Actele de stare civilă pot fi solicitate online, inclusiv de peste hotare

plata_card[1]Cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei de peste hotare, pot solicita online acte de stare civilă. Guvernul în parteneriat cu Ministerul Justitiei și Serviciul Stare Civilă au lansat trei servicii electronice de stare civilă.

Astfel, cetăţenii vor putea solicita online duplicatele certificatelor de stare civilă, extrasele de stare civilă și modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă.

Documentele incluse în cele trei E-Servicii de Stare Civilă sunt: duplicatul certificatului de naștere, duplicatul certificatului de căsătorie, duplicatul certificatului de divorț, duplicatul certificatului de deces, extrasul de pe actul de naștere, extrasul de pe actul de căsătorie, extrasul de pe actul de divorț, extrasul de pe actul de deces.

E-Serviciile Stare Civilă pot fi accesate pe portalul guvernamental servicii.gov.md cu ajutorul Semnăturii Mobile sau Semnăturii Digitale şi pot fi achitate prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay.

Sursa: diaspora.moldova.org