ADEVĂRUL SE CUNOAŞTE PRIN COMPARAŢIE

În Moldova a demarat oficial campania electorală. În mod evident, în următoarele aproape două luni, fiecare participant al cursei electorale va încerca să se evidenţieze – cineva se va lăuda şi va promova programul partidului său, cineva îşi va construi campania pe ceea ce a fost deja făcut pentru oameni, iar altcineva – pe critica adversarilor.

Experienţa campaniilor anterioare demonstrează că, de obicei, de o atenţie sporită din partea alegătorilor se bucură partidele care au fost şi care sunt la guvernare. Oamenii încearcă să compare rezultatele acestora pentru a putea face alegerea corectă. Pornind de la această situaţie, am decis să efectuăm propria analiză, comparând rezultatele activităţii Guvernului comunist şi Guvernului Filat. Pentru a face o comparaţie veritabilă, am luat ca bază, în cea mai mare parte, perioadele corespunzătoare din anul trecut, când la guvernare erau comuniştii, şi din primul an de activitate a actualei guvernări.

Guvernul comunist:

PIB-ul pentru primele 6 luni din 2009 – – 7.8% (comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent).

Exporturile pentru primele 7 luni din 2009 – – 24.2% (comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent).

Importurile pentru primele 7 luni din 2009 – – 36.9% (comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent).

Deficitul bugetar pentru 6 luni din 2009 – – 7.5% din PIB (în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent).

Veniturile la Bugetul de stat timp de 7 luni în 2009 – – 6.9% (comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent).

Salariul mediu pe economie în ultimele 7 luni ale anului 2009 – 2694.98 de lei.

Pe parcursul a opt luni ale anului 2009, din bugetul public naţional au fost efectuate cheltuieli în valoare de 15.3 miliarde de lei.

În opt luni ale anului 2009, pentru susţinera agriculturii, gospodăriei apelor şi silviculturii au fost îndreptate 543 milioane de lei. În context, trebuie remarcat faptul că pentru subvenţionarea agricultorilor au fost alocate 244.4 milioane de lei.

Pe parcursul a opt luni ale anului 2009, pentru susţinerea infrastructurii drumurilor şi transportului rutier au fost alocate 313 milioane de lei. Alocările Fondului Rutier au constituit 172.6 milioane de lei.

În 8 luni ale anului 2009, pentru necesităţile sferei sociale au fost alocate 10,7 miliarde de lei, inclusiv:

în educaţie – 3,31 mlrd. lei;
ocrotirea sănătăţii – 2,04 mlrd. lei;
asistenţa socială – 5,11 mlrd. lei.

Pentru retribuţia muncii, din bugetul de stat, în primul trimestru al anului 2009 au fost alocate 664,4 mil. lei; în al doilea trimestru – 765,6 mil. lei. (Datele pentru trimestrul trei nu se iau în considerare, deoarece a fost unul intermediar).

Pentru achitarea bunurilor şi serviciilor, în primul trimestru 2009 au fost alocate 310,5 mil. lei, în al doilea – 363,7 mil. lei.

Pentru efectuarea plăţilor de asigurare obligatorie medicală (în cazul categoriilor pentru care achită Guvernul), în primul trimestru au fost alocate 151,7 milioane lei, în al doilea – 415,1 mil. lei.

Transferurile din Bugetul de stat la Bugetul asigurărilor sociale au constituit în primul trimestru 247,1 mil. lei; în al doilea – 260,2 mil.lei.

Investiţiile capitale în primul trimestru au fost de 26,8 mil. lei; în al doilea – 30,1 mil. lei.

Comuniştii intenţionau să disponibilizeze 5 mii de învăţători în toamna anului 2009.

Salariul minim, după plecarea comuniştilor de la guvernare, constituia 900 de lei.

În timpul guvernării comuniste alocaţia la naşterea primului copil constituia 1400 de lei, iar pentru fiecare următor copil – 1700 de lei.

În timpul regimului comunist, poliţa de asigurare medicală obligatorie costa 2638 de lei.

În 2009, în cadrul vechiului sistem de asistenţă socială, au fost alocate circa 380 mil. lei.

Comuniştii au semnat protocolul cu SA „Gazprom”, care prevede creşterea periodică a preţului la gaze, care, la rândul său, conduce la creşterea altor tarife şi preţuri.

În anul 2009, pentru necesităţile sistemului de ocrotire a sănătăţii au fost alocate 3,8 mlrd. lei (cea mai mare parte a sumei respective a trebuit să fie plătită de către Guvernul Filat).

Programe:

Comuniştii au compromis implementarea Strategiei privind relansarea economică şi reducerea sărăciei;
Guvernarea comunistă a compromis Programul “Satul Moldovenesc”.

Guvernul Filat:

PIB-ul pentru primele 6 luni ale anului 2010 – +5.6% (comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut).

Exporturile pentru primele 7 luni ale anului 2010 – +6,9% (comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut).

