„A urât mediocritatea” – Vasile Coroban – 100 de ani

Ieri în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei a avut loc conferinţa consacrată centenarului scriitorului şi criticului literar Vasile Coroban (1910–1984), doctor habilitat în filologie, autor al unor valoroase lucrări de istorie şi exegeză literară, dintre care menţionăm: „Cronicarul Ion Neculce. Viaţa şi opera”, „Vasile Alecsandri. Viaţa şi opera”, „Studii şi articole de critică literară”, „Romanul moldovenesc contemporan”, „Dimitrie Cantemir – scriitor umanist”, „Creaţia lui M. Eminescu în şcoală”, „Scrieri alese”.
Programul evenimentului, organizat de Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Uniunea Scriitorilor din R. Moldova, a inclus cinci comunicări – Alexandru Burlacu („Vasile Coroban şi ideea specificului naţional”), acad. Mihai Cimpoi („Enciclopedismul lui Vasile Coroban”), Vasile Guţuleac („Vasile Coroban între invidie şi milă”), Anatol Gavrilov („Misiunea şi personalitatea criticului”), Sergiu Pavlicenco („Vasile Coroban şi literatura universală”).
Au mai luat cuvântul scriitorii Vladimir Beşleagă, Andrei Ţurcanu, Valeriu Matei, Nicolae Bileţchi, dr. conf. Ana Bantoş, dr. Dumitru Apetri ş.a. De notat că scriitorul Andrei Ţurcanu a creat  poemul „Moşneagul” în memoria lui Vasile Coroban, din care reproducem un fragment: „A urât mediocritatea, / pe care nesăţios a strivit-o mereu între dinţi / cu pofta vegetarianului / ce mestecă primăvara devreme / şumuiege de salată de seră. / Niciodată nu arăta mai tânăr / ca în momentele acestor sieste! / Dar era şi el comestibil. / Pentru o specie de termite / dintre cele mai vitale / a fost chiar hrana preferată. / Spre sfârşit / neatinsă-i rămase numai fruntea socratică, / sub care era ticsită  / o bibliotecă întreagă”.
În cadrul conferinţei ştiinţifice a fost lansată cartea „Vasile Coroban – un arbitru într-o lume a arbitrarului”, prezentată de Gheorghe Prini, directorul Editurii „Ştiinţa”.
The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)