Acrobaţii aero-financiare la Mărculeşti

Angajaţii Aeroportului Mărculeşti nu şi-au văzut de 3 luni salariile

Judecătorul Curţii de Apel Bălţi, Valeriu Harmaniuc, a declarat insolvabilă o întreprindere cu active de 600 milioane de lei şi venituri anuale de circa 90 milioane, pentru o presupusă datorie de circa 11 milioane de lei

Mai bine de un an, conturile Aeroportului Internaţional Mărculeşti sunt blocate, iar 350 de angajaţi ai întreprinderii nu şi-au văzut salariile de trei luni. Compania „Moldasig” pretinde de la aeroport o datorie de peste 11 milioane de lei, pe care conducerea acestuia ar fi acumulat-o faţă de compania de asigurări, pe când aceasta încă mai era companie de stat.

Svetlana COROBCEANU

Presa a reflectat cu lux de amănunte cum a apărut, în ce mod a fost vândută, apoi revândută compania „Moldasig”, inclusiv cum erau obligaţi directorii întreprinderilor de stat, de către  guvernarea comunistă, să rezilieze contractele de asigurări cu alte companii şi să încheie noi contracte neavantajoase cu ÎS „Moldasig”.

S-au asigurat la indicaţia lui Voronin

Potrivit conducerii ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”, în 2005, întreprinderea a fost forţată să rezilieze contractele cu compania de asigurări „Acord Grup” şi să încheie contract cu ÎS „Moldasig”, serviciile căreia erau de trei ori mai scumpe. Indicaţiile veneau din partea fostului ministru al Apărării, Victor Gaiciuc, şi directorului Administraţiei de Stat al Aviaţiei Civile, Valentin Vizant, care, la rândul lor, primeau ordine de la un consilier al ex-preşedintelui Voronin. „Eram avertizaţi că, dacă vom ignora dispoziţiile, ni se va retrage licenţa ori ni se va lua avioanele şi vor fi transmise întreprinderii „AIR Moldova”.

În această perioadă, întreprinderea noastră a achitat peste 16 milioane de lei Moldasig-ului, prin urmare, compania a câştigat destul de bine”, declară surse din cadrul aeroportului.

Litigiu anevoios

Potrivit administratorului Aeroportului, Sergiu Ciobanu, pe 8 iunie 2010, Moldasig a înaintat în Judecătoria Economică o cerere de chemare în judecată a ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”. La 13 decembrie 2010, instanţa de fond a respins cererea ca fiind neîntemeiată.

Pe 5 iulie 2011, Curtea de Apel Economică, în fruntea căreia se afla Aurel Colenco, în lipsa reprezentantului aeroportului, a casat hotărârea instanţei de fond şi a adoptat o nouă hotărâre prin care a admis acţiunea înaintată de „Moldasig” SA. În aceeaşi zi, Colenco a emis titlul executoriu, care a fost pus în aplicare cu grave încălcări ale legislaţiei de către executorul judecătoresc Olga Buzadji, fapt confirmat ulterior prin deciziile Judecătoriei Râşcani şi ale Colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău.

Pe 8 decembrie 2011, Colegiul Economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a respins recursul Aeroportului Internaţional Mărculeşti cu menţinerea deciziei Curţii de Apel Economice.

Centrul Anticorupţie:Creanţă inexistentă

Despre situaţia de la întreprindere a fost informat Guvernul şi Ministerul Apărării. Ministrul Apărării Vitalie Marinuţă a sesizat Procuratura Anticorupţie care a pornit o urmărire penală în cazul tentativei de dobândire ilicită a bunurilor întreprinderii de stat. În cadrul acestui dosar penal, Centrul Anticorupţie a efectuat o revizie economico-financiară care a constatat inexistenţa temeiului solicitării creanţei de către „Moldasig” SA. Astfel, pe 27 iulie 2012, Aeroportul Internaţional Mărculeşti a depus la Curtea Supremă de Justiţie o cerere de revizuire.

Mai mult, la Judecătoria sectorului Centru se află pe rol dosarul civil demarat la cererea de chemare în judecată a ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” versus „Moldasig” SA privind contestarea nulităţii acordurilor care stau la baza presupusei creanţe, menţionată în actul de revizie ca nejustificată. Acţiunea titlului executoriu este suspendată, precum şi încheierea executării documentului executoriu în baza căruia a fost intentată procedura de executare.

În pofida celor menţionate, judecătorul Curţii de Apel Bălţi Valeriu Harmaniuc, fostul coleg al lui Aurel Colenco, în regim de urgenţă, a admis, la 25 septembrie curent, spre examinare cererea depusă de „Moldasig” SA de intentare a procedurii de insolvabilitate faţă de ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”. Curtea de Apel Bălţi a decis ca Aeroportul va avea un administrator provizoriu, ÎI „Selevestru Irina”, şi că intră în proces de insolvabilitate.

 

Au confundat Aeroportul cu un teren de fotbal

 

„Harmaniuc şi Colenco au confundat Aeroportul cu un teren de fotbal. Activele întreprinderii „Aeroportul Internaţional Mărculeşti sunt de cel puţin 600 de milioane de lei şi întreprinderea nu poate fi declarată insolvabilă pentru o  presupusă datorie de 11 milioane de lei. Lucrăm din 2004, înregistrăm venituri şi ne-am descurcat fără niciun bănuţ din buget”, mai spune Ciobanu.

 

În 2009, ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” a înregistrat  venituri de circa 90 milioane de lei. În ultimii doi ani, veniturile companiei înregistrează o uşoară scădere, potrivit aceleiaşi surse din cauza că mai multe avioane ale întreprinderii sunt în reparaţii. Hotărârea Curţii de Apel Bălţi a fost atacată la CSJ, iar acum se aşteaptă o decizie finală.

Directorul Moldasig Vitalie Bodea afirmă că contractele semnate cu Aeroportul Internaţional Mărculeşti sunt absolut legale şi că întreprinderea nu şi-a onorat pe deplin obligaţiile contractuale, achitând mai puţin de o pătrime din primele de asigurare. „Toate contractele neachitate se refereau la contractele cu risc sporit încheiate de către Aeroportul Internaţional Mărculeşti privind oferirea serviciilor de transport aerian conform mandatului ONU în zona de pacificare din Afganistan. Poliţele de asigurare ale Moldasig au permis administraţiei Aeroportului să continue deservirea forţelor internaţionale de menţinere a păcii în zona de război. Ştim că i s-au compensat cheltuielile pentru asigurare de către o companie internaţională, acreditată de către ONU. În pofida acestui fapt, ei refuză să-şi onoreze datoria”, a mai spus Bodea, precizând că Compania „Moldasig” va informa ONU şi organizaţiile internaţionale de spre situaţia creată.

După blocarea conturilor ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”, întreprinderea nu-şi poate onora obligaţiile faţă de bănci şi faţă de cei 350 de angajaţii săi.

The following two tabs change content below.
Svetlana Corobceanu

Svetlana Corobceanu