Importurile pentru primele 7 luni din 2010 – +12.9% (faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut).

Deficitul bugetar în 6 luni ale anului 2010 – – 4.12% din PIB (în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut).

Veniturile la Bugetul de stat în 7 luni ale anului 2010 – +13.7% (faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut).

Salariul mediu pe economie în 7 luni ale anului 2010 – 2 877,8 lei.

Pe parcursul a 8 luni ale anului 2010, din bugetul public naţional au fost efectuate cheltuieli în valoare de 18,2 mlrd. lei (+2,8 mlrd.lei +18,3%).

Pe parcursul celor opt luni ale anului 2010, pentru sprijinirea agriculturii, gospodăriei apelor şi silviculturii au fost alocate 603 mil. lei (+11,2%). Subvenţiile acordate agricultorilor au constituit 281,4 mil. lei (+15,1%).

Pe parcursul celor opt luni ale lui 2010, pentru susţinerea infrastructurii drumurilor şi transportului rutier au fost alocate 541,5 mil. lei (+73%). Alocaţiile din Fondul Rutier au constituit 323,1 mil. lei (+87,2%).

În 8 luni ale anului 2010, pentru necesităţile sferei sociale au fost alocate 13,6 mlrd. lei (+26%), inclusiv:

în educaţie – 4,18 mlrd. lei (+26,4%);
ocrotirea sănătăţii – 2,44 mlrd. lei (+19,8%);
asistenţă socială – 6,6 mlrd. lei (+29,2%).

Pentru retribuţia muncii, din Bugetul de stat, în trimestrul patru al anului 2009, au fost alocate 783,3 mil. lei. (Datele pentru trimestrul trei nu se iau în considerare, deoarece a fost unul intermediar).

Pentru achitarea bunurilor şi serviciilor, în trimestrul patru au fost alocate 684,7 mil. lei.

Pentru efectuarea plăţilor de asigurare obligatorie medicală (în cazul categoriilor pentru care achită Guvernul), în trimestrul patru al anului 2009 au fost alocate 586,6 mil. lei.

Transferurile din Bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat, în trimestrul patru al anului 2009, au constituit 1,088 mlrd. lei.

Investiţiile capitale, în trimestrul patru – 134,5 mil. lei.

Comuniştii intenţionau să disponibilizeze 5 mii de învăţători în toamna anului 2009.
Guvernul Filat a majorat, în toamna anului 2009, salariile cadrelor didactice din instituţiile preuniversitare cu 24%, iar în instituţiile de învăţământ superior cu 55%. În anul 2011, salariile vor creşte cu încă 25%.

Salariul minim a crescut până la 1100 lei, ceea ce a contribuit la majorarea veniturilor populaţiei cu 7-8%.

Guvernul Filat a majorat cuantumul alocaţiei unice la naşterea copilului cu 300 de lei, acesta constituind 1700 de lei pentru primul copil şi, respectiv, 2000 de lei pentru următorii.

Guvernul Filat a micşorat costul poliţei de asigurare medicală obligatorie cu 160 lei. Acum poliţa costă 2478 lei, iar pentru proprietarii terenurilor agricole – 619,5 lei.

Din 2010, se implementează un nou sistem al asistenţei sociale, în cadrul căruia au fost alocate cu 40% mai multe mijloace, decât în 2009 (630 mil. lei).
La începutul acestui an, Guvernul Filat a alocat mijloace financiare pentru acoperirea diferenţei la tarife în perioada rece pentru 260 mii cetăţeni, iar în toamna curentă – pentru 521 mii pensionari şi 30 de mii de familii social-vulnerabile.
În anul 2010, pentru necesităţile sistemului de ocrotire a sănătăţii au fost alocate 4,04 mlrd. lei, iar pentru 2011 este planificată majorarea sumei respective până la 4,25 mlrd. lei.

Programe:

A fost elaborat şi este în curs de implementare Programul de relansare şi stabilizare economică, datorită căruia Guvernul a depăşit recesiunea şi a reuşit să înregistreze o creştere economică de 6,5% în prima jumătate a anului 2010;

A fost elaborat Programul „Relansăm Moldova/Rethink – Moldova”, care este susţinut de către partenerii de dezvoltare ai ţării noastre. Pentru implementarea Programului respectiv, Republica Moldova va primi 2,6 mlrd. dolari SUA, mai mult de jumătate dintre care sunt granturi;

A fost semnat Acordul privind implementarea Programului „Compact”, în baza căruia Republica Moldova beneficiază din partea Guvernului SUA de un ajutor nerambursabil în valoare de 262 mil. dolari SUA, destinat reabilitării drumurilor şi revigorării localităţilor rurale.

* * *
Desigur, comparaţia poate continua şi la alţi parametri, însă imaginea per ansamblu nu se va schimba prea mult. Chiar şi cu ochiul liber se vede clar că Guvernul Filat, în condiţiile unei crize profunde, a depăşit rezultatele Guvernului condus de comunişti, practic în toate domeniile.

PP