Acţiunile ilegale ale executorului judecătoresc Virgiliu Prodan

Deşi se trâmbiţează reforma în domeniul justiţiei, abuzurile magistraţilor şi executorilor judecătoreşti curg gârlă în continuare. Executorul judecătoresc Virgiliu Prodan a emis o încheiere în cazul întreprinderii de vinificaţie „Lion-Gri Plus”, având la bază date false, precum că întreprinderea respectivă nu ar avea mijloace financiare, bunuri mobile şi imobile, pentru a lichida o datorie în valoare de 50000 de lei faţă de ÎS „Moldresurse”. Astfel, în baza încheierii false a lui Prodan, judecătorul Curţii de Apel Chişinău, Nina Vascan, a dispus intentarea prealabilă a procesului de insolvabilitate a întreprinderii „Lion-Gri Plus”, punând pe butuci o întreprindere funcţională cu peste 1000 ha de viţă-de-vie şi peste 200 de angajaţi.  

Creditorul ÎS „Moldresurse” în proces de insolvabilitate, administrator Dumitru Chicu, la 1 octombrie 2013, s-a adresat în instanţa de judecată cu o cerere introductivă, prin care solicita intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL „Lion-Gri Plus”, administrator Nelia Sonic, din cauza că nu poate recupera o sumă în mărime de circa 50000 de lei.

În motivarea cererii ÎS „Moldresurse” se indica faptul că debitorul „Lion-Gri Plus” se află în incapacitate de plată, „deoarece nu dispune de bunuri costul cărora ar putea acoperi suma ce urmează a fi încasată în folosul ‘Moldresurse’ ”.

Prodan în acţiune

Totodată, „Moldresurse” menţiona că titlul executoriu eliberat de Judecătoria Economică de Circumscripţie fusese transmis la 27 ianuarie 2011 spre executare Biroului executorului judecătoresc Virgiliu Prodan.

Iar la 3 iulie 2013, conform încheierii executorului judecătoresc, titlul executoriu fusese restituit fără executare, deoarece debitorul, potrivit lui Prodan, nu dispunea de mijloace financiare, bunuri mobile şi imobile. „La 1 februarie 2011, primind documentul spre executare, în urma măsurilor de examinare silită întreprinse, au fost aplicate măsuri de asigurare la ÎS ‘Cadastru’, Direcţia Principală Înregistrare a Transportului şi calificare a conducătorilor auto a MDI şi Camera Înregistrării de Stat, inclusiv la Oficiul Fiscal Centru, în urma cărora s-a constatat că debitorul nu dispune de mijloace financiare financiare, bunuri mobile şi mobile”, menţiona în încheierea privind restituirea documentului executoriu Virgiliu Prodan.

Unul dintre liderii la plantaţiile de viţă-de-vie

Nu se ştie cum a ajuns Prodan la concluzia că „Lion-Gri Plus” „nu dispune de mijloace financiare, bunuri mobile şi imobile”, deoarece, conform procesului-verbal de constatare întocmit de către executorul judecătoresc Evelina Marianciuc la 28 octombrie 2013, debitorul deţine bunuri mobile şi imobile, construcţii şi terenuri de peste 1000 ha, în valoare de milioane. De asemenea, relevăm că întreprinderea respectivă este unul dintre liderii printre companiile de vinificaţie care au plantaţii de viţă-de-vie.

În plus, în încheierea judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Nina Vascan, se mai menţionează că „Moldresurse” expediase o notificare prealabilă la 19 septembrie curent către administratorul „Lion-Gri Plus”, Nelia Sonic, „notificare la care debitorul nu a răspuns şi nici nu a satisfăcut-o”.

Uite proba, nu e proba!

„Nu există nicio probă care ar demonstra că ar fi fost trimisă vreo notificare. La dosar este anexat un aviz de recepţie, care nu este datat şi în care nu se menţionează expres că a fost recepţionat de către cineva”, notează Nicolae Lozovan, avocat al „Lion-Gri Plus”.

