Acordul Coaliţiei Proeuropene, „o refacere cosmetică”

Ieri a fost făcut public acordul politic de constituire şi funcţionare a Coaliţiei Proeuropene semnat de către 53 de deputaţi. Conform actului, integrarea europeană rămâne prioritatea numărul unu a actualei coaliţii, mai fiind numită şi „prioritate naţională”. Acordul prevede crearea a două noi instituţii de stat.

Înţelegerea dintre PLDM, PD şi fracţiunea PL este a treia semnată de parlamentari din 2009 încoace. Documentul stabileşte clar modul de funcţionare a coaliţiei de guvernare, de luare a deciziilor, convocare a Consiliului Coaliţiei, revocare a demnitarilor, modul în care se votează legile înaintate de opoziţie în parlament.

Având experienţa greşelilor comise în decurs de patru ani de guvernare, coaliţia a introdus un punct care reglementează procesul de numire şi demitere a politicienilor. Astfel, un punct din înţelegere stipulează: „Orice redistribuire a competenţelor, funcţiilor, orice schimbări instituţionale se vor decide doar în bază de consens în cadrul Consiliului Coaliţiei. Nerespectarea acestui principiu este considerată o încălcare gravă a prezentului Acord şi duce la încetarea sa, la destrămarea coaliţiei şi retragerea încrederii guvernului învestit”.

Atribuţiile prim-ministrului

Conform acordului, prim-ministrul nu are dreptul să înlocuiască un membru al cabinetului fără a se consulta şi după acceptarea de către Consiliul Coaliţiei. În cazul în care un membru (partid) al Coaliţiei va decide că vrea să demită un ministru pe care tot el l-a delegat, celelalte componente ale coaliţiei vor susţine unanim această decizie. Apoi, membrul (partidul) coaliţiei căruia îi revine această funcţie va desemna un alt candidat care va fi susţinut unanim. Acelaşi principiu funcţionează şi cu privire la funcţiile parlamentare şi ale instituţiilor subordonate guvernului. Prin urmare, încălcarea acestor puncte va duce la destrămarea coaliţiei şi retragerea încrederii guvernului.

Instituţii depolitizate

Principiul „supremaţia legii şi independenţa justiţiei” este prezentat ca principiu de funcţionare a coaliţiei. O altă idee de bază prevede „neadmiterea subordonării instituţiilor de stat intereselor personale şi de partid”. Despre acest principiu JURNAL a discutat cu comentatorul politic Viorel Ciubotaru. „Nu este vorba că politicienii nu vor numi funcţionari care provin din rândurile lor. De exemplu, în anexă este scris că responsabilitatea pentru Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) revine celor două partide. Este o garanţie că CNA-ul nu va fi folosit în interese personale”.

Noi instituţii create

Alte două puncte din acord se referă la crearea a două instituţii noi: „Corpul de control al prim-ministrului”. Acesta va verifica executarea deciziilor guvernului şi „Agenţia veniturilor publice” ce va încorpora Serviciul Vamal şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În anexa acordului nu este stipulat cărui partid îi revine şefia acestor două instituţii noi.

Ce va fi Valeriu Gumă?

Noua coaliţie de guvernare nu va permite numirea şi menţinerea în funcţii de stat „a persoanelor condamnate pentru fapte de corupţie”. Nu se ştie dacă acest punct îl va viza şi pe deputatul PD Valeriu Gumă, care are mandat de arest emis de autorităţile române pentru acte de corupţie comise pe teritoriul României.

Conform acordului, membrii coaliţiei nu vor exprima în public opinii politice în contradictoriu. „Membrii Coaliţiei vor coordona reciproc opiniile exprimate public în privinţa celor mai importante probleme ale societăţii legate de administrarea puterii de stat”. Prin urmare, miniştrii şi alţi reprezentanţi ai coaliţiei nu vor avea poziţii publice contradictorii, critice faţă de deciziile colegilor.

În ce priveşte durabilitatea acordului, comentatorul politic Viorel Ciubotaru susţine că liderii AIE şi-au potolit ambiţiile şi s-au retras în planul secund. „Au făcut un pas înapoi, au înaintat alte persoane în funcţiile cheie – conducerea parlamentului şi a guvernului. A prevalat interesul păstrării coeziunii echipelor. Acest guvern nu vine cu un program nou, iar acordul are aspectele unei refaceri cosmetice, având în vedere acea redistribuie a forţelor şi destrămarea PL”, a menţionat observatorul politic.

Vadim VASILIU

 

The following two tabs change content below.