Adrian Păunescu: „Să ne batem pentru regăsirea noastră în Europa”

Scriitorul, publicistul, omul politic Adrian Păunescu, născut în 1943, în satul Copăceni, judeţul Bălţi, într-o familie de învăţători, a fost omagiat la Chişinău cu prilejul sărbătorii naţionale „Limba noastră cea Română”.

Pe 30 august 2010, Adrian Păunescu a fost ales membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM). Distincţia i-a fost acordată pentru activitate prodigioasă în vederea promovării consecvente a valorilor culturii, istoriei şi tradiţiilor naţionale autentice, a adevărului ştiinţific privind limba şi literatura română în Republica Moldova.

„Nu vom exagera dacă vom afirma că scriitorul Adrian Păunescu este un om al recordurilor, un campion olimpic al culturii general româneşti”, a subliniat preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, în Laudatio consacrat lui Adrian Păunescu. „Volumul său antologic „Poezii de până azi”, editat în 1978, a apărut într-un tiraj de 155 mii de exemplare, bătând astfel recordul mondial la capitolul poezie. Cărţile scriitorului au înregistrat un tiraj total de 1 milion de exemplare, record pentru un poet român în viaţă”.

Potrivit criticului literar Eugen Simion, „poetul Adrian Păunescu a reuşit în anii totalitarismului să mobilizeze masele, îndeosebi noua generaţie, întru receptarea poeziei şi muzicii tinere”. Un record al său este legat de celebrul Cenaclu de poezie, muzică folk şi rock „Flacăra”, ce a adunat stadioane întregi de spectatori.

Noul membru de onoare al AŞM a rostit un emoţionant discurs, prin care ne îndeamnă: „Să rămânem credincioşi rădăcinii noastre, să ne batem pentru dezvoltarea şi prosperitatea ambelor maluri ale Prutului, pentru regăsirea noastră în Europa şi în spaţiul legitim al spiritualităţii româneşti”.

Poetul, senatorul în Parlamentul României Adrian Păunescu a fost de asemenea decorat pe 30 august 2010, la Chişinău, prin decret prezidențial, cu „Ordinul Republicii”. Președintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, a menţionat, în cadrul unei întâlniri cu scriitorul, că înalta distincţie i-a fost conferită lui Adrian Păunescu în semn de profundă recunoştinţă „pentru contribuţia remarcabilă adusă la dezvoltarea literaturii române, la promovarea valorilor naţionale şi a adevărului istoric şi la consolidarea conştiinţei şi solidarităţii naţionale”.

„Aceasta este şi o apreciere că pe tot parcursul vieţii Dumneavoastră aţi fost permanent alături de cetăţenii noştri, le-aţi susţinut speranţa şi curajul că vor trăi într-un stat democratic şi de drept”, s-a adresat Mihai Ghimpu scriitorului.

Primind distincţia, Adrian Păunescu a declarat că trăieşte un moment de cea mai mare bucurie şi aceasta nu este doar o satisfacţie sufletească, dar şi o „obligaţie de a fi de folos Republicii Moldova şi întregului neam românesc”.

Cornelia Donţu