A reda Patria // Raft

Nimic măreţ nu a fost obţinut fără entuziasm, spunea filosoful american Ralph Waldo Emerson. Entuziasmul, dorinţa arzătoare de a fi de folos concetăţenilor săi, de a le lumina calea spre cunoaşterea trecutului străbate din paginile lucrării lui Radion Cucereanu, apărută recent la Editura Biodava, în sugestiva colecţie „Ideal”. Scriind din entuziasm, în numele unui ideal nobil, reputatul pedagog şi literat s-a gândit să pună la dispoziţia cititorilor o carte care să aprindă în sufletele noastre flacăra entuziasmului patriotic, considerând, ca şi Vasile Conta, pe care îl citează, că este pierdut poporul care „nu are o tinerime entuziasmată, cultă, cu dor şi datorie faţă de ţară”. Volumul este conceput ca o „culegere de materiale cognitiv-educaţionale destinate tineretului, părinţilor, educatorilor şi diriginţilor de clasă”. Drept surse autorului i-a servit un impresionant număr de lucrări istoriografice, publicistice, literare (folclorice). Descrierea evenimentelor istorice în complexitatea lor (geo)politică, etnoculturală, spirituală se împleteşte în mod organic cu memorii şi comentarii ale unor autori asupra destinului basarabean, cu evocări personale din perioada interbelică. Marile personalităţi ale românimii, istorici, scriitorii şi poeţii de pe ambele maluri ale Prutului, se regăsesc în aceste pagini reflectând prin mijloace artistice tragismul, spiritul de rezistenţă, tăria românismului de-a lungul celor 106 ani de ocupaţie ţaristă, segmentul de timp cuprins de primul volum al cărţii intitulate „Lacrimile românilor basarabeni”. Sunt lacrimile regăsirii, ale catharsisului purificator, ale conştientizării, nu ale înfrângerii şi disperării. După cum scrie Vlad Pâslaru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Radion Cucereanu „ne redă” Patria „mai plină de adevăr”, cu faţetele ei ascunse până nu demult. Singulară în felul ei, cartea vine la ţanc, să ne amintească despre „drumul pătimirilor” noastre sub semnul fatidicului an 1812.

(N.N.)

The following two tabs change content below.
Nicolae Negru

Nicolae Negru

Nicolae Negru

Ultimele articole de Nicolae Negru (vezi toate)