În cele din urmă, „Moldresurse” a încheiat că, în asemenea circumstanţe, „Lion-Gri Plus” se află în incapacitate de plată, deoarece nu dispune de bunuri, al căror cost ar putea acoperi suma de circa 50000 de lei, solicitând intentarea unui proces de insolvabilitate.

Prin urmare, în baza unei constatări false întocmite de executorul Prodan şi a faptului că administratorul „Lion-Gri Plus”, Nelia Sonic, instanţa de solvabilitate, în persoana judecătorului Curţii de Apel Chişinău Nina Vascan, constatând că cererea semnată de „Moldresurse” este „perfect legală”, înlătură SRL „Lion-Gri Plus” de la gestionarea patrimoniului său şi numeşte în calitate de administrator provizoriu al „Lion-Gri Plus” ÎI „Ceavdar Mihail”, pune sechestru pe bunurile întreprinderii şi pe corespondenţa comercială.

Pagube materiale considerabile

La rândul său, administratorul insolvabilităţii ÎI „Ceavdar Mihail” dispune, la 18 octombrie curent, să i se interzică dnei Nelia Sonic, administrator SRL „Lion-Gri Plus”, să înstrăineze bunurile întreprinderii, să oblige administratorul întreprinderii, precum şi contabilul-şef al acesteia să prezinte administratorului provizoriu informaţiile şi documentele pentru executarea atribuţiilor de administrator provizoriu ş.a.

În plus, ca urmare a acţiunilor lui Prodan şi a deciziei judecătoarei Nina Vascan, în plin proces de colectare a strugurilor, întreprinderea „Lion Gri Plus” a suportat pagube considerabile. Totodată, băncile comerciale refuză să acorde credite întreprinderii.

Trebuia să se ia doar garanţii legale

„Dacă executorul judecătoresc Prodan şi-ar fi îndeplinit adecvat atribuţiile de serviciu, ar fi făcut o verificare serioasă a situaţiei „Lion-Gri Plus”, ar fi constatat că trebuie să se ia doar garanţii legale. Prin urmare, au fost încălcate atât drepturile debitorului, cât şi ale creditorului. Mai mult, datele din registrul privind bunurile imobile sunt transparente, orice persoană are acces la acest registru. Prin urmare, executorul judecătoresc şi creditorul, fără mari eforturi, ar fi putut afla că există bunuri şi că debitorul îşi poate onora datoriile”, menţionează avocatul „Lion-Gri Plus” Nicolae Lozovan.

„Noi presupunem că intentarea procesului de insolvabilitate s-a făcut cu scopul de a prelua conducerea şi de a înstrăina toate activele pe care le deţine întreprinderea”, mai spune Lozovan.

Prodan: „Care e problema?!”

Potrivit unor surse, Dumitru Chicu este administrator provizoriu la mai multe companii ce au active evaluate la zeci de mil. de lei, precum SA „Aroma”, SA „Steaua”, SA Mecons. „Procesul de intrare a unei întreprinderi în procedură de insolvabilitate presupune adoptarea unor măsuri privind redresarea financiară a acesteia. Niciuna dintre aceste companii administrate de Chicu nu au fost redresate, dimpotrivă unele, de exemplu, SA Mecons, nu mai există”, notează sursa noastră.

Contactat de JURNAL să-şi explice gestul, Prodan ne-a răspuns simplu: „Care e problema?!”, şi a refuzat să vorbească cu noi la telefon.

Pe moment, întreprinderea „Lion-Gri Plus”, ca rezultat al acţiunilor ilegale ale lui Prodan, a înregistrat pagube în valoare de aproximativ jumătate de milion de lei, însă pagubele sunt în continuă creştere.

Ilie Gulca

The following two tabs change content below.
Sergiu Niculiţă

Sergiu Niculiţă

Sergiu Niculiţă

Ultimele articole de Sergiu Niculiţă (vezi toate)