare. Achiziţia a avut loc cu acordul conducerii întreprinderii şi al primăriei.

Potrivit Curţii de Conturi, dacă ar fi exploatat la maximum, generatorul ar putea cauza pierderi anuale de peste 2,2 milioane de lei.

 

 

The following two tabs change content below.
Svetlana Corobceanu

Svetlana Corobceanu